Оператор In

Определя дали стойността на израз е равна на някоя от няколко стойности в зададен списък.

Синтаксис

израз [Not] In(стойност1, стойност2, . . .)

Забележки

Синтаксисът на оператора In има следните части:

Част

Описание

израз

Израз, определящ полето, съдържащо данните, които искате да оцените.

стойност1, стойност2

Израз или списък с изрази, спрямо които искате да оцените израз.


Ако израз се намери в списъка от стойности, операторът In връща True, а в противен случай връща False. Можете да включите логическия оператор Not, за да оцените противоположното условие (т. е. дали израз не е в списъка от стойности).

Можете например да използвате In, за да определите кои поръчки (от таблицата Orders) са изпратени в набор от зададени области:

SELECT *
FROM Orders
WHERE ShipRegion In (‘Avon’,’Glos’,’Som’);Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×