Опции за PowerPoint (разширени)

Много не толкова често използвани Microsoft Office PowerPoint 2007 опции се намират в екрана Разширени на диалоговия прозорец Опции за PowerPoint.

Опции за редактиране

При избиране, автоматично избирай цялата дума     Поставете отметка в това квадратче за избиране на цялата дума, когато щракнете върху нея или изчистете отметката, за да избирате отделна буква, когато щракнете върху някоя дума.

Позволи плъзгане и пускане на текст     Поставете отметка в това квадратче за преместване или копиране на текст вътре в дадена презентация или от Office PowerPoint 2007 в друга програма на Microsoft Office с плъзгане на текста или изчистете отметката, за да не позволите плъзгане на текст с цел да бъде копиран или преместен.

Автоматично превключвай клавиатурата, за да съответства на езика на околния текст     Поставете отметка в това квадратче, когато работите с текст на различни езици. Office PowerPoint 2007 автоматично открива езика, в който е поставена точката за вмъкване и превключва на правилната клавиатура за езика.

Максимален брой отмени     В Лентата с инструменти за бърз достъп, командатаОтмени ви позволява да отмените една или повече от последните промени, които сте направили във вашата презентация. В това поле въведете броя пъти, които можете да щракнете върху командата Отмени, за да отмените ваши промени за някакъв период от време.

Лента с инструменти за бърз достъп/Отмени

Командата Отменина лентата с инструменти за бърз достъп

Изрязване, копиране и поставяне

Използвай интелигентно изрязване и поставяне     Поставете отметка в това квадратче, ако искате PowerPoint да наглася разредката на думи и обекти, които поставяте във вашата презентация. Интелигентното изрязване и поставяне ви дава възможност поставеното съдържание да не се различава в облика си от другите думи или обекти преди или след съдържанието, което поставяте. Изчистете тази отметка, ако не искате PowerPoint автоматично да задава разредката за думи или обекти.

Показвай бутоните за избор при поставяне     Поставете отметка в това квадратче, за да се показват бутоните на Опции за поставяне или изчистете отметката, за да скриете бутоните на Опции за поставяне. Бутоните Опции за поставяне се появяват непосредствено до текста, който поставяте. С използването на тези бутони можете бързо да избирате между запазване на форматирането на източника или само поставяне на текста.

Забележка : Когато изчистите отметката Показвай бутоните за избор при поставяне, вие изчиствате тази функция във всички програми за Office, в които тя съществува като опция.

Показване

Показване на зададен брой скорошни документи     Въведете броя на наскоро отваряни или редактирани документи, които искате да се появяват в списъкаПоследни документи. За да видите списъка Последни документи, щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и списъкът се появява вдясно на опциите за менюто.

Покажи всички прозорци в лентата на задачите     Поставете отметка в това квадратче, ако искате PowerPoint да показва всички прозорци (уточнени със самостоятелни имена на файлове) на лентата със задачите в Microsoft Windows, което ви дава възможност бързо и лесно да се движите между презентациите, или изчистете отметката, за да се показва само прозорецът на активната презентация.

Показвай клавишни комбинации в екранните пояснения     Поставете отметка в това квадратче, за показване на клавишните комбинации във всички Екранни пояснения или изчистете отметката, за да скриете клавишните комбинации във всичките екранни пояснения.

Покажи вертикалната линийка     Поставете отметка в това квадратче, за да се показва вертикалната линийка или изчистете отметката, за да се скрие вертикалната линийка. вертикалната линийка е лента, която се появява по протежение на вашата PowerPoint презентация и която можете да използвате, за да измервате и напасвате обект.

Забележка : Ако поставите отметка в квадратчето Покажи вертикалната линийка и в раздела Изглед в групата Покажи/скрий поставите отметка в квадратчето Линийка, се появяват вертикалната и хоризонтална линийки. Ако изчистите отметката Покажи вертикална линийка и след това в раздела Изглед, в групата Покажи/скрий поставите отметка в квадратчето Линийка, се появява само хоризонталната линийка.

Отваряй всички документи с този изглед     Изберете опция от списъка, за да зададете всички презентации да се отварят в конкретен изглед всеки път, когато стартирате PowerPoint.

Слайдшоу

Показвай меню при щракване с десния бутон     Поставете отметка в това квадратче, когато искате да се показва контекстно меню когато щракнете с десния бутон върху някой слайд в Изглед на слайдшоу или изчистете отметката, за да не позволите показване на контекстното меню.

Показвай контекстна лента с инструменти     Поставете отметка в това квадратче, за да се показва лента с инструменти в дъното на презентация на цял екран, която ви позволява да се движите между слайдове и да прилагате анотации към вашата презентация, или изчистете отметката, за да скриете лентата с инструментите.

Питай дали да бъдат запазени ръкописните анотации при излизане     Поставете отметка в това квадратче, за да бъдете питани дали искате да запишете вашите промени, когато пишете върху слайдове по време на презентация, или изчистете отметката от това квадратче, за да излизате, без да бъдете питани дали да бъдат запазени вашите ръкописни анотации.

Завършване с черен слайд     Поставете отметка в това квадратче, за да вмъкнете черен слайд в края на вашата презентация, или изчистете отметката, за да завършите презентацията без черен слайд. Ако изчистите тази отметка, последното нещо, което вижда вашата аудитория, е последният слайд от вашата презентация, а не черен слайд.

Печат

Печат във фонов режим     Поставете отметка в това квадратче, за да работите в PowerPoint, докато върви печат на вашата презентация (печатането може да забави времето за отговор в PowerPoint), или изчистете отметката от това квадратче, за да изключите печатането във фонов режим, когато искате бързо получаване на отговор, докато работите в PowerPoint.

Печат на шрифт TrueType като графики     Поставете отметка в това квадратче, за да превърнете вашите шрифтове във векторни графики, така че вашите шрифтове да бъдат отпечатвани ясно и във всякакъв размер (или мащаб), или изчистете отметката от това квадратче, ако качеството на печата или мащабируемостта не са важни за вас.

Отпечатвай вмъкнатите обекти с разделителната способност на принтера     Поставете отметка в това квадратче, когато искате качествени разпечатки на вмъкнати обекти, например кръгови диаграми или таблици, или изчистете отметката от това квадратче, за да пренебрегнете изкривени или вертикално разтеглени обекти при отпечатване.

Високо качествоПоставете отметка в това квадратче, когато искате да видите подобрение във вашите задания за печат от рода на повишена разделителна способност, слети прозрачни графики или отпечатани меки сенки. С избирането на тази опция получавате възможно най-добрите резултати, но печата може да отнеме по-дълго време.

Подравнявай прозрачните графики при разделителната способност на принтераПоставете отметка в това квадратче, за да сте сигурни, че вашето прозрачно съдържание се подравнява правилно с цялото останало съдържание. При избора на тази опция PowerPoint използва разделителната способност на принтера при отпечатване, което може да забави производителността, ако принтера има много висока разделителна способност.

При отпечатване на този документ

При отпечатване на този документ     В този списък изберете презентацията, спрямо която искате да приложите настройките, след което щракнете върху следното:

 • Използвай последните настройки на принтера     За да отпечатате презентацията съответно с опциите, които сте използвали предишния път в диалоговия прозорец Печат, щракнете върху този бутон.

 • Използвай следните настройки на принтера     За да изберете нови настройки за печат за вашата презентация, щракнете върху този бутон и после направете следното:

  • Печатай     В този списък изберете какво искате да отпечатате.

  • Цветно/с нива на сивото:     В този списък изберете желаните от вас настройки. За информация относно печат цветно, с нива на сивото или черно-бяло, вижте Печат на вашите слайдове.

  • Печат на скритите слайдове     Поставете отметка в това квадратче за печат на слайдове, които преди са били скрити или изтрийте отметката, за печат само на слайдове, които не са скрити. За информация защо бихте искали да скриете слайд и как да скриете слайд, вижте Скриване или показване на слайд.

  • Мащабиране по размера на хартията     Поставете отметка в това квадратче, за да мащабирате съдържанието на слайд, изложение или страница с бележки по размера на хартията, на която печатате, или изчистете отметката, за да печатате с шрифт и размери на обекти по подразбиране за размер на хартията по подразбиране.

  • Слайдове с рамка     Поставете отметка в това квадратче, ако искате да добавите очертана рамка около всеки слайд, или изчистете отметката, ако не искате рамка около всеки слайд.

Запис

Връзките издават звук при размер на файла, по-голям от X KБ     Въведете размер, при който звукови файлове да бъдат по-скоро свързан обект, отколкото вграден обектвъв вашата презентация.

Забележка : Можете да вграждате само WAV файлове в презентация. Всички други звукови формати ще бъдат свързвани, независимо от техния файлов размер.

Общи

Обратна връзка със звук     Поставете отметка в това квадратче за издаване на звук при възникване на грешка или изчистете отметката, когато не искате да чувате звук при възникване на грешка.

Забележка : За да се използва тази функция, вашият компютър трябва да има звукова карта, микрофон и колони.

Показвай грешки в потребителския интерфейс за добавки     Ако сте разработчик, поставете отметка в това квадратче за показване на грешки във вашия код за персонализиране на потребителския интерфейс или махнете отметката за скриване на грешките.

Уеб опции     Щракнете върху този бутон, за да зададете критерии за браузъри, файлови типове, изображения, кодиране и шрифтове за уеб разработени презентации.

Опции за услугата     Щракнете върху този бутон, за да отворите диалогов прозорец, който ви дава опции за управление на документи, които са част от работна област или сайт от SharePoint.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×