Превключване на оформлението или типа на графика SmartArt

Когато създавате графика SmartArt, вие избирате оформление от категория или тип на графики SmartArt. Всеки тип съдържа разнообразие от оформления. Например от типа Цикъл можете да изберете оформлението Радиален цикъл.

В тази статия

Общ преглед на промяната на оформления и типове за графики SmartArt

Промяна на оформлението за графика SmartArt

Промяна на типа за графика SmartArt

Общ преглед на промяната на оформления и типове за графики SmartArt

Някои оформления за графики SmartArt съдържат фиксиран брой фигури. Например оформлението Насрещни стрелки, в типа Зависимост е предназначено да представя само две противоположни идеи или понятия, като по този начин само две фигури могат да съдържат текст.

оформление ''насрещни стрелки'' с 2 фигури за текст

Ако искате да изразите повече от две идеи, превключете на оформление, което има повече от две фигури, достъпни за текст – като например оформлението Списък пирамиди. Помнете, че променянето на оформления или типове за графики SmartArt може да промени истинския смисъл на вашата информация. Например оформление, което показва всички стрелки сочещи надясно, като например Базов процес, в типа Процес, има различен смисъл от такова, което показва стрелка разположена в кръг, като например Непрекъснат цикъл, в типа Цикъл.

Можете както да добавяте, така и да изтривате фигури в повечето графики SmartArt, а също и да променяте положенията на разните фигури. Трябва също така, да изберете оформление, което предоставя най-доброто визуално представяне на данните ви. Подреждането и позиционирането на фигурите се актуализира автоматично, когато добавяте или премахвате фигури или редактирате текст, на базата на броя на фигурите и на количеството текст във фигурите.

Ако персонализирате графика SmartArt и след това промените оформлението за графиката SmartArt, някои от вашите персонализации може да не се прехвърлят в новото оформление. Обаче ако превключите обратно към първоначалното оформление, преди да запишете и затворите текущия 2007 Microsoft Office system документ, всички ваши персонализации ще се появят отново в първоначалното оформление.

Някои персонализации не се прехвърлят, понеже могат да не изглеждат добре в новото оформление. Следващата таблица показва кои персонализации се записват и кои се загубват.

Прехвърлени персонализации

Непрехвърлени персонализации

Цветове (включително стиловете на линии и запълване)

Завъртане на фигури

Стилове (включително тези, приложени към отделни фигури, и тези, приложени към цялата графика SmartArt)

Обръщане на фигури

Ефекти (като например сенки, отражения, релефни рамки и блясъци)

Препозициониране на фигури

Форматиране, приложено към текст

Преоразмеряване на фигури

Промени в геометрията на фигура (например от кръг в квадрат)

Промени в посоката от "отдясно наляво" към "отляво надясно"

Най-горе на страницата

Промяна на оформлението за графика SmartArt

  1. Щракнете върху графиката SmartArt, чието оформление искате да промените.

  2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Оформления щракнете върху желаното от вас оформление.

    За да видите всички налични оформления в един тип, в групата Оформления щракнете върху бутона Още Изображение на бутон до миниатюрата на оформлението. За да видите всички типове и оформления, щракнете върху Още оформления.

Най-горе на страницата

Промяна на типа за графика SmartArt

  1. Щракнете върху графиката SmartArt, чийто тип искате да промените.

  2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Оформления щракнете върху бутона Още Изображение на бутон и след това щракнете върху Още оформления.

  3. Щракнете върху типа и оформлението, които искате.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×