Превключвателите за Outlook за Windows

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Команден ред е добавянето на наклонена черта, последвано от името на командата и параметри. В Outlook 2013 и Outlook 2016можете да промените определени аспекти на как програмата стартира, като добавяте подкоманди, наречени ключове, към командата outlook.exe.

Един ключ изглежда като интервал след основната команда, следван от наклонена черта и името на ключа, който предоставя допълнителна информация как да се изпълни командата.

Например следната команда указва Outlook 2013 и Outlook 2016 да започнете с екран за четене изключен.

outlook.exe /nopreview

Първо проверете местоположението на файла outlook.exe на вашия компютър. Ако сте приели местоположенията по подразбиране, когато сте инсталирали Outlook 2013 и Outlook 2016, файла outlook.exe се намира в следното:

 • За Outlook 2013: c:\program files\microsoft office\office15. Ако сте инсталирали Outlook 2013 32-битова версия на 64-битов Windows, вижте тук: c:\program файлове (x86) \microsoft office\office15\outlook.exe

 • За Outlook 2016: c:\program files\microsoft office\office16.

Съвет : Ако не можете да намерите файла outlook.exe на местата, изброени по-горе, потърсете файла и отбележете пълния му път.

 1. Натиснете бутона Старт, посочете Всички програми, щракнете върху Принадлежности и после натиснете Изпълни.

 2. В полето за изпълнение въведете кавички, въведете пълния път за outlook.exe файл и след това въведете друг кавичка. Като алтернатива щракнете върху Преглед Намерете и изберете файла. В този случай кавичките се добавят автоматично.

 3. След затварящите кавички въведете интервал и после въведете ключа. Например бихте могли да въведете:

  "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /nopreview

Следващия път, когато стартирате Outlook, програмата се отваря както обикновено. За да направите Персонализираното стартиране достъпно за многократно използване, вижте следващия раздел.

Забележка : 

 • Ключовете не отчитат разликата между главни и малки букви. Например /NOPREVIEW действа по същия начин, както и /nopreview.

 • Не забравяйте да включите поне един интервал преди ключа и по един преди всеки параметър.

Налични ключове

Ключ

Описание

/a

Създава елемент с указания файл като прикачен файл.

Пример:

 • "c:\програмни файлове\microsoft office\office15\outlook.exe" /a "c:\моите документи\labels.doc"

  Съвет : Ако използвате Outlook 2016, заместете office15с office16 в пътя по-горе.

Ако не е указан тип на елемента, се предполага, че е IPM.Note. Не може да се използва със съобщения, които не се базират на Outlook.

/altvba име на otm файл

Отваря програмата на VBA, указана в "име на otm файл", вместо %appdata%\microsoft\outlook\vbaproject.otm.

/c клас на съобщение

Създава нов елемент от указания клас на съобщения (Outlook формат или друг валиден MAPI формат).

Примери:

 • /c ipm.activity създава запис Дневник

 • /c ipm.appointment създава среща

 • /c ipm.contact създава контакт

 • /c ipm.note създава имейл съобщение

 • /c ipm.stickynote създава бележка

 • /c ipm.task създава задача

/checkclient

Пита за диспечера по подразбиране на имейл, новини и контакти.

/cleanautocompletecache

Премахва всички имена и имейл адреси от списъка за автодовършване.

/cleancategories

Изтрива всички създадени от вас персонализирани имена на категории. Възстановява категориите с имената им по подразбиране.

/cleanclientrules

Стартира Outlook и изтрива базирани на клиенти правила.

/cleanconvongoingactions

Изтрива таблицата за действия при разговор (CAT). Срокът на валидност на записите в CAT за дадена нишка на разговор обикновено изтича след 30 дни бездействие. Ключът за командния ред изчиства всички правила за маркиране, игнориране и преместване, като незабавно спира всякакви допълнителни действия.

/cleandmrecords

Изтрива регистрационните записи, записани, когато мениджър или подуправител откаже събрание.

/cleanfinders

Нулира всички папки за търсене в пощенската кутия на Microsoft Exchange само за първия отворен профил.

/cleanfromaddresses

Премахва от профила всички ръчно въведени записи От.

/cleanmailtipcache

Премахва от кеша всички имейл съвети.

/cleanreminders

Изчиства и отново генерира напомнянията.

/cleanroamedprefs

Всички предишни преместени предпочитания се изтриват и копират отново от локалните настройки в компютъра, където се използва този ключ. Това включва настройки на роуминг за напомняния, заетостта, работното време, публикуването на календар и правилата за RSS.

/cleanrules

Стартира Outlook и изтрива правилата, базирани на клиент и сървър.

/cleanserverrules

Стартира Outlook и изтрива базирани на клиенти правила.

/cleansharing

Премахва от настройките на акаунта всички абонаменти за RSS, интернет календар и SharePoint, но оставя в компютъра ви изтегленото преди това съдържание. Това е полезно, ако не можете да изтриете в Outlook 2013 един от тези абонаменти.

/cleansniff

Замества програмното блокиране, което определя кой от компютрите ви (при едновременно изпълнение на Outlook) обработва елементите на събрания. Процесът на блокиране помага да се избегнат дублираните съобщения за напомняния. Този ключ изчиства блокирането на използвания компютър. Това позволява на Outlook да обработва елементите на събрания.

/cleansubscriptions

Изтрива съобщенията за абонамент и свойствата за характеристики на абонамента.

/cleanweather

Премахва градовете, добавени към лентата за прогноза за времето.

/cleanviews

Възстановява изгледите по подразбиране. Всички създадени от вас изгледи ще се изтрият.

/embedding

Използва се без параметри на командния ред за допълнителен стандартен OLE файл.

/f име на файл на съобщение

Отваря указания файл на съобщение (.msg) или записано търсене на Microsoft Office (.oss).

/finder

Отваря диалоговия прозорец Разширено търсене.

/hol име на hol файл

Отваря указания .hol файл.

/ical име на ics файл

Отваря указания файл .ics.

/importNK2

Импортира съдържанието на файл .nk2, който съдържа списъка с псевдоними, използван от функцията за автоматична проверка на имената и от функцията за автодовършване.

/importprf име на prf файл

Стартира Outlook и отваря/импортира дефинирания MAPI профил (*.prf). Ако Outlook е вече отворен, профилът се поставя на опашка за импортиране при следващото чисто стартиране.

/launchtraininghelp ИД на актив

Отваря прозорец на помощта с помощната тема, указана в "ИД на актив".

/m име на имейл

Дава възможност на потребителя да добави име на имейл към елемента. Работи само заедно с параметъра /c за командния ред.

Пример:

 • Outlook.exe /c ipm.note /m име на имейл

/mailto

/nopreview

Стартира Outlook с изключен екран за четене.

/p име на файл на съобщение

Отпечатва указаното съобщение (.msg).

/profile име на профил

Зарежда указания профил. Ако името на профила ви съдържа интервал, заградете го в кавички (" ").

/profiles

Отваря диалоговия прозорец Избор на профил, независимо каква е настройката на Опции в менюто Инструменти.

/promptimportprf

Също като /importprf, освен че се показва подканване и потребителят може да отмени импортирането.

/recycle

Стартира Outlook, като използва съществуващ прозорец на Outlook, ако има такъв. Използва се в комбинация с /explorer или /folder.

/remigratecategories

Стартира Outlook и изпълнява следните команди върху пощенската кутия по подразбиране:

 • Надстройва цветните флагове "За изпълнение" към цветните категории на Outlook 2013.

 • Надстройва етикетите в календара към цветните категории на Outlook 2013.

 • Добавя всички категории, използвани върху несвързани с електронната поща елементи, в главния списък на категориите

Забележка : Това е същата команда като Надстройка към цветни категории в диалоговия прозорец за свойствата на всяка пощенска папка на Outlook.

/resetfolders

Възстановява липсващи папки в местоположението по подразбиране за доставка.

/resetfoldernames

Привежда имената на папките в начално състояние по подразбиране (като Входящи или Изпратени) на имената по подразбиране на текущия за Office език на потребителския интерфейс.

Например ако първо се свържете с пощенската си кутия на Outlook, като използвате руски потребителски интерфейс, имената на папките по подразбиране, които са на руски език, не могат да бъдат преименувани. За да промените имената на папките по подразбиране на друг език, като английски или японски, можете да използвате този ключ, за да приведете имената на папките в начално състояние по подразбиране, след като промените езика на потребителския интерфейс или инсталирате друга езикова версия на Outlook.

/resetformregions

Изчиства кеша на области от формуляри и презарежда дефинициите на области от формуляри от системния регистър на Windows.

/resetnavpane

Изчиства и отново генерира екран с папки за текущия профил.

/resetquicksteps

Възстановява кратките стъпки по подразбиране. Всички кратки стъпки, създадени от потребителя, се изтриват.

/resetsearchcriteria

Привежда в начално състояние всички критерии за незабавно търсене, така че във всеки модул да се показва наборът от критерии по подразбиране.

/resetsharedfolders

Премахва всички споделени папки от екран с папки.

/restore

Опитва се да отвори същия профил и същите папки, които са били отворени преди аварийното затваряне на Outlook.

/rpcdiag

Отваря Outlook и показва диалоговия прозорец за състоянието на връзката при извикване на отдалечена процедура (RPC).

/rununittests

/safe

Стартира Outlook без персонализирането на екрана за четене или на лентите с инструменти. Както собствените, така и управляваните добавки за Component Object Model (COM) се изключват.

/safe:1

Стартира Outlook с изключен екран за четене.

/safe:3

Както собствените, така и контролираните добавки за Component Object Model (COM) се изключват.

/select име на папка

Стартира Outlook и отваря указаната папка в нов прозорец. За да отворите Outlook например и да покажете календара по подразбиране, използвайте: "c:\програмни файлове\microsoft office\office15\outlook.exe" /select outlook:calendar".

Съвет : Ако използвате Outlook 2016, заместете office15с office16 в пътя по-горе.

/share feed://URL адрес/име на файл

/share stssync://URL адрес

/share web://URL адрес/име на файл

Указва URL адрес за споделяне за свързване към Outlook. Например използвайте stssync://URL адрес, за да свържете списък на SharePoint към Outlook.

/simplemapi

/sniff

Стартира Outlook и налага разпознаване на нови искания за събрания във Входящи, след което ги добавя към календара.

/t име на oft файл

Отваря указания .oft файл.

/v име на vcf файл

Отваря указания .vcf файл.

/vcal име на vcs файл

Отваря указания .vcs файл.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×