Поведение на надеждните и ненадеждните обекти на бази данни

По подразбиране Microsoft Access 2010 забранява много от обектите на базите данни, ако не приложите към тях цифров подпис или не поставите базата данни в надеждно местоположение. В тази статия се разглеждат компонентите, които Access забранява.

В тази статия

Компоненти, които Access 2010 забранява

Как да разрешите забранена база данни

Компоненти, които Access 2010 забранява

По подразбиране Access 2010 отваря всички бази данни в забранен режим,  т. е. изключва цялото изпълнимо съдържание, освен ако базата данни съдържа цифров подпис или се намира в надеждно местоположение.

Access 2010 забранява следните компоненти:

 • Код на Visual Basic for Applications (VBA) и всички препратки към него.

 • Всички опасни изрази. Изразът представлява формула. Опасният израз съдържа функции, които биха могли да позволят на потребителя да модифицира базата данни или да получи достъп до ресурси извън базата данни.

 • Опасни действия във всички макроси. Опасните действия са всички действия, които биха могли да позволят на потребителя да модифицира базата данни или да получи достъп до ресурси извън базата данни. Все пак действията, които Access забранява, могат понякога да се разглеждат като безопасни. Ако например се доверявате на лицето, което е създало базата данни, можете да се доверите на всяка опасна макрокоманда в базата данни.

 • Няколко типа заявки:

  • Заявки за действия    Те добавят, актуализират и изтриват данни.

  • DDL заявки    Тези заявки се използват за създаване или променяне на обекти в база данни, като например таблици и процедури.

  • SQL транзитни заявки    Те изпращат команди направо до сървър за база данни, който поддържа стандарта Open Database Connectivity (ODBC). Транзитните заявки работят с таблиците в сървъра, без да използват ядрото на базата данни на Access.

 • ActiveX контроли.

Най-горе на страницата

Как да разрешите забранена база данни

Access 2010 предоставя два начина за разрешаване на забранени компоненти. Можете да приложите цифров подпис към базата данни или да използвате центъра за сигурност, за да създадете надеждно местоположение и след това да поставите базата данни в него. Забележете, че някои функции и изрази може все още да бъдат забранени от ограничителен режим на Access.

За информация за защита на Access 2010 щракнете върху връзките в раздела Вж. също на тази статия.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×