Преглед и анализиране на резултати от проучване

Може да прегледате отделните отговори, списък с всички отговори или графично резюме на всички отговори. Може да експортирате резултатите в електронна таблица за по-нататъшен анализ, ако използвате програма за електронни таблици, която е съвместима с Windows SharePoint Services.

Какво искате да правите?

Общ преглед на проучване и участниците в него

Преглед на графично резюме на всички отговори

Преглед на всички отговори на проучване

Преглед на отделен отговор на проучване

Експортиране на отговорите в електронна таблица

Общ преглед на проучване и участниците в него

За да видите общ преглед на вашето проучване и участниците в него, щракнете върху името на проучването в "Бързо стартиране". Ако не се появи името на вашето проучване, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта, а след това изберете името на вашето проучване.

Страницата на обобщения преглед показва описание на проучването, броя на попълнените проучвания и броя на завършените отговори. Ако имате разрешения, от страницата с общия преглед може да щракнете върху връзки, за да видите графично резюме на резултатите или за да видите списък на всички отговори. Ако сте участник в проучването и нямате разрешение за преглед на останалите отговори, може да щракнете върху една връзка, за да видите и редактирате текста на своя собствен отговор, включително и ако той е частичен.

Най-горе на страницата

Преглед на графично резюме на всички отговори

В графичния изглед на резюмето на отговорите се показват въпросите на проучването, броят на отговорите и проценти.

Графично резюме на резултати от проучване

Само довършените отговори се показват в графичното резюме. Даден отговор на проучване се счита за довършен, след като анкетираният прегледа всяка страница и после щракне върху Готово на последната страница.

Трябва да имате разрешение, за да видите всички отговори. Човекът, който извършва настройките на проучването, може да зададе дали хората ще могат да виждат всички отговори, или само собствените си отговори.

 1. Ако проучването още не е отворено, щракнете върху името й в "Бързо стартиране".

  Ако не се появи името на вашето проучване, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта, а след това изберете името на вашата библиотека.

 2. Щракнете върху Показване на графично резюме на отговорите.

Най-горе на страницата

Преглед на всички отговори на проучване

Трябва да имате разрешение, за да видите всички отговори. Човекът, който извършва настройките на проучването, може да зададе дали хората ще могат да виждат всички отговори, или само своите собствени.

 1. Ако проучването още не е отворено, щракнете върху името й в "Бързо стартиране".

  Ако не се появи името на вашето проучване, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта, а след това изберете името на вашата библиотека.

 2. Щракнете върху Покажи всички отговори.

  Съвет : Може да разберете дали отговорът на едно проучване е довършен, или само частично попълнен. Ако отговорът на едно проучване е довършен, се показва Да в колоната Завършени в изгледа всички отговори.

Най-горе на страницата

Преглед на отделен отговор на проучване

 1. Ако проучването още не е отворено, щракнете върху името й в "Бързо стартиране".

  Ако не се появи името на вашето проучване, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта, а след това изберете името на вашата библиотека.

 2. Щракнете върху Покажи всички отговори.

 3. Щракнете върху отговора, който желаете да видите.

  За да видите своя отговор, трябва да имате разрешение за четене на съдържанието на сайта. Трябва да имате разрешение, за да видите отговора на някой друг. Човекът, който извършва настройките на проучването, може да зададе дали хората ще могат да виждат всички отговори, или само собствените си отговори.

Най-горе на страницата

Експортиране на отговорите в електронна таблица

За да експортирате отговорите, трябва да имате инсталирана програма за електронни таблици, съвместима с Windows SharePoint Services.

 1. Ако проучването още не е отворено, щракнете върху името й в "Бързо стартиране".

  Ако не се появи името на вашето проучване, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта, а след това изберете името на вашата библиотека.

 2. В менюто Действия Изображение на меню щракнете върху Експортиране в електронна таблица.

 3. Следвайте съобщенията от вашата програма за електронни таблици, за да отворите и активирате файла, ако мислите, че данните на сайта на SharePoint са безопасни.

  Забележка : Може да бъдете подканени от вашата програма за електронни таблици да зададете как искате да виждате данните – в съществуваща, или в нова електронна таблица.

 4. Ако получите такава подкана, изберете желаните опции (например нова електронна таблица) и след това щракнете върху OK.

Забележка : Ако използвате програма за електронни таблици, съвместима сWindows SharePoint Services 3.0, като Microsoft Office Excel 2007, експортираните данни включват резултатите от въпросите за оценка. Ако експортирате в по-стари версии на програми за електронни таблици, резултатите от въпросите за оценка не са включени.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×