Показване на уеб компонента на Excel Web Access в изглед на уеб браузър

Microsoft Office Excel Web Access е уеб компонент, който може да се покаже отделно на страницата на уеб компонент или да се свърже към други уеб компоненти в табло или страница на друг уеб компонент. Office Excel Web Access често се персонализира от автора на страницата на уеб компонента да показва информация от работната книга в по-малък размер от страницата на уеб компонент, но можете да максимизирате размера на показване на Excel Web Access за удобство на преглеждането, чрез показването й в изглед на уеб браузър (xlviewer.aspx).

  1. Ако е необходимо, отворете страницата на уеб компонента, която съдържа уеб компонент на Excel Web Access.

  2. Щракнете върху заглавието "Уеб компонент" в заглавната лента в горната част на уеб компонента на Excel Web Access.

    Заглавието "Уеб компонент" не работи или се държи по различен начин.

    Авторът на уеб компонента може да е персонализирал уеб компонента, като е променил свойството по избор Автогенериране на заглавието на уеб компонента или е задал общото свойство URL заглавие в раздела Разширени, като празна стойност, или като е въвел алтернативен URL.

    За повече информация вижтеСвойства по избор на уеб компонента на Excel Web Access.

  3. За да се върнете към предишна уеб страница, в горната част на текущата уеб страница щракнете върху Предишен в края на контролата за трасиране при навигация.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×