Превключване от офлайн режим онлайн

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

В Outlook имате възможност да направите Outlook работа онлайн или офлайн с вашия пощенски сървър.

Как да разберете, когато работите офлайн или онлайн в Outlook? Има визуални представи, започвайки с лентата на състоянието в дъното на прозореца на вашия Outlook . Ако някое от следните индикатори за състояние се показват, значи Outlook не е свързан с вашия пощенски сървър.

състояние за работа офлайн или състояние на изключване

Не можете да изпращате или получавате имейли, докато се свържете отново.

Състояние: Работа офлайн

Работа офлайн обикновено е по избор. Връщане към режим на онлайн работа е прост процес.

 • В Outlook, в раздела Изпращане/получаване изберете Работа офлайн, за да се свържете отново.

  Опция за работа офлайн и раздел за изпращане/получаване

Забележки : 

 • Ако фона на бутона за работа офлайн е оцветени (както е показано в изображението по-горе), не сте свързани. Но ако фона е ясно, които са свързани.

 • Ако не виждате бутона работи офлайн и вашия имейл акаунт е акаунт за Microsoft Exchange Server, може да бъде изключена Кеширан режим на Exchange . Следвайте стъпките в включване на кеширания режим на Exchange , за да промените тази настройка. Или се обърнете към лицето, което управлява сървъра на Exchange за вашата организация.

Състояние: изключен

Може да има различни причини защо сте изключен от Outlook. Какво следва, са само няколко примера на някои от възможните причини.

 • Ако интернет връзката ви работи, е възможно да има проблем с пощенския сървър.

 • Ако можете да влезете във вашия имейл от уеб сайт – например http://outlook.com – проверка, за да видите дали можете да получавате и изпращате имейли по този начин. Ако имейлът не работи в уеб сайта, обадете си техническа поддръжка за вашия доставчик за помощ.

 • Ако можете да изпращате и получавате поща в уеб сайта, след което вашия пощенски сървър е добре. Но компютърът ви се нуждае актуализации или може да има проблем с настройките на акаунта ви.

Съвети за повторно свързване към Outlook

Ето някои предложения начини да се свържете към Outlook.

Възстановяване на началното състояние работа офлайн

 • В раздела Изпращане/получаване изберете Работа офлайни проверете лентата на състоянието. Ако състоянието показва работа офлайн, повторете действието, докато да промените състоянието на свързан.

Проверка за актуализации

Създаване на нов профил

За премахване на възможността, която има грешка във вашия текущ Outlook профил, създайте нов профил. Ако отворите Outlook , използвайки новия профил и е прекъсната връзка, опитайте да премахнете акаунта си и след това да го добавите отново, отново.

 1. В екрана с папки щракнете с десния бутон името на вашия акаунт и след това изберете Премахни < името на акаунта >.

 2. Следвайте стъпките в Добавяне на акаунт отново , за да продължите.

Ако в лентата на състоянието в долната част на прозореца на Microsoft Outlook показва Работа офлайн, значи на Outlook изключен от вашия пощенски сървър. Не можете да изпращате или получавате имейли, докато се свържете отново.

Уеб компонент за действия с бизнес данни

Първото нещо, което да се провери е вашата интернет връзка, като се опитва да се свържете с уеб сайт. Ако вашата интернет връзка работи, опитайте повторно свързване към пощенския сървър. Ето как:

 1. Щракнете върху Изпращане/получаване.

  Обърнете внимание, че когато Outlook е настроен за Работа офлайн, бутонът е осветен.

  командата "работи офлайн" на лентата, посочваща, че е включено "офлайн"

 2. Щракнете върху Работа офлайн, за да се върнете към работата онлайн.

  След като се свържете отново със сървъра, бутонът Работа офлайн има обикновен фон:

  Командата "Работи офлайн" на лентата, показваща "Онлайн"

Все още няма успех? Ако можете да използвате този имейл акаунт с уеб сайт, като например Outlook.com, вижте дали можете да получите и да изпратите ново имейл съобщение с помощта на този сайт. Ако не можете да, обадете си техническа поддръжка или вашият имейл доставчик за помощ.

Ако можете да получите и изпращате поща в уеб сайта на, пощенския сървър е добре. Но Outlook може да се наложи актуализации или може да има проблем с настройките на акаунт. Ако използвате акаунт на Exchange, Проверете за актуализации и инсталирайте всички необходими такива. (Винаги добра идея е да поддържате актуализиран с актуализации.)

Отчаяни? Може би вашия имейл акаунт се нуждае от ново начало. Опитайте да създадете нов профил за поща.

Можете да поискате да работите офлайн

Когато работите онлайн с Outlook и вашия пощенски сървър, получавате ново имейл съобщение, като пристигне, и веднага се изпраща поща, които изпращате. Въпреки това може да бъде време, когато работите в режим онлайн не е практически. Например, може би има без мрежова връзка налични. Или може би е мрежа наличен, но не искате да се свържете с него, защото съм надхвърлил вашия план за данни или ще се начислява такса.

В Outlook имате възможност да изберете дали искате да работите онлайн или офлайн, и можете да направите това, автоматично или ръчно. Ако сте решили да работите офлайн, но са готови да стартирате ръчно изпращане/получаване, просто щракнете върху Изпращане/получаване > Всички папки за изпращане/получаване.

Изображение на лентата на Outlook

Работа офлайн с акаунт за Microsoft Exchange Server

Ако използвате акаунт за Microsoft Exchange Server, вашите съобщения се записват във вашата пощенска кутия на сървъра. Когато сте свързани към сървъра и работите онлайн, можете да използвате цялата функционалност в Outlook, като отваряне на елементи, да ги премествате между папки и изтриване на елементи. Въпреки това когато работите офлайн, загубите достъп до всички елементи на сървъра. Това е, когато сте офлайн папки, които са записани в офлайн файл с данни Outlook (.ost) на вашия компютър, са полезни.

Офлайн файл с данни на Outlook (.ost) файл е копие или копие на вашата пощенска кутия на Exchange. Когато сте онлайн, този файл автоматично се синхронизира със сървъра, така че и двете копия са едни и същи и са направени промени, направени в някой от двата копие на другите. Можете да конфигурирате Outlook да се стартира автоматично офлайн, ако не може да бъде установена връзка с Exchange. Можете също ръчно да превключвате между онлайн и офлайн връзка щати и изберете кои папки на Exchange са актуални локално на вашия компютър.

Ако използвате акаунт на Exchange, препоръчва се да използвате с кеширания режим на Exchange. Повечето причини за работа офлайн се отстраняват, ако използвате кеширан режим на Exchange. Липсата на връзка с мрежата е прозрачна, защото можете да продължите работа с вашите елементи.

По подразбиране кеширан режим на Exchange създава и използва офлайн файл за данни на Outlook (.ost) и след това изтегля и поддържа синхронизирано копие на елементите във всички папки в пощенската ви кутия. Работите с вашата информация в компютъра си и Outlook я синхронизира със сървъра.

Независимо дали сте на работа, вкъщи или в самолет, промените в мрежата или нейната наличност са прозрачни за вас. Когато прекъсне връзката ви с Exchange, можете да продължите работата си с данните. Когато връзката се възстанови, Outlook автоматично синхронизира промените, и папките и елементите на сървъра и на вашия компютър отново стават идентични. Управлението на връзката със сървъра и поддържането на данните актуални се прави от Outlook. Няма нужда да превключвате към офлайн режим и да се опитвате постоянно да се свързвате със сървъра – всичко това е автоматично.

Кешираният режим на Exchange също така ви освобождава от нуждата да конфигурирате групи за изпращане/получаване, защото той избира папките, с които искате да разполагате, когато сте офлайн, и да ги поддържате синхронизирани.

Единственият случай, когато може да се наложи да работите офлайн, е когато искате по-голям контрол върху това, какво се изтегля във локалното копие на пощенската кутия на Exchange. Това може да включва ситуациите, когато използвате устройство за връзка или услуга, която ви тарифира според направения трафик. Кешираният режим на Exchange поддръжка всичко актуално. Работата офлайн ви позволява да използвате групите за изпращане/получаване, за да прецизирате типа и количеството информация, която се синхронизира.

Какво става, ако не използвате акаунт за Exchange? Много хора използват POP3 или IMAP акаунт от техните интернет доставчик (ISP) или уеб базиран акаунт, като например Outlook.com (преди Hotmail).

Най-бързият начин да работите офлайн е да използвате настройките по подразбиране на Outlook. Ако искате да персонализирате настройките, включително къде да запишете офлайн файла с данни на Outlook (.ost), използвайте инструкциите за Настройка на персонализиран .

Бързо конфигуриране

 1. В раздела Изпращане/получаване, в групата Предпочитания щракнете върху Работи офлайн.

 2. За да настроите офлайн файл за данни на Outlook (.ost), щракнете върху OK.

  По подразбиране квадратчето Питай при стартиране да избера дали да работя офлайн, или онлайн е отметнато. Ако искате Outlook винаги да се включва онлайн при налична връзка, изчистете отметката в това квадратче.

След като офлайн файл с данни на Outlook (.ost) файл е създаден, когато излезете и рестартирате Outlook, трябва да синхронизирате вашата пощенска кутия на Exchange с новия файл. Най-бързият начин да направите това е както следва: В раздела Изпращане / получаване , в групата Изпращане и получаване щракнете върху Всички папки за изпращане/получаване.

Персонализирано настройване

Ако искате да персонализирате настройките на офлайн файл с данни на Outlook (.ost), като например там, където е записан файлът на вашия компютър, направете следното:

 1. Ако още не сте го направили, Създайте офлайн файл за данни на Outlook (.ost).

  Създаване на офлайн файл за данни на Outlook (.ost)

  1. Щракнете върху раздела Файл.

  2. Щракнете върху Настройки на акаунт и после щракнете върху Настройки на акаунт.

  3. В раздела имейл изберете акаунта за Exchange Server и след това щракнете върху Промяна.

  4. Щракнете върху Други настройки.

  5. Изберете раздела Разширени, след което щракнете върху Настройки на файл с офлайн папки.

  6. В полето Файл въведете пътя до файла, който искате да използвате като .ost файл.

   Името по подразбиране на файла е Outlook.ost. Ако този файл вече съществува, бивате запитани за ново име.

 2. Щракнете върху менюто " файл "

 3. Щракнете върху Настройки на акаунт и после щракнете върху Настройки на акаунт.

 4. В раздела Имейл изберете акаунта на Exchange и после щракнете върху Промяна.

 5. Щракнете върху Още настройки.

 6. Направете едно от следните неща:

  1. Винаги стартирайте Outlook     Щракнете върху Ръчно управление на състоянието на връзката и след това щракнете върху Работа офлайн и използване на комутируема връзка.

  2. Изберете дали да работите офлайн или онлайн     Щракнете върху Ръчно управление на състоянието на връзката и след това отметнете квадратчето Избор на типа на връзката при стартиране.

  3. Винаги се свързвай с мрежата     Щракнете върху Ръчно управление на състоянието на връзката и след това изберете Свързване с мрежата.

  4. Outlook автоматично открива дали има връзка във сървъра     Щракнете върху Автоматично откриване на състоянието на връзката. Ако Outlook не може да се свърже с пощенския сървър, той автоматично ще се стартира в офлайн режим.

   Забележка : За да укажете периода от време, който да се изчаква за отговор от сървъра, преди да бъдете запитани дали да се направи повторен опит или да се работи офлайн, въведете число в полето Секунди до изтичане на изчакването за връзка със сървъра.

Най-горе на страницата

За работата офлайн

Когато работите онлайн с Outlook 2007 и вашия пощенски сървър, получавате ново имейл съобщение, като пристигне, и веднага се изпраща поща, които изпращате. Има обаче случаи, когато не е практически работата онлайн. Например може да има случаи, когато тази мрежова връзка не е налична поради вашето местоположение. Има и случаи, когато въпреки че връзка може да са налични, не искате да го използвате, за да избегнете да се наложи да таксите за свързване.

Ако акаунтът ви се свързва с Exchange, вашите съобщения се записват в пощенската ви кутия на сървъра. Когато сте свързани към сървъра и работите онлайн, вие можете да използвате цялата функционалност на Outlook, като например отваряне на елементи, преместването им между папки и изтриване на елементи. Но когато работите офлайн, вие губите достъпа до всички елементи, намиращи се на сървъра. Именно в такава ситуация стават полезни офлайн папките, записани във файл с офлайн папки (.ost) на компютъра ви.

Файлът .ost е копие на пощенската ви кутия на Exchange. Когато сте онлайн, този .ost файл автоматично се синхронизира със сървъра, така че и двете копия да са еднакви, и промените, направени на едното от копията, се възпроизвеждат и на другото.Можете да конфигурирате Outlook автоматично да се стартира офлайн, ако не може да се установи връзка с Exchange. Можете също ръчно да превключвате между офлайн и онлайн състояние на връзката и да изберете кои папки на Exchange да бъдат поддържани актуални на локалния ви компютър.

Ако използвате акаунт на Exchange, препоръчва се да използвате с кеширания режим на Exchange. Повечето причини за работа офлайн се отстраняват, ако използвате кеширан режим на Exchange. Липсата на връзка с мрежата е прозрачна, защото можете да продължите работа с вашите елементи.

По подразбиране кешираният режим на Exchange създава и използва файл с офлайн папки (.ost), след което изтегля и поддържа синхронизирано копие на елементите във всички папки в пощенската ви кутия. Вие работите с информацията на компютъра си, а Outlook я синхронизира със сървъра.

Независимо дали сте на работа, вкъщи или в самолет, промените в мрежата или нейната наличност са прозрачни за вас. Когато прекъсне връзката ви с Exchange, можете да продължите работата си с данните. Когато връзката се възстанови, Outlook автоматично синхронизира промените, и папките и елементите на сървъра и на вашия компютър отново стават идентични. Управлението на връзката със сървъра и поддържането на данните актуални се прави от Outlook. Няма нужда да превключвате към офлайн режим и да се опитвате постоянно да се свързвате със сървъра – всичко това е автоматично.

Кешираният режим на Exchange също така ви освобождава от нуждата да конфигурирате групи за изпращане/получаване, защото той избира папките, с които искате да разполагате, когато сте офлайн, и да ги поддържате синхронизирани.

Единственият случай, когато може да се наложи да работите офлайн, е когато искате по-голям контрол върху това, какво се изтегля във локалното копие на пощенската кутия на Exchange. Това може да включва ситуациите, когато използвате устройство за връзка или услуга, която ви тарифира според направения трафик. Кешираният режим на Exchange поддръжка всичко актуално. Работата офлайн ви позволява да използвате групите за изпращане/получаване, за да прецизирате типа и количеството информация, която се синхронизира.

А какво да правите, ако не използвате акаунт на Exchange? Много хора използват POP3 или IMAP акаунти към акаунта при техния Интернет доставчик, или HTTP акаунт, като Microsoft Windows Live Mail. Когато сте онлайн, това означава, че има връзка с пощенския сървър, и Outlook изпраща и получава незабавно съобщения за Exchange, IMAP и HTTP имейл акаунти. За POP3 имейл акаунти, съобщенията се изпращат веднага, ако квадратчето Изпращай незабавно при свързване е отметнато в раздела Настройка на пощата (менюто Инструменти, командата Опции). При работа офлайн всички акаунти използват времето планирано за изпращане/получаване в диалоговия прозорец Групи за изпращане/получаване.Освен това за IMAP акаунтите папките не са налични при офлайн работа.

Когато работите офлайн, Outlook се свързва с пощенския сървър само когато вие решите да го направите. Когато сте офлайн, Outlook не се опитва да се свърже с вашия пощенски сървър, да изтегля заглавки, които сте маркирали за изтегляне, нито да изпраща съобщения.

Най-горе на страницата

Ако имате имейл акаунт на Microsoft Exchange

Трябва да рестартирате Outlook 2007 за превключване между работа онлайн и офлайн. Можете да използвате кеширания режим на Exchange за по-голяма гъвкавост, когато превключвате между държави онлайн и офлайн връзка.

Най-бързият начин да работите офлайн е да използвате настройките по подразбиране на Outlook. Ако искате да персонализирате настройките, включително къде да запишете файла с офлайн папки (.ost), използвайте инструкциите за Настройка на персонализиран .

Бързо конфигуриране

 1. В менюто Файл щракнете върху Работи офлайн.

  Превключване между режимите на календара ''Един до друг'' и ''Припокриване'' чрез щракване в горната част на календарите

 2. За да конфигурирате файл с офлайн папки (.ost),натиснете OK.

  По подразбиране квадратчето Питай при стартиране да избера дали да работя офлайн, или онлайн е отметнато. Ако искате Outlook винаги да се включва онлайн при налична връзка, изчистете отметката в това квадратче.

След създаване на .ost файла, когато затваряте и рестартирате Outlook, трябва да синхронизирате пощенската си кутия на Exchange с .ost файла. Най-бързият начин да се направи това е следният: в менюто Инструменти посочете Изпращане/получаване и след това щракнете върху Изпращане/получаване на всички.

Персонализирано настройване

Ако искате да персонализирате настройките за файла с офлайн папки (.ost), например къде се записва .ost файлът на компютъра ви, направете следното:

 1. Създайте файл с офлайн папки (.ost), освен ако вече не сте го направили.

  Създаване на файл с офлайн папки (.ost)

  1. В менюто Инструменти щракнете върху Настройки на акаунти.

  2. В раздела Имейл изберете акаунта на Exchange и после щракнете върху Промяна.

  3. Щракнете върху Още настройки.

  4. Изберете раздела Разширени, след което щракнете върху Настройки на файл с офлайн папки.

  5. В полето Файл въведете пътя до файла, който искате да използвате като .ost файл.

   Името по подразбиране на файла е Outlook.ost. Ако този файл вече съществува, бивате запитани за ново име.

 2. В менюто Инструменти щракнете върху Настройки на акаунти.

 3. В раздела Имейл изберете акаунта на Exchange и после щракнете върху Промяна.

 4. Щракнете върху Още настройки.

 5. Направете едно от следните неща:

  1. Винаги стартирайте Outlook     Щракнете върху Ръчно управление на състоянието на връзката и след това щракнете върху Работа офлайн и използване на комутируема връзка.

  2. Изберете дали да работите офлайн или онлайн     Щракнете върху Ръчно управление на състоянието на връзката и след това отметнете квадратчето Избор на типа на връзката при стартиране.

  3. Винаги се свързвай с мрежата     Щракнете върху Ръчно управление на състоянието на връзката и след това изберете Свързване с мрежата.

  4. Outlook автоматично открива дали има връзка във сървъра     Щракнете върху Автоматично откриване на състоянието на връзката. Ако Outlook не може да се свърже с пощенския сървър, той автоматично ще се стартира в офлайн режим.

   Забележка : За да укажете периода от време, който да се изчаква за отговор от сървъра, преди да бъдете запитани дали да се направи повторен опит или да се работи офлайн, въведете число в полето Секунди до изтичане на изчакването за връзка със сървъра.

Най-горе на страницата

Ако използвате имейл акаунт на Exchange в кеширан режим на Exchange

 • В менюто Файл щракнете върху Работи офлайн.

  Превключване между режимите на календара ''Един до друг'' и ''Припокриване'' чрез щракване в горната част на календарите

Най-горе на страницата

Ако използвате POP3, IMAP или HTTP акаунт

 • В менюто Файл щракнете върху Работи офлайн.

  Превключване между режимите на календара ''Един до друг'' и ''Припокриване'' чрез щракване в горната част на календарите

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×