Преглед на задачите от работен поток

Всички задачи, включени в работен поток, се записват в списъка със задачи, свързан с този работен поток. Списъкът със задачи за работния поток се определя, когато работният поток бъде добавен към списък, библиотека или тип съдържание.Работният поток може да използва списъка по подразбиране Задачи за сайта или списък със задачи по избор, който е предназначен само за този работен поток.

Забележка :  В някои случаи организацията може да ограничи разрешението на потребителите за преглед на списък със задачи от работен поток, особено ако тези задачи са свързани с поверителна информация.

Повече информация за работните потоци и свързаните с тях функции можете да намерите в раздела Вж. също.

Какво искате да направите?

Преглед на задачи от работен поток в списъка "Задачи"

Намиране на списък със задачи по избор и преглед на всички задачи от изпълняващ се работен поток

Преглед на задачи от работен поток в списъка "Задачи"

Ако работният поток записва всички свои задачи в списъка по подразбиране Задачи за сайта, можете да използвате филтъра Моите задачи, за да намерите и прегледате вашите задачи от работния поток.

Забележка :  Можете да използвате един списък на задачите както за задачи от работен поток, така и за задачи не от работен поток. Ако очаквате голям брой задачи или ако има различни изисквания за разрешения, може да се окаже по-лесно да използвате един списък на задачите само за задачи от работен поток, а друг – само за задачи не от работен поток.

 1. В "Бързо стартиране" щракнете върху Задачи, за да видите задачите за сайта.

  Ако Задачи не се показва в "Бързо стартиране", в менюто Действия за сайта щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и след това върху Задачи.

 2. В лентата щракнете върху раздела Списък.

 3. В групата Управление на изгледи щракнете върху стрелката надолу на Текущ изглед и изберете желания изглед, например Моите задачи.

Най-горе на страницата

Намиране на списък със задачи по избор и преглед на всички задачи от изпълняващ се работен поток

Ако работният поток, чиито задачи искате да видите, не ги записва в списъка по подразбиране Задачи, можете да намерите списъка със задачи по избор за работния поток, като отидете на страницата за състояние на работни потоци за елемента от работен поток.

 1. Отидете в списъка или библиотеката, където е записан елементът от работен поток.

 2. Посочете документа или елемента, включен в работния поток, щракнете върху стрелката, която се показва, и след това върху Работни потоци.

 3. Под Изпълняващи се работни потоци щракнете върху името на работния поток, чиито задачи искате да видите.

 4. В страницата за състояние на работни потоци, под Задачи щракнете върху връзката към списъка със задачи за работния поток.

  Забележка :  Връзката се намира в края на текста, веднага след заглавието на секцията "Задачи".

 5. В лентата щракнете върху раздела Списък.

 6. В групата Управление на изгледи щракнете върху стрелката надолу на Текущ изглед и изберете желания изглед, например Моите задачи.

  Забележка :  Ако вече знаете името на списъка със задачи по избор за работния поток, можете да щракнете върху Действия за сайта, след това върху Преглед на цялото съдържание на сайта и накрая върху името на списъка.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×