Правила за паролата

Паролите спомагат за предпазване на вашите файлове от Microsoft Office 2010, като ги шифроват, така че други хора да не могат да четат или променят съдържанието им. Нивото на защита с парола се основава на това, доколко добре е съставена паролата. По-сложните пароли са по-трудни за отгатване и осигуряват по-добра защита от другите.

Какво искате да направите?

Как се налагат правилата за пароли?

Съобщения за грешка, свързани с правилата за пароли

Създаване на сигурна парола

Как се налагат правилата за пароли?

ИТ администраторите налагат правила за сигурни пароли, като конфигурират настройките за групови правила, отговарящи на нуждите за защита на тяхната организация. За да научите повече за разполагането на правила за пароли в организация, потърсете в TechNet статията Планиране на настройките за сложност на паролите в Office 2010.

Най-горе на страницата

Съобщения за грешка, свързани с правилата за пароли

Съществуват две често срещани съобщения за грешки, появяващи се, когато се опитате да защитите файл с парола, която не отговаря на правилата за пароли.

  • Паролата не отговаря на минималната дължина     Показва се предупредително съобщение, което указва, че трябва да въведете повече знаци. Решение: Използвайте парола, която отговаря на минималната дължина, посочена в съобщението, или я надвишава. Долното изображение е пример за предупредителното съобщение.

    Съобщение за грешка, когато паролата не достига минималния брой знаци

  • Паролата не отговаря на правилата за минимална сложност     Показва се предупредително съобщение, което указва, че трябва да въведете повече типове знаци. Решение: Използвайте парола, която отговаря на минималните изисквания, посочени в съобщението, или ги надвишава. Долното изображение е пример за предупредителното съобщение.

Съобщение за грешка, когато за парола са използвани твърде малко знаци

Най-горе на страницата

Създаване на сигурна парола

За да създадете сигурна и по-сложна парола, използвайте пароли с дължина най-малко седем знака и включващи знаци от поне четири от посочените по-долу групи.

  • Главни букви (от A до Z)

  • Малки букви (от a до z)

  • Цифри (от 0 до 9)

  • Знаци, които не се съдържат в азбуките (например: ! $ # или %)

  • Паролата не трябва да съдържа името на акаунта ви

Важно : Паролите трябва да са лесни за запомняне от вас и трудни за разгадаване от други хора.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×