Опции на Excel Services

Използвайте тези опции, за да определите кои части на работната книга се показват в браузъра и за да дефинирате параметри.

В тази статия

Показване

Параметри

Показване

Разгъващ се списък Показване     Позволява ви да избирате частите на работната книга, които искате да покажете в браузъра и Microsoft Office Excel Web Access. Изберете едно от следните неща:

  • Цялата работна книга      Показва всички работни листове и данни. Избрано е по подразбиране.

  • Листове      Представя списък от работни листове, които са включени в работната книга. Всички листове са избрани и показани по подразбиране. Изчистете квадратчетата за работните листове, които не искате да показвате. За да изберете бързо отново всички листове, отметнете квадратчето Всички листове.

  • Елементи в работната книга      Представя списък от елементи (като наименувани диапазони, диаграми, таблици или обобщена таблица), които искате да покажете. По подразбиране елементите не са избрани и следователно не се показват. Отметнете квадратчетата за елементите, които искате да покажете.

Най-горе на страницата

Параметри

Параметричен списък     Показва параметрите, които са дефинирани в работната книга и предоставя следните подробности:

  • Име      Показва имената на дефинираните параметри, сортирани по подразбиране във възходящ ред.

  • Коментари      Показва коментарите, които са свързани с имената на параметрите.

  • Стойност      Връща текущата стойност на клетките, към които името на параметъра понастоящем препраща и показва кодове на грешки, символни низове, числа или диапазони на данните.

  • Препраща към     Показва адреса на клетката, към която понастоящем препраща параметърът.

    Забележка : Имената на параметрите препращат към единична клетка, която сте наименували в работния лист с помощта на командата Наименуване на диапазон (раздел Формули, група Наименувани клетки, бутон Наименуване на диапазон). Не могат да се задават параметри за наименувани диапазони, които съдържат повече от една клетка.

Добавяне      Щракнете, за да добавите нови параметри в диалоговия прозорец Добавяне на параметър. Поставя нови параметри отгоре в списъка и след това сортира списъка с текущия ред за сортиране.

Изтрий      Щракнете, за да изтриете избраните параметри. Този бутон не е наличен, ако списъкът Параметри е празен.

Изтрий всички      Щракнете, за да изтриете всички параметри, които са изброени в списъка Параметри.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×