Опции за етикети

Използвайте тези опции, за да направите промени в съдържанието и форматирането на етикет на данни, които се показват с точки от данни във вашата диаграма.

Важно : Някои опции за етикети са налични само за конкретни типове диаграми.

Етикетът съдържа

Име на серията     Показва името на серията, което е присвоено на всички точки данни.

Име на категорията     Показва името на категорията, което е присвоено на всички точки от данни.

Стойност     Показва стойността, която е представена за всички точки от данни.

Стойност X     Показва x стойностите в xy (точкови) и мехурчести диаграми.

Стойност Y     Показва y стойностите в xy (точкови) и мехурчести диаграми.

Процент     Показва процентната стойност от цялото за всичките точки данни в кръгови и пръстеновидни диаграми.

Покажи водещите линии     В кръгови и пръстеновидни диаграми, показва линиите между етикети, които са разположени извън точките данни, и точките данни, когато етикетите са по-широки от точките от данни, които те представят.

Размер на мехурчетата     Показва размерите на всяко мехурче от мехурчеста диаграма на базата на стойностите от третата серия данни.

Начално състояние на текста на етикета     Ако етикетите на данните са редактирани ръчно, тази опция инициализира текста на тези етикети с имената и стойностите на отметнатите под Етикетът съдържа квадратчета.

Позиция на етикета

Центрирано     Поставя етикетите в центъра на всички точки от данни.

Вътрешен край     Поставя етикетите вътре в точките от данни и ги позиционира към края.

Вътрешна основа     Поставя етикетите вътре в точките от данни и ги позиционира към основата.

Външен край     Поставя етикетите извън точките от данни към края.

Най-добро съвпадение     В кръговите диаграми поставя етикетите там, където са по-добре видими – или вътре, или извън точките данни.

Отляво     В линейна, xy (точкова) или мехурчеста диаграма поставя етикетите от лявата страна на точките от данни.

Отдясно     В линейна, xy (точкова) или мехурчеста диаграма поставя етикетите от дясната страна на точките от данни.

Над     В линейна, xy (точкова) или мехурчеста диаграма поставя етикетите над точките от данни.

Под     В линейна, xy (точкова) или мехурчеста диаграма поставя етикетите под точките от данни.

Включи ключове на легендата в етикета     Поставя ключовете на легенда, с присвоените формат и цвят, до точките данни в диаграмата, когато отметнете това квадратче.

Разделител     Позволява да изберете начина, по който се разделя съдържанието на етикетите на данните. В списъчното поле Разделител изберете разделителя, който искате да използвате, или въведете потребителски разделител.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×