Намаляване на размера на картини и прикачени файлове

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Когато изпращате съобщение, надвишаващо ограничението за размер на съобщение за имейл сървъра на някой от получателите, съобщението ще бъде върнато и няма да се достави. Това често се нарича "отскачащо" съобщение.

Оптимизирането на размера на картините и прикачените файлове за имейл спомага за избягването на престъпването на ограниченията за размер на съобщение, свързани с повечето имейл акаунти.

Забележка : Съобщения за увеличаване на размера, докато се придвижват в интернет, отвъд действителната сума на размера на текст, графики, картини и прикачени файлове. Кодиране на съобщение за придвижване в интернет води до увеличаване на размера на около една трета. Например ако вашият интернет доставчик (ISP) ви позволява да изпращате съобщения до 5 мегабайта (МБ) и сте включили 4 MB прикачен файл, вероятно ще да надвишава максималния размер на съобщение.

Освен ограничението за размера на едно съобщение, много имейл акаунти имат и ограничение за мястото на съхранение на пощенска кутия или акаунт. Големите прикачени файлове могат не само да запълнят пощенската кутия на получателя, но и да увеличат размера на вашата пощенска кутия и файл с данни на Outlook. По подразбиране в папката "Изпратени" на Outlook се съхранява копие на всяко съобщение, което изпращате.

Какво искате да направите?

Автоматично намаляване на размера на картините, включени в имейл съобщение

Смаляване на прикачен файл

Обзор на най-добрите практики за управляване на размера при изпращане на картини и прикачени файлове

Автоматично намаляване на размера на картините, включени в имейл съобщение

Има два начина да изберете картини с цел да намалите автоматично техния размер като прикачени файлове в имейл съобщение – в Microsoft Office Outlook 2007 или от Windows Explorer.

Забележка : Вашата оригинална картина няма да бъде променена. Ще бъде намален само размерът на копието на картината, което се изпраща.

В Outlook

 1. Създаване на ново имейл съобщение в Outlook

 2. В раздела Вмъкване, в групата Включване щракнете върху Прикачи файл.

  Съвет : Можете също да плъзнете и пуснете картина от Windows Explorer. Файлът с картината ще се прикачи към имейл съобщението.

 3. В раздела Вмъкване щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец Включи Изображение на бутон .

 4. В екрана Опции за прикачени файлове, под Опции за картини, в падащия списък Изберете размер на картината, щракнете размера на картината, която искате да включите.

  Екранът ''Опции за прикачени файлове''

  Забележка : Ако вграждате картината в основния текст на съобщението, използвайки командата Картина в групата Илюстрации, функцията за автоматично преоразмеряване на картина не е налична.

 5. Когато сте създали своето имейл съобщение, щракнете върху Изпрати.

В Windows Explorer

 1. Отворете Windows Explorer, като щракнете върху Старт и след това щракнете двукратно върху Компютър.

  Забележка : Щракнете двукратно върху Моят компютър в Windows XP.

  Клавишна комбинация за да отворите Windows Explorer, натиснете клавиша с емблемата на Windows ключови + E.

 2. Намерете папката, съдържаща картините, които искате да изпратите.

 3. Изберете картина. За да изберете повече файлове, натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато щраквате върху всеки файл.

 4. Щракнете с десния бутон върху избран файл, посочете Изпрати до, след което щракнете върху Получател на поща.

  Показва се диалоговият прозорец Изпращане на картини по имейл.

 5. Щракнете върху Направи всичките ми картини по-малки, след което щракнете върху OK.

  Диалогов прозорец ''Изпращане на картини по имейл''

  Забележка : За да зададете точния размер, в който да стане картината, щракнете върху Покажи още опции, след което щракнете върху размера, който искате.

  С приложената картина се появява нов прозорец със съобщение на Outlook.

 6. Въведете информацията за получателите в полета "До", "Як" и "Ск".

 7. Ако желаете, променете информацията за темата в полето Тема.

 8. Ако желаете, променете или въведете информацията, която искате да включите в основния текст на съобщението.

 9. Щракнете върху Изпрати.

Най-горе на страницата

Смаляване на прикачен файл

Степента на намаляване, която е възможна, зависи от типа на файловия формат и от съдържанието. Например, един .txt файл на Notepad ще се компресира значително. Документ на Microsoft Office Word 2007 във файловия формат .docx е вече компресиран и допълнително компресиране ще повлияе слабо върху размера на файла.

 1. Отворете Windows Explorer, като щракнете върху Старт и след това щракнете два пъти върху Компютър.

  Забележка : Щракнете двукратно върху Моят компютър в Windows XP.

  Клавишна комбинация за да отворите Windows Explorer, натиснете клавиша с емблемата на Windows ключови + E.

 2. Намерете папката, съдържаща файла, който искате да изпратите.

 3. Изберете файл. За да изберете повече файлове, натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато щраквате върху всеки файл.

 4. Щракнете с десния бутон върху селекцията, посочете Изпрати до, след което щракнете върху Компресирана със ZIP папка.

 5. Изберете новосъздадения компресиран .zip файл.

  Името на файла ще е същото като оригиналното име на файла, но ще има различна икона. Ако сте конфигурирали Windows да показва разширенията на файловете, името на файла ще завършва с разширение .zip.

 6. Посочете Изпрати до и щракнете върху Получател на поща.

  Появява се прозорец с ново съобщение на Outlook.

 7. Въведете информацията за получателите в полета "До", "Як" и "Ск".

 8. Ако желаете, променете информацията за темата в полето Тема.

 9. Ако желаете, променете или въведете информацията, която искате да включите в основния текст на съобщението.

 10. Щракнете върху Изпрати.

Най-горе на страницата

Обзор на най-добрите практики за управляване на размера при изпращане на картини и прикачени файлове

Представяме ви списък с най-добрите практики при изпращане на картини и прикачени файлове:

 • Публикуване на големи прикачени файлове     Ако изпращате прикачени файлове или картини на някой от вашата организация, използвайте споделяне на файлове на вашия компютър или ресурса на споделената мрежа. Можете да включите връзка към това местоположение в своето имейл съобщение. Или пък, ако организацията ви използва Windows SharePoint Services 3.0, публикувайте прикачените документи в работна област за документи или в библиотека на SharePoint и насочете потребителите към съответното местоположение. Във всеки случай всеки използва само едно копие на файловете.

 • Ограничаване на вашите прикачени файлове до под 2 мегабайта (МБ)     Това е общо упътване; за по-бавни комутируеми връзки трябва да използвате по-малък размер на файловете, като например 250 килобайта (КБ). Ако трябва да изпратите по-големи прикачени файлове, проверете максималния размер на съобщения, който можете да пращате. Администраторът на сървъра на вашата поща или Интернет доставчик може да ви каже това. Съответно попитайте и получателя какво е неговото максимално ограничение. Накрая помислете за скоростта на връзката на получателя. Изтеглянето на голям прикачен файл по комутируема връзка може да трае дълго.

 • Изпращане на повече прикачени файлове, използвайки няколко имейл съобщения     Повече, но по-малки съобщения имат по-голяма вероятност да бъдат изпратени, отколкото едно голямо съобщение. Тази техника може да ви помогне да избегнете ограниченията за едно съобщение, но ограничението за пощенската кутия на получателя пак може да бъде надвишено. Всички съобщения, получени след достигането на ограничението на мястото за съхранение на пощенската кутия на получателя, обикновено се отхвърлят.

 • Използване на файлови формати на компресирана графика     Има твърде много графични файлови формати, които да изброим тук, но най-често използваните, най-добри за имейл файлови формати са .jpg, .png и .gif. Най-големите графични файлови формати са тези, които не са записани в компресиран файлов формат, като например .tif и .bmp (файловият формат по подразбиране на Windows Paint).

 • Използване на по-малки оригинални файлове     Размерът на снимка, заснета от цифров фотоапарат, обикновено е много голям, дори да е записан в компресиран файлов формат като .jpg. Често една-единствена снимка е няколко мегабайта. Помнете, че размерът на имейл съобщението ще се увеличи с около една трета, докато се придвижва в Интернет. Използвайте настройка за по-ниска разделителна способност на вашия фотоапарат, докато снимате. Използвайте компресирани файлови формати като .jpg. В програма за обработка на изображения изрежете снимките до тяхното съществено съдържание. Използвайте функцията за автоматично намаляване на размера на картини в Windows и Microsoft Outlook.

 • Използване на програма за компресиране на файлове     Освен програми от други доставчици, Windows XP и Windows Vista включват програма за компресиране на файлове, използваща компресирания файлов формат .zip. Много файлови формати на прикачени файлове могат да бъдат намалени по размер благодарение на програма за компресиране. Степента на намаляването ще бъде незначителна при някои файлови формати, които вече са записани в компресиран формат. Например един .txt файл на Notepad ще се компресира значително, а едно изображение .jpg няма. Файловият формат .jpg е вече компресиран файлов формат. Можете да намерите повече информация за използването на компресирането в помощта на Windows.

 • Преглед на вашата папка Изпратени     По подразбиране в папката "Изпратени" се съхранява копие на всяко съобщение, което изпращате. Това увеличава размера на вашия файл с данни на Outlook, което при някои акаунти може да се брои към ограничението на размера на вашата пощенска кутия, тъй като изпратените писма се записват на вашия сървър за електронна поща.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×