Показване на оценки на ученици онлайн

Можете да показвате оценките на всеки ученик онлайн и да следите оценките, като ги съхраняване в списък във вашия сайт "Моят сайт". Докато вие можете да виждате и променяте всички оценки в списъка, ученикът може да вижда само своите оценки в страницата с уеб компоненти. Страницата с уеб компоненти показва само неговите оценки, защото тази страница използва информацията за влизане на ученика и уеб компонента за филтър на текущия потребител, за да показва само информация, свързана с този ученик.

Когато работите със списъка, използвайте изгледа за таблица с данни, така че да можете да виждате всички оценки на всички ученици. Изгледът за таблица с данни ви позволява бързо да добавяте нови или да променяте съществуващи оценки в списъка.

Изгледът за таблица с данни ви позволява да актуализирате оценките.

Учителят използва изгледа за таблица с данни за бързо добавяне на нови или променяне на съществуващи оценки.

Когато ученикът влиза в училищната мрежа и посещава тази страница с уеб компоненти, той вижда само своите оценки.

Изгледът за ученика на списъка с оценки, показващ оценките само на един ученик.

Ученикът вижда само своите оценки в страница с уеб компоненти.

Страницата с уеб компоненти показва само оценките на ученика, защото уеб компонентът за филтър на текущия потребител показва информация, свързана само с потребителското име на лицето, разглеждащо страницата. Списъкът в тази страница е конфигуриран така, че ученикът има разрешения само да вижда оценките – той не може да ги променя в тази страница.

За да създадете тази функционалност, трябва да направите следното:

 1. Създаване на нов или използване на съществуващ работен лист на Excel – трябва да създадете работен лист в работната книга на Excel, който ще съдържа информация за учениците и за оценките. Ако вече съществува работен лист с информацията за учениците, можете да отидете на следващата стъпка. Ако оценките са съхранени в списък, който вече е на вашия сайт "Моят сайт", можете да пропуснете следващата стъпка и отидете на третата стъпка "Създаване на табличен изглед".

 2. Създаване на списъка – трябва да импортирате информацията от работния лист във вашия сайт като нов списък. След като създадете новия списък, можете да архивирате или да изтриете работната книга, защото вече не ви е нужна. Вие ще работите в този списък, за да добавяте нови или да променяте съществуващи оценки.

 3. Създаване на табличен изглед – трябва да създадете изглед за списъка, така че да можете лесно да добавяте нови или да актуализирате съществуващи оценки.

 4. Създаване на изглед за ученици – трябва да създадете ограничен изглед за учениците, защото вашият списък може да съдържа допълнителна информация, която не искате да показвате в страницата с уеб компоненти.

 5. Създаване на страница с уеб компоненти – трябва да създадете страница с уеб компоненти, където ученикът да може да вижда своите оценки. Тази страница ще показва само оценките на ученика, който разглежда тази страница.

 6. Добавяне на уеб компоненти – трябва да добавите уеб компонент за списък и уеб компонент за филтър на текущия потребител към страницата с уеб компоненти, която създадохте в предишната стъпка.

 7. Конфигуриране на уеб компонента – трябва да конфигурирате уеб компонента за списък, за да използва изгледа за ученици.

 8. Свързване на уеб компоненти – трябва да свържете уеб компонентите заедно, за да се показват само оценките на ученика, който разглежда тази страница.

Стъпка 1: Създаване на нов или използване на съществуващ работен лист на Excel

Вашият работен лист трябва да съдържа следните колони:

 • Потребителско име – името, което ученикът използва, за да влезе в училищната мрежа. Уеб компонентът за филтър на текущия потребител използва тази информация, за да показва оценките само на този ученик.

 • Колона за всяка оценка на домашна работа и тест – оценките за заданията и тестовете за всеки ученик.

Вашият работен лист може да изглежда така:

Работният лист с информацията за ученика и оценките, използвана в тази статия.

Работният лист с информацията за ученика и оценките. Работният лист има допълнителни колони за собственото и фамилното име на ученика.

След като създадете работния лист, го запишете на място, което е достъпно за сайта, например локалното устройство.

Стъпка 2: Създаване на списъка

Щракнете върху Покажи цялото съдържание на сайта, след което щракнете върху Създаване на страницата на цялото съдържание на сайта.

Съвет : В повечето случаи можете да използвате менюто Действия със сайтове Изображение на бутон , вместо да изпълнявате тази стъпка.

 1. Под Списъци по избор на страницата Създаване щракнете върху Импортиране на електронна таблица.

 2. В полето Име на страницата Създаване въведете Английски4-2008. Името се появява в заглавната лента и в URL адреса на новия списък.

 3. В полето Описание въведете Оценки по английски, 4 клас, 2008 . Описанието се появява под заглавието в новия списък.

 4. Щракнете върху Преглед. В страницата на свойствата Избор на файл намерете местоположението на работния лист, щракнете върху работния лист и след това щракнете върху Отвори.

 5. На страницата Създаване щракнете върху Импортиране.

 6. В списъка Тип на диапазона в страницата на свойствата Импортиране в списък на Windows SharePoint Services щракнете върху Диапазон от клетки.

  Диалогов прозорец за импортиране с диапазон от клетки, избрани в списъка ''Диапазон от клетки''.

 7. Щракнете вътре в полето Изберете диапазон и след това в Excel изберете клетките с данните, които искате да импортирате в този списък.

 8. Щракнете върху Импортирай.

Забележка : След като създадете новия списък с информацията в работния лист, можете да архивирате или да изтриете работната книга, тъй като ще въвеждате или актуализирате оценките директно в този списък. Работният лист не е свързан със списъка.

Стъпка 3: Създаване на табличен изглед

Това е изгледът, който вие, учителят, ще използвате, за да добавяте нови и да актуализирате съществуващи оценки.

 1. В менюто Изглед Меню ''Изглед'' щракнете върху Създаване на изглед.

 2. Под Избор на формат на изглед на страницата Създаване на изглед: Английски4-2008 щракнете върху Табличен изглед.

 3. В полето Име на изглед въведете Въвеждане на оценки. Това име се появява в менюто Изглед в новия списък.

 4. Щракнете върху OK.

Стъпка 4: Създаване на изглед за ученици

Това е изгледът, който учениците ще използват, за да виждат своите лични оценки.

 1. В менюто Изглед Меню ''Изглед'' щракнете върху Създаване на изглед.

 2. Под Избор на формат на изглед на страницата Създаване на изглед: Английски4-2008 щракнете върху Стандартен изглед.

 3. В полето Име на изглед въведете Оценки. Това име се появява в списъка Избран изглед в екрана с инструменти на уеб компонента Английски4-2008.

 4. Под Преглед на аудитория в раздела Аудитория щракнете върху Създаване на публичен изглед.

 5. В раздела Колони изчистете отметките от всички квадратчета за колоните, които искате да скриете от учениците. Запазете избрана колоната Потребителско име, тъй като уеб компонентът за филтър на текущия потребител използва тази колона, за да показва само оценките на един ученик.

 6. Щракнете върху подходящото число в списъка Позиция отляво, за да подредите колоните.

 7. Щракнете върху OK.

Стъпка 5: Създаване на страница с уеб компоненти

Това е страницата с уеб компоненти, в която учениците могат да виждат своите оценки.

Щракнете върху Покажи цялото съдържание на сайта, след което щракнете върху Създаване на страницата на цялото съдържание на сайта.

Съвет : В повечето случаи можете да използвате менюто Действия със сайтове Изображение на бутон , вместо да изпълнявате тази стъпка.

 1. Под Уеб страници на страницата Създаване щракнете върху Страница с уеб компоненти.

 2. В полето Име на изглед въведете DueTasks. Името се появява в заглавната лента и URL адреса на новата страница.

 3. В Изберете шаблон за оформление в раздела Оформление щракнете върху Пълна страница, вертикално.

 4. В списъка Библиотека с документи в раздела Запис на местоположението щракнете върху Споделени документи.

 5. Щракнете върху Създай.

Запишете си URL адреса на тази страница. Когато тази страница е готова, ще дадете този URL адрес на учениците.

Стъпка 6: Добавяне на уеб компонентите

 1. В страницата с уеб компоненти щракнете върху Добавяне на уеб компонент.

 2. Под раздела Списък и библиотеки в полето Добавяне на уеб компоненти – диалог на уеб страница поставете отметка в квадратчето Английски4-2008.

 3. Под раздела Филтри поставете отметка в квадратчето Филтър на текущия потребител.

 4. Щракнете върху Добави.

Стъпка 7: Конфигуриране на уеб компонентите

 1. В уеб компонента Английски4-2008 щракнете върху бутона Редактиране Меню на уеб компонент и след това щракнете върху Модифициране на споделен уеб компонент.

  Отваря се екранът с инструменти, за да можете да конфигурирате свойствата, така че да показват правилния изглед и да не позволяват на учениците да променяте оценките. Това е изглед само за четене, който показва само информацията за потребителите, определена от SharePoint.

  Екранът с инструменти на уеб компонента, където можете да конфигурирате свойствата на уеб компонента.

 2. В списъка Избран изглед щракнете върху Оценки.

  Екранът с инструменти на уеб компонента с избрани ''Всички елементи'' в списъка ''Избран изглед''.

 3. В прозореца за съобщение за резултатите от превключване на изгледа щракнете върху OK.

 4. В списъка Тип лента с инструменти щракнете върху Няма лента с инструменти. Този елемент от списъка скрива лентата с инструменти в уеб компонента Английски4-2008, за да не позволява на ученика да променя своите оценки.

  Екранът с инструменти на уеб компонента с избрана позиция ''Няма лента с инструменти'' в списъка ''Тип лента с инструменти''.

 5. Щракнете върху OK.

 6. В уеб компонента за филтър на текущия потребител щракнете върху бутона Редактиране Меню на уеб компонент и след това щракнете върху Модифициране на споделен уеб компонент.

  Отваря се екранът с инструменти, за да можете да конфигурирате свойствата, така че да се показва информация, свързана само с потребителското име на лицето, разглеждащо страницата.

  Екранът с инструменти за уеб компонента за филтър на текущия потребител.

 7. Под Избор на стойност за предоставяне щракнете върху Име на текущия потребител.

  В екрана с инструменти на уеб компонента за филтър на текущия потребител щракнете върху опцията ''Име на текущия потребител''.

 8. В екрана с инструменти щракнете върху OK

Стъпка 8: Свързване на уеб компонентите

 1. В уеб компонента за филтър на текущия потребител щракнете върху бутона Редактиране Меню на уеб компонент , посочете Връзки, посочете Изпращане на стойности на филтър на и след това щракнете върху Английски4-2008.

 2. В списъка Име на поле на потребител щракнете върху Потребителско име и след това щракнете върху Готово.

 3. Щракнете върху Изход от режим на редактиране.

Когато един ученик влезе в училищната мрежа и отиде на страницата за учениците, уеб компонентът за филтър на текущия потребител показва оценките само на този ученик. Вие сте дезактивирали лентата с инструменти за списъка в тази страница, за да не позволите на учениците да променят своите оценки.

За да добавите нови или да актуализирате съществуващи оценки, влезте в списъка. В менюто Изглед Меню ''Изглед'' щракнете върху Въвеждане на оценки, за да превключите към изгледа за таблица с данни и да можете бързо да добавяте нови или да актуализирате съществуващи оценки.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×