Оператор Like

Сравнява низов израз с шаблон в структуриран език за заявки (SQL) израз.

Синтаксис

израз Like "шаблон

Синтаксисът на оператора Like има следните части:

Част

Описание

израз

SQL израз, използван в клауза WHERE.

шаблон

Низ литерал, спрямо който се сравнява израз.


Забележки

Можете да използвате оператора Like, за да търсите стойности в поле, съответстващо на зададения от вас шаблон. Като шаблон можете да зададете завършена стойност (например Like “Smith”) или да използвате заместващи знаци, за да намерите диапазон от стойности (например Like “Sm*”).

В израз можете да използвате оператора Like, за да сравните стойност на поле с израз за низ. Ако например въведете Like “C*” в SQL заявка, заявката връща всички стойности на полетата, започващи с буквата C. В параметризирана заявка можете да подканите потребителя да въведе шаблон за търсене.

Следващият пример връща данни, започващи с буквата P, последвана от произволна буква между A и F и три цифри:

Like “P[A-F]###”

Следващата таблица показва как можете да използвате Like, за да търсите различни шаблони в изрази.


Вид съвпадение


Шаблон

Съответства
(връща True)

Не съответства
(връща False)

Множество знаци

a*a

aa, aBa, aBBBa

aBC

*ab*

abc, AABB, Xab

aZb, bac

Специален знак

a[*]a

a*a

aaa

Множество знаци

ab*

abcdefg, abc

cab, aab

Единичен знак

a?a

aaa, a3a, aBa

aBBBa

Единична цифра

a#a

a0a, a1a, a2a

aaa, a10a

Диапазон от знаци

[a-z]

f, p, j

2, &

Извън диапазон

[!a-z]

9, &, %

b, a

Не цифра

[!0-9]

A, a, &, ~

0, 1, 9

Комбинирани

a[!b-m]#

An9, az0, a99

abc, aj0Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×