Оператор Between...And

Определя дали стойността на израз попада в зададен диапазон от стойности. Можете да използвате този оператор в SQL низ/команда.

Синтаксис

израз [Not] Betweenстойност1Andстойност2

Синтаксисът на оператора Between...And има следните части:

Част

Описание

израз

Израз, определящ полето, съдържащо данните, които искате да оцените.

стойност1, стойност2

Изрази, спрямо които искате да оцените израз.


Забележки

Ако стойността на израз е между стойност1 и стойност2 (включително), операторът Between...And връща True; в противен случай връща False. Можете да включите логическия оператор Not, за да оцените противоположното условие (т. е. дали израз лежи извън дефинирания от стойност1 и стойност2 диапазон).

Можете да използвате Between...And, за да определите дали стойността на едно поле попада в зададен числов диапазон. Следващият пример определя дали една поръчка е доставена в местоположение, определено от диапазон от пощенски кодове. Ако пощенският код е между 98101 и 98199, функцията IIf връща "Local”. в противен случай връща "Nonlocal”.

SELECT IIf(PostalCode Between 98101 And 98199, “Local”, “Nonlocal”) FROM Publishers

Ако израз, стойност1 или стойност2 е Null, Between...And връща стойност Null.

Тъй като заместващи знаци, например *, се третират като литерали, не може да ги използвате с оператора Between...And. Например не може да използвате 980* и 989*, за да намерите всички пощенски кодове, които започват с 980 до 989. Има два начина да направите това. Можете да добавите към заявката израз, който взема трите леви знака от текстово поле, и да използвате Between...And с тези знаци. Или можете да попълните граничните стойности с допълнителни знаци – в случая от 98000 до 98999 или от 98000 до 98999 – 9999, ако използвате разширени пощенски кодове. (трябва да пропуснете – 0000 от долните гранични стойности, защото в противен случай ще пропуснете 98000, ако някои пощенски кодове имат разширени секции, а други нямат.)Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×