Преглед и коригиране на грешка при въвеждане на данни

Докато въвеждате, Microsoft Office InfoPath автоматично проверява за грешки в данните, които въвеждате. Например InfoPath ще ви уведоми, ако случайно въведете името си в поле, което приема само числа или дати.

Ако бъде открит проблем с информацията, която въвеждате във формуляр, InfoPath ще покаже или традиционен диалогов прозорец с предупреждение, или вградено предупреждение, което показва пунктирана червена граница около контролата.

 1. Въведете нещо във формуляра.

 2. Направете едно от следните неща:

  • Ако се появи диалогов прозорец, прочетете съобщението за грешка в него и след това щракнете върху OK.

  • Ако се появи вградено предупреждение, оставете показалеца над полето, за да прочетете екранно пояснение, или щракнете с десния бутон на мишката върху полето и прочете първия елемент от контекстното меню.

   Забележка : Определени грешки могат да включват и команда Пълно описание на грешките в контекстното меню, както е показано в следващата илюстрация. Можете да щракнете върху тази команда, за да видите допълнителна информация за проблема.

   Контекстно меню, свързано с вградено предупреждение

 3. Направете подходящите поправки във формуляра.

Забележка : Ако забравите да въведете данни в задължително поле, вместо вградено предупреждение ще се появи червена звездичка. За да изчезне червената звездичка, въведете стойност в полето.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×