Отпечатване на работна книга на Excel от браузъра

Можете да отпечатате работна книга на Excel от браузъра по два начина:

  • С помощта на командата Печат в Internet Explorer

  • Чрез отваряне на работната книга в Excel и използване на функциите за печат в него

Забележка :  Тази информация важи само за работна книга на Excel в среда на SharePoint. Ако използвате Excel Online в OneDrive , вж. Отпечатване на електронна таблица в Excel Online .

Какво искате да направите?

Отпечатване с помощта на командата на Internet Explorer "Печат"

Отпечатване чрез отваряне на работната книга и използване на функциите "Печат" в Excel

Отпечатване с помощта на командата на Internet Explorer "Печат"

Когато използвате функциите за печат в Internet Explorer, можете да печатате само информацията, която се показва на екрана. Тези опции за печат не включват данните извън изгледа, работните листове, които не са показани в момента или именуваните елементи, които не са в текущи.

За да отпечатате страница     

  • В лентата с инструменти за управление на Internet Explorer щракнете върху бутона Печат.

За да визуализирате как ще изглежда страницата, когато се отпечата     

  • Щракнете върху стрелката вдясно от бутона Печат и след това щракнете върху Визуализация на печата.

За да промените вида на отпечатаната страница     

  1. Щракнете върху стрелката вдясно от бутона Печат и след това щракнете върху Настройка на страниците.

  2. Променете настройките за печат, които искате, например ориентацията Портретно или Пейзажно, размера на отпечатваното копие, полетата и т. н.

  3. Когато завършите да променяте настройките за печат, щракнете върху OK.

  4. Щракнете върху бутона Печат.

Най-горе на страницата

Отпечатване чрез отваряне на работната книга и използване на функциите "Печат" в Excel

Office Excel 2007 и Excel 2010 предлагат много опции и функции за отпечатване на работна книга, например отпечатване на избран диапазон от клетки, променяне на настройки за печат и оформление за печат или отпечатване на цяла работна книга. Когато отворите работна книга в Excel, можете да използвате всичките тези опции.

За да отпечатате работна книга чрез отварянето й в Excel, трябва да имате Office Excel 2007 или Excel 2010 инсталирани на вашия компютър.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×