Показване на алтернативен календар

Това важи за всеки език, който разрешава алтернативен календар: арабски, английски, иврит, хинди, китайски, японски, корейски и тайландски.

Късите и дълги формати за дата, например 11.01.07 или 1 Ноември 2007 г., следват форматите за дата, избрани в настройките на операционната система. Езикът за месеца и деня от седмицата зависи от избраната страна/регион в диалоговите прозорци за Регионални и езикови опции (класически изглед и в Windows Vista, и в Microsoft Windows XP) или Регионални опции (Microsoft Windows 2000) в контролния панел и от календара, избрани в операционната система. В резултат можете да видите имената на месеците или преведените имена на месеците на друг език, или имената на месеци на английски, или преведените имена на месеци в Григориански календар.

В тази статия

Други изгледи на календари

Показване на алтернативен календар

Двойнствен изглед на календара

Разполагане на календара отдясно наляво

Други изгледи на календари

Месечен изглед на календара

Месечният изглед на календара зависи от настройките на календара в операционната система.

В този изглед може да се виждат и двата формата на календара. Ако бъде избрана тази опция, то основен календар се появява в дясната страна на всяка клетка, а алтернативен календар – в лявата страна. В първата клетка ще се съдържат и двете имена на месеца, а в началото на всеки месец във всеки формат ще се показва съответното име на месеца.

Седмичен изглед на календар

В настройката за календар за посока, определяща отдясно наляво, първият ден е в горния десен ъгъл, а последният – в долния ляв. Това е обратно на разполагането отляво надясно. Този пример показва изглед по седмици отдясно наляво за Хиджри календар като първичен и григориански като алтернативен календар.

Седмичен календар с хиджри като първичен и григориански като вторичен

Най-горе на страницата

Показване на алтернативен календар

  1. В менюто Инструменти щракнете върху Опции, а след това върху Опции за календара.

  2. Под Допълнителни опции отметнете квадратчето Разреши алтернативен календар.

  3. От списъка изберете желания от вас език.

  4. Във втория списък щракнете върху желаната от вас опция за календара.

Забележка : За да прекратите показването на два календара, изчистете отметката от квадратчето Разреши алтернативен календар.

Най-горе на страницата

Двойнствен изглед на календара

Можете да показвате двойнствена информация в изгледите за ден/седмица/месец на Календара. В седмичния и месечния изгледи в клетката за всеки ден е налична информация от двата календара.

Информацията от основен календар се показва в горния десен ъгъл на дневните клетки. Информацията от алтернативен календар се показва като недостъпна в горния ляв ъгъл на клетките за дните.

Забележки : 

  • Когато първичният календар не е григориански, форматът на алтернативния календар зависи от настройките за страна/регион в диалоговите прозорци Регионални и езикови опции (Windows Vista, Windows XP) или Регионални опции (Windows 2000) в контролния панел. Това може да бъде всеки от наличните формати на григорианския календар за тази страна/регион.

  • При използване двойнствени календари можете да разгледате всеки от календарите в неговите изгледи за ден/седмица/месец. В някои изгледи може да се показва информация от всеки календар. Освен това във всеки календар може да се показва информация за датата в таблични изгледи.

Най-горе на страницата

Разполагане на календара отдясно наляво

Microsoft Outlook поддържа разполагане на календара както отляво надясно, така и отдясно наляво. Това оформление засяга изгледа за ден/седмица/месец. При разполагане на календара отдясно наляво дните в изгледа по седмици и по месеци се показват огледално по отношение на разполагането отляво надясно. Първият ден от седмицата се показва отдясно и дните се увеличават в посока наляво. Календарчето поддържа и двата начина на разполагане. Когато са избрани няколко календарчета, за да се вижда информация за няколко месеца, разполагането на тези месеци може да бъде отляво надясно или отдясно наляво.

Открийте още неща за:

Разполагането отдясно наляво в Календарче

Анализът на дати при разполагане отдясно наляво

Функциите "отдясно наляво" в Календарче

Календарчето може да се показва в няколко изгледа в зависимост от избора ви на основен календар и оформление.

Григориански календар с оформление отляво надясно

Календарче с първичен Григориански календар календар и оформление на календара отляво надясно.

Календар хиджри с оформление отдясно наляво

Календарче с първичен календар Хиджри календар и оформление на календара отдясно наляво.

Microsoft Outlook използва съкращения в календарчето за имената на дните на седмицата.

Анализът на дати при разполагане отдясно наляво

Датите могат да бъдат задавани в много формати, включително като използвате имена на дните и месеците на английски или на алтернативен език. Анализаторът на дати поддържа Григориански календар имена на месеци на арабски и английски и Хиджри календар имена на месеци само на иврит и арабски. Ако въведете дата като използвате числов формат ден/месец/година, анализаторът на дати ще ви изпрати към тази дата в текущия или основен календар. Може обаче да зададете определена дата, като използвате имена на месеци от алтернативен календар и тогава анализаторът на дати ще ви отведе към този ден.

Може да въвеждате определена дата от първичния или алтернативния календар и анализаторът на дати ще може да я интерпретира и да премести календара на тази дата.

Ако например първичният (системен) календар е григориански, а вторичният календар е хиджри и въведете 2.1.99 в полето Дата на диалоговия прозорец Отиване на дата (меню Към в изгледа за ден/седмица/месец на календара), анализаторът на дати ще я интерпретира като 2 Януари 1999 г. Ако пък първичният календар е хиджри, анализаторът на дати ще я интерпретира като Анализирана дата по хиджри .

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×