Организиране на файлове в библиотека

Начинът, по който организирате вашите файлове в библиотека, зависи от нуждите на вашата група и от начина, по който предпочитате да съхранявате и търсите информация. Малко планиране може да ви помогне да определите структурата, която е най-подходяща за вашата организация.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 съдържа няколко готови за използване библиотеки и шаблони на библиотеки. Тези библиотеки и шаблони предоставят добра начална точка за организиране на вашите файлове.

В тази статия

Office SharePoint Server 2007 библиотеки и шаблони на библиотеки

Начини за организиране на файлове

Добавяне на колона в библиотека

Създаване на изглед

Създаване на папка в библиотека

Office SharePoint Server 2007 библиотеки и шаблони на библиотеки

Когато инсталирате Office SharePoint Server 2007, се създават определен брой библиотеки, които да ви помогнат да запазите колекцията си от сайтове добре организирана. Какви библиотеки се създават, зависи от начина, по който вашата колекция от сайтове е конфигурирана. Например колекциите от сайтове, които имат конфигурирани функции за публикуване, съдържат следните библиотеки:

 • Документи     Тази библиотека се създава за всеки сайт, за да съхранява документите, които се използват в страниците на този сайт.

 • Изображения     Тази библиотека се създава за всеки сайт, за да съхранява изображенията, които се използват в страниците на този сайт.

 • Страници     Тази библиотека се създава за всеки сайт, за да съхранява страниците, които се съдържат в този сайт.

 • Документи на колекция от сайтове     Тази библиотека се създава, за да съхранява документите, които се използват в колекцията от сайтове.

 • Изображения на колекция от сайтове     Тази библиотека се създава, за да съхранява изображенията, които се използват в колекцията от сайтове.

 • Библиотека от стилове     Тази библиотека се създава, за да съхранява персонализираните XSL стилове и каскадни стилове.

Шаблоните на библиотеки са друг начин, по който Office SharePoint Server 2007 ви помага да организирате вашите файлове. Като използвате шаблони на библиотеки, можете лесно да създавате библиотеки, проектирани да поддържат определени видове файлове и да разрешават определени функции на библиотеки. За повече информация относно Office SharePoint Server 2007 шаблони на библиотеки вижте статията Шаблони на библиотеки, налични в Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Най-горе на страницата

Начини за организиране на файлове

Библиотеките имат няколко функции, които ви помагат да работите с много файлове в една библиотека. Но няколко библиотеки може да отговарят на нуждите на вашата организация по-добре.

Съхраняване на много документи в една библиотека

Може да искате една голяма библиотека да отговаря на разнообразни нужди. Например може да имате няколко проекта в една и съща група или няколко групи, работещи върху един и същи проект.

Помислете за използването на една библиотека, когато:

 • Вашата група иска да види обобщаваща информация за или различни изгледи на един и същи набор от файлове. Например един управител може да иска да види всички файлове, групирани по отдел или по крайна дата.

 • Хората искат да търсят файловете в едно и също местоположение на даден сайт.

 • Искате да приложите едни и същи настройки за файлове като проследяване на създаване на версии на файловете или искане на одобрение.

 • Групите, които работят с библиотеката, споделят сходни характеристики, като едни и същи нива на разрешение.

  Забележка : Към конкретни файлове могат да бъдат приложени уникални нива на разрешение, но ако нивата на разрешение се различават много, помислете за използването на няколко библиотеки.

 • Искате да анализирате информация за файловете в електронна таблица или да получите обединени актуализации за файловете.

  Забележка : Можете да използвате RSS технологията да ви известява за всички промени в библиотека, например когато файлове, които се съхраняват в библиотеката, се променят. RSS подаванията позволяват на членовете на вашата работна група да видят обединен списък на файловете, които са се променили.

Следват някои от случаите, при които можете да виждате и управлявате файлове в една и съща библиотека:

 • Добавяне на колони    За да помогнете на вашата група да определи точно данните, които са най-важни, и да види данните по различни начини, можете да добавите колона във вашата библиотека. Колоните се появяват в горния край на страницата на библиотеката като заглавия, като например "Име на отдел" или "Краен срок". Можете да използвате заглавията на колоните, за да сортирате и филтрирате файловете в библиотека.

 • Създаване на изгледи    Можете да използвате изглед, ако хората във вашата група често трябва да виждат данните по определен начин. Във изгледите колоните се използват за сортиране, групиране, филтриране и показване на данните.

 • Създаване на папки    Ако една библиотека съдържа много файлове, които могат да бъдат логически групирани, можете да използвате папки, за да създадете тези групи в библиотеката. Папките могат да помогнат на хората да сканират и управляват файлове по познат начин. Office SharePoint Server 2007 предоставя дървовиден изглед, който хората могат да използват, за да навигират в сайтове и папки подобно на начина, по който работят с папки на твърдия диск.

 • Задаване на много шаблони    Ако няколко типа съдържание са зададени в библиотека, можете да създадете различни типове шаблони по подразбиране – като например договори за продажба, маркетинг презентации и работни листове за бюджета – в една и съща библиотека. Типовете съдържание добавят гъвкавост и последователност при много библиотеки.

Създаване на много библиотеки

Може по желание да създадете много библиотеки, когато има особени разлики между наборите от файлове, които искате да съхранявате и управлявате, или между групите от хора, които работят с файловете.

Използвайте много библиотеки, когато:

 • Типовете файлове, които искате да съхранявате и управлявате, са различни и не очаквате хората често да визуализират обобщения на файловете или да търсят във всички файлове.

 • Групите от хора, които използват файловете, са различни и имат съвсем различни нива на разрешение.

 • Трябва да приложите различни настройки, като версии или одобрение, за различните набори от файлове.

 • Не е нужно да анализирате файловете заедно или да получавате обединени актуализации за файловете.

 • Искате да предоставите различни набори от опции за създаване на нови файлове или искате опциите на менюто Създай на библиотека да се появяват в различен ред.

Следват някои от случаите, при които можете да работите ефикасно с много библиотеки:

 • Задаване на шаблони на сайтове и колони     Ако вашата организация иска да създаде някои последователни настройки за своите библиотеки, тя може да зададе шаблони на сайтове и колони на сайтове. Можете да споделяте настройките в много библиотеки, така че няма нужда да създавате повторно настройките всеки път.

 • Изпращане на файлове на друго местоположение     Ако искате един файл да бъде наличен в много библиотеки, можете да го съхраните в една библиотека и след това да изпратите копие до другите библиотеки. Можете да изберете да бъдете предупредени да актуализирате всички копия на документа, когато правите промени в първоначалния документ.

 • Създаване на шаблони на библиотеки     Ако искате да създадете няколко постоянни настройки за библиотеки или да използвате повторно характеристики в библиотеки, можете да запишете дадена библиотека като шаблон. Шаблоните на библиотеки са налични като опция във вашия сайт, когато щракнете върху Създай в менюто Действия за сайта.

Забележка : Ако добавяте нови файлове в библиотека, която съдържа файлове от по-ранен проект, може да бъде трудно да решите дали да създадете нова библиотека, или да ги добавите към съществуващата. Всяка ситуация е различна, но ако мислите, че ще трябва да анализирате или управлявате всички файлове заедно в някакъв момент, по-добре добавете файловете към съществуващата библиотека. Можете да използвате колони, филтри и изгледи, така че само последно използваните файлове да се показват в изгледа по подразбиране.

Най-горе на страницата

Добавяне на колона в библиотека

По подразбиране библиотеките проследяват името на файл, както и информация за състоянието на файл, като например дали е архивиран. Можете да укажете допълнителни колони, които да помагат на вашата група да категоризира и проследява файлове, като например име на отдел или номер на проект. Добавянето на колони ви помага да използвате по най-добър начин многото изгледи за вашата библиотека.

Имате няколко възможности за типа колона, която създавате, включващи един ред от текст, падащ списък от опции, число, което се изчислява от други колони, или дори името и снимката на човек във вашия сайт.

Забележка : Следната процедура започва от страницата на библиотеката за библиотеката, в която искате да добавите колоната. Ако библиотеката все още не е отворена, щракнете върху името и в лентата за бързо стартиране. Ако името на вашата библиотека не се появява, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и след това изберете името на вашата библиотека.

 1. В менюто Настройки Settings menu щракнете върху Създаване на колона.

 2. В раздела Име и тип въведете името, което желаете, в полето Име на колона.

 3. Под Типът информация в тази колона е изберете типа на информацията, която желаете да се появява в колоната.

 4. В раздела Допълнителни настройки за колона въведете описание в полето Описание, за да помогнете на хората да разберат целта на колоната и какви данни трябва да съдържа. Това описание не е задължително.

 5. В зависимост от типа колона, който сте избрали, в раздела Допълнителни настройки за колона могат да се появят още опции. Изберете допълнителните настройки, които желаете.

 6. За да добавите колоната към изгледа по подразбиране, който хората на вашия сайт автоматично виждат, когато за първи път отворят списък или библиотека, щракнете върху Добавяне в изгледа по подразбиране.

 7. Изберете OK.

Най-горе на страницата

Създаване на изглед

Можете да използвате изгледи, за да видите файловете, които са най-важни за вас или са най-подходящи за някаква цел. Например можете да създадете изгледи на файловете, които са били последно създадени, файлове от определен отдел или файлове, които са създадени от определен човек. След като създадете изглед, той винаги ще е наличен, когато погледнете в библиотека.

Изгледи в менюто ''Изглед''

Когато гледате във файлове в библиотека, можете временно да сортирате или филтрирате файловете, като посочите името на колона и след това щракнете върху стрелката надолу до името. Това е полезно, ако трябва да видите файловете по определен начин, но ще трябва да повторите стъпките следващия път, когато визуализирате библиотеката.

Сортиране на елементи в списък или библиотека

Ако очаквате да визуализирате файловете по определен начин често, можете да създадете изглед. Можете да използвате този изглед по всяко време, когато работите с библиотеката. Когато създавате изглед, той се добавя в менюто Изглед Меню ''Изглед'' на библиотеката.

Библиотеките могат да имат лични и публични изгледи. Всеки може да създаде личен изглед, за да види файловете по определен начин или за да филтрира само файловете, които иска да види. Ако имате разрешение да проектирате сайт, можете да създадете публичен изглед, който всеки може да използва, когато разглежда библиотеката. Можете също да направите всеки публичен изглед изглед по подразбиране, така че хората автоматично да виждат този изглед на библиотеката.

В допълнение, когато проектирате сайт, можете да направите връзка към различни изгледи или да проектирате страници с уеб част, които използват различните изгледи.

Ако членовете на вашата група разглеждат библиотеките на мобилно устройство, можете да създадете мобилни изгледи, които предоставят ограничения, като например брой елементи, показани в изглед, които са оптимални за скоростта и ограниченията на устройствата. Вижте връзки към повече информация за създаването на изгледи в раздела Вж. още.

Следващата процедура е за създаване на стандартен тип изглед. Опциите, които можете да изберете, са различни за някои от другите типове изгледи, но основните стъпки за създаване на изглед са подобни.

 1. Ако библиотеката още не е отворена, щракнете върху името й в "Бързо стартиране".

  Ако не се появи името на вашата библиотека, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта, а след това изберете името на вашата библиотека.

 2. В менюто Настройки Settings menu щракнете върху Създаване на изглед.

 3. Под Изберете формат на изглед щракнете върху типа изглед, който искате да създадете. За много ситуации щраквате върху Стандартен изглед, но можете да изберете други изгледи за конкретни ситуации като създаване на отчет.

 4. В полето Име на изглед въведете име за вашия изглед, като например Сортирани по фамилно име.

 5. Ако искате да направите този изглед по подразбиране за библиотеката, поставете отметка в квадратчето Направи този изглед по подразбиране. Можете да направите този изглед изглед по подразбиране само ако е публичен изглед.

 6. В раздела Публика, под Изглед на публика изберете дали желаете да създадете личен изглед, който само вие ще можете да използвате, или публичен изглед, който другите да могат да използват.

 7. В раздела Колони можете да покажете или скриете колони, като отметнете подходящите квадратчета. До името на колоната въведете номера за реда на вашата колона в изгледа.

 8. В раздела Сортиране изберете опции за това дали и как искате да сортирате файловете. Можете да използвате две колони за сортирането. Например можете да сортирате най-напред по автор и след това по име на файла за всеки автор.

 9. В раздела Филтриране изберете опции за това дали и как искате да филтрирате файловете. Филтрираният изглед ви показва по-малка селекция на файловете, като например само файловете, създадени от определен отдел, или само файловете с одобрено състояние.

 10. В раздела Групиране по можете да групирате елементите с една и съща стойност в раздел, например раздел за документи, за всеки автор, който можете да разширявате или свивате.

 11. В раздела Суми можете да преброите елементите в колона, като например общия брой на проблемите. В някои случаи можете да обобщите или извлечете допълнителна информация, като например средни суми.

 12. В раздела Стил изберете стила, който желаете за изгледа, като например списък с оцветяване, в който всеки друг ред е оцветен.

 13. Ако вашата библиотека има папки, можете да създадете изглед, който не съдържа папките. Това понякога се нарича неструктуриран изглед. За да видите всички ваши файлове на едно и също ниво, изберете Покажи всички елементи без папки в раздела Папки.

 14. Можете да ограничите броя на файловете, които могат да бъдат визуализирани в библиотеката или броя на файловете, които могат да бъдат визуализирани на същата страница. Тези настройки са особено важни, ако създавате изглед за мобилно устройство. В раздела Ограничение за елемент изберете опциите, които искате.

 15. Ако планирате да визуализирате библиотеката на мобилно устройство, изберете опциите, които искате, в раздела Мобилни.

 16. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Създаване на папка в библиотека

Ако имате няколко типа документи или различно съдържание в библиотека, можете да създадете папки, които да ви помогнат да организирате съдържанието.

 1. Ако библиотеката още не е отворена, щракнете върху името й в "Бързо стартиране".

  Ако не се появи името на вашата библиотека, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта, а след това изберете името на вашата библиотека.

 2. В менюто Създай Ново меню изберете Нова папка.

  Забележка : Човекът, който е създал вашата библиотека, може да е указал да не могат да се създават папки в библиотеката. Ако случаят е такъв, командата Нова папка няма да е налична.

 3. Въведете име за папката и след това изберете OK.

Съвет : Ако имате много библиотеки с папки и хората във вашата група искат да разглеждат библиотеката, както биха разглеждали своя твърд диск, вашата група може да иска да разреши вашият сайт да използва дървовидния изглед. Можете да използвате дървовидния изглед, за да разширявате, свивате и лесно да навигирате в папки. Ако имате разрешение да проектирате сайтове, можете да разрешите дървовидния изглед в Опции за навигация в страницата Настройки на сайта.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×