Преглед на Microsoft Windows SharePoint Services и Outlook 2007

Microsoft Office Outlook 2007 и Windows SharePoint Services 3.0 позволяват на хората да споделят информация и да работят съвместно върху задачи и проекти. Като използвате Office Outlook 2007, вие можете да получите достъп до съвместните области в Windows SharePoint Services 3.0, благодарение на които можете да започвате обсъждания, да споделяте календари, да актуализирате общи списъци с контакти, да поддържате контрол над версиите и още много други неща.

Следващата таблица показва функциите, предлагани от Outlook за управление на личната информация и съответните функции на SharePoint, позволяващи споделяне в рамките на една организация.

Функция на Outlook

Функция на SharePoint

Моят календар

Календари

Моите документи

Библиотеки с документи

Входящи

Дъски за обсъждания

Адресна книга/контакти

Списъци с контакти

Задачи

Списъци със задачи

Научете повече за тези функции по-долу.

Нови функции в Office Outlook 2007

Какво е новото в календарите

Какво е новото в онлайн обсъжданията

Какво е новото в контактите

Какво е новото в задачите

Какво е новото в споделянето на документи

Какво е новото в календарите

С помощта на новите календарни функции можете да поддържате актуални и лесно откриваеми споделяните календари.

 • Припокриване на календари     Преглеждайте личните календари и календарите на SharePoint едновременно в новия изглед с припокриване, предлаган от Outlook. Управлявайте вашите събрания и срещи в контекста на по-важните цели на даден проект, без правене на излишни стъпки. Календарите за отпуски и графиците на заседанията са допълнителни примери за споделяне на календари, които може да се припокриват в Outlook.

 • Споделени календари в Outlook     Свържете се към календарите на сайта на Windows SharePoint Services 3.0 и направете промени в тях. Сайтът на Windows SharePoint Services 3.0 автоматично се синхронизира с вашите промени, когато Outlook стартира следващата команда Изпращане/получаване.

 • Нови възможности за споделяне на съобщение     Споделянето на календари вече е по-лесно и по-бързо. Интегрирането на функции на Outlook с такива на Windows SharePoint Services 3.0 прави изпращането на график на проект до служителите също толкова просто, колкото съставянето на ново имейл съобщение. Получателите могат да предприемат действия по отношение на полученото споделено съобщение, като щракнат върху новия бутон Отвори този календар, включен към съобщението. Функцията "Споделяне на съобщение" може също да бъде използвана с другите типове списъци и библиотеки на SharePoint, като контакти, задачи и списъци с обсъждания.

 • Инструменти за разполагане     ИТ администраторите могат безпроблемно да свързват с Outlook календари от всички точки на фирмата и други списъци и библиотеки на SharePoint с разнообразни нови инструменти.

Най-горе на страницата

Какво е новото в онлайн обсъжданията

Като използвате новите функции за онлайн обсъждане, вие можете да допринасяте към обсъжданията във връзка с даден проект и да бъдете в течение на работата с останалата част от екипа или организацията.

 • Използване на опростено абониране    Просто щракнете върху Свързване към Outlook, за да превключите от преглеждането на обсъждане в Microsoft Windows Internet Explorer на преглеждането му в същата програма, която използвате за останалата си поща. Понеже офлайн копието за Outlook на архива на обсъждането се съхранява на локалния ви компютър, това няма отражение върху квотата на пощенската кутия върху диска на сървъра.

 • Търсене на разговори между членове на екипа    Наличието на дъски за обсъждания, позволяващи търсене, предлага възможността да се проследява и съхранява информацията, процесите и решенията.

 • Създаване на съдържание, докато сте в Outlook     С Microsoft Office Word 2007, като единствен редактор на имейл съобщения за Outlook, вие можете да комуникирате, придавайки на съобщенията си по-професионален облик.

 • Даване на отговори в контекста на нишката на разговора    Обсъжданията се показват като разговори, така че вие можете да разгледате хронологията на дадена тема. Разговорите са достъпни дори когато сте офлайн.

Най-горе на страницата

Какво е новото в контактите

Като използвате нови функции в "Контакти", вие можете да съхранявате, споделяте и управлявате списъците с контакти.

 • Контактите на SharePoint са достъпни за ежедневните ви комуникации     След като се свържете с Outlook, контактите на SharePoint може да се използват по същия начин, по който използвате личните си контакти в Outlook. Можете да преглеждате, редактирате, отпечатвате и дори предавате по телефона тези контакти с помощта на Microsoft Office Communicator. Можете да им изпращате имейл съобщения и искания за събрания, както и да синхронизирате тези списъци с контакти с мобилното си устройство, дефинирано в Microsoft Windows.

 • Разширяване на възможностите на Outlook контактите     Можете да записвате повече типове информация в контактите на SharePoint, след като ги свържете с Outlook. Това включва цветови категории, задаване на повече от един телефонен номер и до три имейл адреса на контакт. Освен това един контакт може да включва снимки на контакти, електронни визитки, а също и информация за рожден ден и семейни годишнини.

 • Създаването и актуализирането на контактите в SharePoint е по-ефикасно     След като създадете списъка с контакти в SharePoint и го свържете с Outlook, има няколко начина за неговото актуализиране. Можете да копирате и поставяте контакти от вашата папка "Контакти" в Outlook, от списъка на служителите във вашата организация, от публична папка на Microsoft Exchange или от Microsoft Windows Live Mail. Съветникът за импортиране и експортиране ви позволява да импортирате контакти, съхранявани във файлови формати, като тези използвани от Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Outlook Express, както и текстови файлове.

Най-горе на страницата

Какво е новото в задачите

Като използвате новите функции за работа със задачите, вие можете да проследявате състоянието и хронологията на задачи, споделяни от екип или в рамките на даден проект.

 • Задачите в SharePoint се проследяват по същия начин, както задачите в Outlook    Всички задачи в SharePoint, които са ви възложени, автоматично се показват в Office Outlook 2007 в лентата на заданията, както и в списъка на задачите за деня в "Календар".

 • Задачите могат да бъдат актуализирани както от ръководители, така и от членове на екипа    Ръководителите могат да създават и възлагат задачи на членовете на екипа, след което членовете на екипа могат да докладват за хода на изпълнение на задачите, да ги актуализират и да ги маркират като завършени.

 • Уведомленията за задачите на SharePoint са напълно интегрирани със задачите и календарите    Когато Outlook запише задача на сайт на SharePoint, задачата може да бъде добавена от членовете на екипа към техните индивидуални лени на задания и списъци със задачите за деня. Вие можете също така да изберете настройки, позволяващи автоматично генериране на уведомяващи имейл съобщения и напомняния.

Най-горе на страницата

Какво е новото в споделянето на документи

Като използвате новите функции в споделянето на документи, вие можете да събирате, преглеждате, редактирате и управлявате документите в SharePoint, докато се намирате в Outlook.

 • Достъп от едно място     Ако използвате Outlook при търсене на документ, Outlook ще претърси всички документи на SharePoint, към които сте свързани, както и всички всички файлове, прикачени към имейл съобщения. Визуализирането на документи ви позволява бързо да се ориентирате на база резултатите от търсенето.

 • По-бързо редактиране     Отварянето и записването на направените промени в документите на SharePoint от Outlook е по-бързо от преди и може да се извършва и докато сте офлайн. Документите и папките на SharePoint, свързани с Outlook, се синхронизират във фонов режим, така че техните копия са винаги на разположение за редактиране на локалния ви компютър.

 • Възможности за визуализиране и търсене     Новите функции за визуализиране на прикачени файлове и търсене в тях, предлагани в Outlook, може да се използват и за документите на SharePoint.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×