Планиране и проектиране на библиотека

Библиотеката е местоположение на сайт, където можете да създавате, събирате, актуализирате и управлявате файлове с членове от екипа. Всяка библиотека показва списък от файлове и ключова информация за файловете, което помага на хората да използват файловете при съвместна работа.

Библиотеките може да се персонализират по няколко начина. Може да управлявате начина, по който документите се разглеждат, проследяват, управляват и създават. Може да проследявате версии, включително броя и типовете на версиите, както и може да ограничите кой може да използва документите, преди да се одобрят.

В тази статия

Общ преглед

Типове библиотеки

Функции на библиотеката, които поддържат сътрудничество и комуникация

Може да създавате и управлявате документи, електронни таблици, презентации, формуляри и други типове файлове в библиотека. Може да персонализирате библиотеката според вашите цели или да създадете допълнително библиотеки.

Когато планирате вашата библиотека със сайтове, направете оценка на съдържанието, което е вече във вашата организация и използвайте информацията за проектиране на структурата на библиотеката за вашия сайт. Имайте предвид следното:

 • Брой на файловете

 • Местоположение на файловете

 • Типове и класификация на файловете

 • Структура на бизнес и екипа

 • Процеси и работен поток за одобрение на съдържанието

Най-горе на страницата

Типове библиотеки

Типът на библиотеката, която използвате, зависи от видовете файлове, които споделяте:

 • Библиотека с документи     За много типове файлове, включително документи и електронни таблици, използвайте библиотека с документи. Можете да съхранявате други видове файлове в библиотека с документи, въпреки че някои типове файлове са блокирани по съображения за защита. Когато работите с програми, които са съвместими с Windows SharePoint Services, можете да създадете тези файлове от библиотеката. Например, вашият маркетингов екип може да има своя собствена библиотека за материали за планиране, новинарски емисии и публикации.

 • Библиотека с картини     За да споделите колекция от цифрови снимки и графики, използвайте библиотека от картини. Въпреки че картините могат да бъдат съхранявани в други типове библиотеки на SharePoint, библиотеките на картини имат няколко предимства. Например, от библиотека на картини можете да преглеждате картини в слайдшоу, да изтегляте картини на вашия компютър и да редактирате картини с програми за графики, съвместими с Windows SharePoint Services. Помислете за създаване на библиотека на картини, ако вашият екип използва повторно много графики, като например емблеми и корпоративни изображения или ако желаете да съхранявате снимки от събития или пускове на продукти.

 • Библиотека с wiki страници     За да създадете колекция от свързани wiki страници, използвайте библиотека от wiki страници. Wiki позволява много хора да събират обичайна информация във формат, лесен за създаване и модифициране. Можете да добавите във вашата библиотека wiki страници, които съдържат картини, таблици, хипервръзки и вътрешни връзки. Например, ако вашият екип създава wiki сайт за проект, сайтът може да съхранява съвети и трикове в поредица от страници, които са свързани една с друга.

 • Библиотека с формуляри     Ако трябва да управлявате група от XML базирани бизнес формуляри, използвайте библиотека с формуляри. Например вашата организация може да използва библиотека с формуляри за отчети за разходите. Една библиотека с формуляри изисква редактор на XML или програма за проектиране на XML, съвместима с Windows SharePoint Services, като например Microsoft Office InfoPath.

Най-горе на страницата

Функции на библиотеката, които поддържат сътрудничество и комуникация

Библиотеката "Споделени документи" се създава, когато Microsoft Windows SharePoint Services създава нов сайт. Може веднага да започнете да използвате библиотеката, да я персонализирате или да създадете други библиотеки.

Забележка : За да създадете библиотека, трябва да имате разрешение за управляване списъците на сайта, където искате да създадете библиотеката.

Функции на библиотеките, които поддържат сътрудничество и комуникация:

 • Извличане на файлове    Може да изисквате потребителите да извлекат документите от библиотеката, преди да ги редактират. По този начин не се позволява на много хора да нанасят промените по едно и също време, което може да създаде конфликти в редактирането и да доведе до объркване.

 • Проследяване на версии    Ако искате да запазите предишните създаване на версии на файловете, библиотеките ви ще ви помогнат да проследите, съхраните и възстановите файловете. Може да изберете да да проследите всички версии по същия начин.

 • Споделяне на промени на съдържание посредством Really Simple Syndication (Наистина просто обобщаване, RSS)    Членовете на вашата работна група може автоматично да получават актуализации и да споделят съдържанието на сайта с други работни групи посредством RSS.

 • Работни потоци    Библиотеката с документи или тип на съдържанието може да използва работните потоци, които вашата организация е дефинирала за бизнес процесите, например управление на одобрение на документи или преглед.

 • Одобрение на документи    Може да укажете задължително одобрение на документ. Документите остават в чакащо състояние, докато не бъдат одобрени или отхвърлени от някого, който има разрешение за това. Може да управлявате кои потребителски групи могат да разглеждат документа, преди да бъде одобрен.

 • Типове съдържание    Ако групата ви работи с няколко типове файлове, например работни листове, презентации и документи, може да разширите функционалността на вашата библиотека, като разрешите и дефинирате множество типове съдържание.Типовете съдържание добавят гъвкавост и последователност сред много библиотеки. Всеки тип съдържание може да зададе шаблон и процеси за работен поток.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×