Организиране на файлове в библиотека

Как ще организирате файловете си в библиотека зависи от потребностите на вашата група, както и от предпочитанията ви за съхраняване и търсене на информация. Планирането може да ви помогне да настроите структурата, която най-добре ще работи за вашата организация.

В тази статия

Начини за организиране на файлове

Добавяне на колона към библиотека

Създаване на изглед

Създаване на папка в библиотека

Начини за организиране на файлове

Библиотеките имат няколко функции, които ви помагат да работите в множество файлове в една и съща библиотека. Но много библиотеки може по-добре да служат на вашата организация.

Съхраняване на множество документи в една библиотека

Може да искате една голяма библиотека да служи за различни цели. Например ако имате няколко проекта в рамките на една и съща група или ако няколко групи работят върху един и същ проект.

Използвайте единична библиотека, когато:

 • Групата ви трябва да види обобщена информация за файловете или различни изгледи на същия набор от файлове. Например управителят може да поиска да види всички файлове, групирани по отдел или краен срок.

 • Хората искат да потърсят файловете в същото местоположение на сайта.

 • Искате да приложите едни и същи настройки за файлове, като например проследяване на създаване на версии на файлове или изискване на одобрение.

 • Групите, които работят с библиотеката, споделят подобни характеристики, например същите нива на разрешение.

  Забележка : Към конкретни файлове може да се прилагат уникални разрешения, но ако нивата на разрешение се различават значително, обмислете да използвате много библиотеки.

 • Искате да анализирате информация за файловете в отделна електронна таблица или получавате консолидирани актуализации за файловете.

  Забележка : Може да получавате предупреждения, когато файловете бъдат променени, или може да виждате промените в библиотеката, като използвате RSS технологията. RSS каналите позволяват на членове на работната ви група да виждат консолидиран списък на променените файлове.

Ето няколко начина, по който може да разглеждате и управлявате файловете в една и съща библиотека:

 • Добавяне на колони    За да помогнете на групата си да определи точно най-важните данни, както и да ги вижда по различни начини, може да добавитеколона към вашата библиотека. В горната част на страницата на библиотеката като заглавия се появяват колони, например име на отдел или крайна дата. Може да използвате заглавията на колоните, за да сортирате и филтрирате файловете в библиотека.

 • Създаване на изгледи    Може да използвате изглед, ако хората в групата ви често трябва да виждат данни по определен начин. В изгледите колоните се използват за сортиране, групиране, филтриране и показване на данни.

 • Създаване на папки    Тъй като много файлове може да се групират по определен начин, възможно е използване на папки. Те помагат на хората да преглеждат и управляват файлове по познат начин. Windows SharePoint Services 3.0 предоставя изглед на дърво, който може да се използва, за да се навигира до сайтове и папки, подобно на начина, по който се работи с папките на твърдия диск.

 • Настройване на много шаблони    Ако в библиотеката ви са зададени много типове съдържание, може да създадете различни типове на шаблоните по подразбиране – например договори за продажба, презентации за маркетинг и работни листове за бюджет – в рамките на една и съща библиотека. Типовете съдържание добавят гъвкавост и последователност сред много библиотеки.

Създаване на множество библиотеки

Може да искате много библиотеки, когато има явни разлики сред наборите файлове, които искате да съхранявате и управлявате, или сред групите на хората, които ще работят с файловете.

Използвайте много библиотеки, когато:

 • Типовете файлове, които искате да съхранявате и управлявате, са различни и не очаквате хората често да преглеждат резюметата на файловете или да търсят едновременно файловете.

 • Групите на хората, които използват файловете, са различни и нямат еднакви нива на разрешения.

 • Трябва да приложите различни настройки, например версии или одобрение, на много набори от файлове.

 • Не трябва да анализирате едновременно файловете или да получавате обединени актуализации за файловете.

 • Искате или да предоставите различни набори от опции за създаване на нови файлове, или да промените реда на опциите на менюто Създай в библиотеката.

Ето няколко начина, по които може да работите ефективно с множество библиотеки:

 • Настройване на шаблони на сайта и колони     Ако организацията ви иска да зададе последователни настройки в библиотеките си, може да укаже шаблони и колони на сайтове. Може да споделите настройките между много библиотеки, за да не са налага всеки път отново да създавате всяка настройка.

 • Изпращане на файлове на друго местоположение    Ако искате файлът да бъде наличен в много библиотеки, може да го съхраните в една библиотека и след това да изпратите копие в други библиотеки. Когато актуализирате оригиналния документ, може да изберете да ви се напомня за актуализиране на документа в други местоположения.

 • Създаване на шаблони на библиотеки    Ако искате да зададете еднакви настройки за библиотеките или да използвате повторно характеристиките в библиотеките, може да запишете библиотеката като шаблон. Шаблоните на библиотеката са налични като опция във вашия сайт, когато щракнете върху Създаване в менюто Действия за сайта.

Забележка : Ако добавяте нови файлове към библиотека, която съдържа файлове от предишен проект, може да ви е трудно да решите дали да създадете нова библиотека, или да добавите към съществуваща. Всяка ситуация е различна, но ако смятате, че в даден момент ще трябва едновременно да анализирате или управлявате файловете, обмислете да добавите файловете към съществуващата библиотека. Може да използвате колони, филтри и изгледи, така че в изгледа по подразбиране да се показват последните файлове.

Най-горе на страницата

Добавяне на колона към библиотека

По подразбиране колоните проследяват името на файла, както и информация относно състоянието на файла, например дали е вкаран обратно. Може да зададете допълнителни колони, които помагат на вашата група да категоризира и проследява файловете, например име на отдел и номер на проект. Добавянето на колони ви помага да се възползвате максимално от множество изгледи във вашата библиотека.

Имате няколко опции за типа колона, която създавате, включващи един ред от текст, падащ списък с опции, число, което се изчислява от други колони или дори името и снимката на човек във вашия сайт.

Забележка : Следната процедура започва от страницата на библиотеката за библиотеката, към която искате да добавите към колоната. Ако библиотеката още не е отворена, щракнете върху името й в "Бързо стартиране". Ако не се появи името на библиотека ви, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и след това изберете името й.

 1. В менюто Настройки Settings menu щракнете върху Създаване на колона.

 2. В раздела Име и тип въведете името, което желаете, в полето Име на колона.

 3. Под Типът информация в тази колона е изберете типа на информацията, която желаете да се появява в колоната.

 4. В раздела Допълнителни настройки за колона въведете описание в полето Описание, за да помогнете на хората да разберат целта на колоната и какви данни трябва да съдържа. Това описание не е задължително.

 5. В зависимост от типа колона, който сте избрали, в раздела Допълнителни настройки за колона могат да се появят още опции. Изберете допълнителните настройки, които желаете.

 6. За да добавите колоната към изгледа по подразбиране, който хората на вашия сайт автоматично виждат, когато за първи път отворят списък или библиотека, щракнете върху Добавяне в изгледа по подразбиране.

 7. Изберете OK.

Най-горе на страницата

Създаване на изглед

Може да използвате изгледи, за да видите файловете, които са най-важни за вас или най-добре отговарят на вашата цел. Например може да създадете изгледи на последно създадените файлове, на файловете от даден отдел, както и на файловете, създадени от определен човек. След като създадете изглед, той е винаги наличен, когато гледате библиотеката.

Изгледи в менюто ''Изглед''

Когато разглеждате файловете в библиотека, временно може да сортирате или филтрирате файловете, като посочите името на колоната и след това щракнете върху стрелката надолу до името. Това е полезно, ако се налага да виждате файловете по определен начин, но трябва да повторите стъпките при следващото разглеждане на библиотеката.

Сортиране на елементи в списък или библиотека

Ако очаквате често да виждате файловете по даден начин, може да създадете изглед. Може да използвате този изглед всеки път, когато работите с библиотеката. Когато създадете изглед, той се добавя към менюто Изглед Меню ''Изглед'' на библиотеката.

Библиотеките може да имат лични и публични изгледи. Всеки може да създаде личен изглед, за да вижда файловете по определен начин или за да филтрира само тези, които иска да вижда. Ако имате разрешение за проектиране на сайт, може да създадете публичен изглед, който ще използва всеки, когато разглежда библиотеката. Може да направите публичния изглед да бъде по подразбиране, така че хората автоматично да виждат изгледа на библиотеката.

В допълнение, когато проектирате сайт, може да свържете различни изгледи или страници за проектиране с уеб част, които използват различни изгледи.

Ако членовете на вашата група ще разглеждат библиотеките на мобилно устройство, може да създадете мобилни изгледи, които налагат ограничения, например броя на елементите, показвани в изглед, които са оптимални за скоростта и ограниченията на устройствата. Връзки към повече информация за създаване на изгледи може да намерите в раздела Вж. още.

Следната процедура се използва за създаване на стандартен тип изглед. Опциите, които изберете, може да се различават за някои от останалите типове изгледи, но основните стъпки за създаване на изглед си приличат.

 1. Ако библиотеката още не е отворена, щракнете върху името й в "Бързо стартиране".

  Ако не се появи името на вашата библиотека, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта, а след това изберете името на вашата библиотека.

 2. В менюто Настройки Settings menu щракнете върху Създаване на изглед.

 3. Под Избор на формат на изглед щракнете върху типа на изгледа, който искате да създадете. В повечето ситуации ще щраквате върху Стандартен изглед, но може да изберете други изгледи за конкретни ситуации, например създаване на отчет.

 4. В полето Име на изглед въведете име за вашия изглед, като например Сортирани по фамилно име.

 5. Ако искате този изглед за библиотеката да бъде по подразбиране, поставете отметка в квадратчето Направете този изглед по подразбиране. Може да зададете изглед по подразбиране, ако е публичен изглед.

 6. В раздела Публика, под Изглед на публика изберете дали желаете да създадете личен изглед, който само вие ще можете да използвате, или публичен изглед, който другите да могат да използват.

 7. В раздела Колони можете да покажете или скриете колони, като отметнете подходящите квадратчета. До името на колоната въведете номера за реда на вашата колона в изгледа.

 8. В раздела Сортиране изберете опциите дали и как искате да съхраните файловете. Може да използвате две колони за сортирането. Например първо може да сортирате по автор и след това по име на файл за всеки автор.

 9. В раздела Филтриране изберете опциите дали и как искате да филтрирате файловете. Филтрираният изглед показва по-малък избор от файлове, например само файловете, създадени от даден отдел или само файловете с одобрено състояние.

 10. В раздела Групиране по може да групирате елементите с една и съща стойност в раздела, например раздел за документи по автор, който може да разширявате или свивате.

 11. В раздела Суми можете да преброите елементите в колона, като например общия брой на проблемите. В някои случаи можете да обобщите или извлечете допълнителна информация, като например средни суми.

 12. В раздела Стил изберете стила, който желаете за изгледа, като например списък с оцветяване, в който всеки друг ред е оцветен.

 13. Ако библиотеката ви съдържа папки, може да създадете изглед без папки. Понякога това се нарича неструктуриран изглед. За да видите всички файлове на едно и също ниво, щракнете върху Покажи всички елементи без папки в раздела Папки.

 14. Може да ограничите броя на файловете, които да се виждат в библиотеката, както и броя на файловете, които да се виждат на една и съща страница. Тези настройки са особено важни, ако създавате изглед за мобилно устройство. В раздела Максимален брой елементи изберете желаните опции.

 15. Ако смятате да разглеждате библиотеката на мобилно устройство, изберете желаните опции в раздела Мобилен.

 16. Щракнете върху ОК.

Най-горе на страницата

Създаване на папка в библиотека

Ако имате няколко типа документи и различни съдържание в рамките на библиотеката, може да създадете папки, които ще ви помогнат да организирате съдържанието.

 1. Ако библиотеката още не е отворена, щракнете върху името й в "Бързо стартиране".

  Ако не се появи името на вашата библиотека, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта, а след това изберете името на вашата библиотека.

 2. В менюто Създай Ново меню щракнете върху Нова папка.

  Забележка : Човекът, който създаде вашата библиотека, може да е указал, че в библиотеката не може да се създават папки. В този случай не е налична командата Нова папка.

 3. Въведете име за папката, след което натиснете ОК.

Съвет : Ако имате много библиотеки с папки и хората в групата ви искат да преглеждат библиотеката така, както преглеждат твърдия си диск, групата ви може да разреши използването на дървовидна структура на вашия сайт. Може да използвате изгледа на дървото, за да разширявате, свивате и бързо отивате до папки. Ако имате разрешение за проектиране на сайтове, може да разрешите изглед на дърво в Опции за навигация на страницата Настройки на сайта .

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×