Подреждане на графични обекти

Една скица може да съдържа много покриващи се обекти. Докато създавате скицата, може да поискате да подредите начина, по който тези обекти се покриват. Може например да поискате да преместите обекта от долната част в горната или да поставите обекта най-отгоре под другите обекти. Може също да поискате да преместите обекти нагоре или надолу в набора от покриващи се обекти.

  1. Изберете обекта, който искате да подредите.

  2. В раздела Начало щракнете върху Подреди и след това щракнете върху желаните опции.

    • Щракнете върху Премести отпред или Изпрати отзад, за да поставите обекта най-отгоре или най-отдолу в набора от обекти.

    • Щракнете върху Премести напред или Изпрати назад, за да преместите обекта нагоре или надолу в набора от обекти.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×