Къде отидоха моите отчет на Office 365?

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Като част от актуализации и подобрения сме да направим в центъра за администриране на Office 365 ние сме също е повишаване възможностите за отчитане в Office 365. Прочетете тема за общ преглед на отчети за повече информация и списък с всички нови отчети. В тази статия ще ви помогне да разберете как да нанасяте информацията, получена в стария отчети на информацията в новите отчети. Сме стандартизирани отчети във всички продукти, въведени новите отчети, Обединени няколко да намали дублирането и оттегля някои отчети. Има и някои отчети, които все още работим върху. Прочетете таблиците по-долу, за да научите повече за отчета, който ви интересува.

Потребители и лицензи

Стария център за администриране

Новият център за администриране

Бележки

Лицензиране и активни употребата

 • Сравнение на платен лицензи, пробен лицензи и активно използване за SharePoint, Yammer, Skype за бизнеса и Exchange.

Съдържанието в този отчет ще бъде мигрирана в лиценз, използвани отчета.

Лиценз, използвани отчета ще предоставя консолидиран отчет за всички потребители, по продукти, заедно с техните лиценз дата и датата на последната дейност, във всеки продукт. Лиценз, използвани отчета ще бъдат достъпни скоро.

Използване на имейл и пощенска кутия

Стария център за администриране

Новият център за администриране

Бележки

Активни и неактивни пощенски кутии

 • Активни пощенски кутии

 • Неактивни пощенски кутии

Съдържанието в този отчет е мигриран към имейл отчет за дейността.

Отчет за дейността имейл предоставя информация за пощенските кутии на потребителите, и нивото на дейността на всеки въз основа на изпращане на имейл и прочетете дейност.

Използване на пощенска кутия

 • Общ брой пощенски кутии

 • Пощенски кутии, над квотата си за съхранение

 • Пощенски кутии с по-малко от 25 % от техните съхранение граница

Съдържанието в този отчет ще бъде мигрирана в отчетите за използване на пощенска кутия.

Отчетите за използване на пощенска кутия ще бъдат достъпни скоро. Отчетите за използване на пощенска кутия ще ви предостави информация за общия брой пощенски кутии, брой на активните пощенски кутии (въз основа на изпращане на имейл и прочетете дейността) и общо място за съхранение, използвани във всички пощенски кутии. Тя също ще ви предостави информация за броя на потребителите над ограниченията на квотата за съхранение. Този отчет ще има изтрити флаг, настроено на true и изтрити актуална информация за всяка пощенска кутия, който е изтрит.

Нови и изтрити пощенски кутии

 • Новите пощенски кутии

 • Изтрити пощенски кутии

Съдържанието в този отчет ще бъде мигрирана в отчетите за използване на пощенска кутия.

Отчетите за използване на пощенска кутия ще бъдат достъпни скоро. Отчетите за използване на пощенска кутия ще ви предостави информация за общия брой пощенски кутии, брой на активните пощенски кутии (въз основа на изпращане на имейл и прочетете дейност) и общо място за съхранение, използвани във всички пощенски кутии. То също ще ви предостави информация за броя на потребителите над ограниченията на квотата за съхранение. Този отчет ще има изтрити флаг, настроено на true и изтрити актуална информация за всяка пощенска кутия, който е изтрит.

Типове на връзки към пощенска кутия

 • Пощенска кутия на връзки към Office 365 от различни протоколи и услуги (MAPI, OWA, EAS, EWS, IMAP, POP3)

Съдържанието в този отчет ще бъде мигрирана в клиенти използват отчета.

Клиенти използват отчета ще бъдат достъпни скоро. Отчетът ще ви предостави информация имейл клиенти и създаването на версии, които се свързват с Office 365.

Браузър и операционна система

Стария център за администриране

Новият център за администриране

Бележки

Използвания браузър

 • Видове браузъри, която се използва за Влезте в Office 365.

Този отчет се е прекратено.

Работим върху клиенти използват отчет, всеки продукт, които ще ви помогнат администратори разбиране на конфигурацията на използване на клиенти на всяко ниво на продукта. Този отчет ще бъдат достъпни скоро.

Операционна система

 • Видове операционни системи, която се използва за Влезте в Office 365.

Този отчет се е прекратено.

Работим върху клиенти използват отчет, всеки продукт, които ще ви помогнат администратори разбиране на конфигурацията на използване на клиенти на всяко ниво на продукта. Този отчет ще бъдат достъпни скоро.

Skype за бизнеса

Стария център за администриране

Новият център за администриране

Бележки

Активни потребители

 • Потребители на Office 365, които използват Skype за бизнеса (СФБ) за поне един равнопоставен достъп или конференции сесия.

Този отчет се мигрират в Skype за бизнеса онлайн дейност отчета.

СФБ отчета ви предоставя информация за използването на СФБ, включително подробности за минути в Skype, организирани среща, равнопоставен достъп дейността, например незабавни съобщения и разговори, събрания и участие за събрание. Проверка на Skype за бизнеса онлайн дейност отчета.

Skype за бизнеса аудио и минути.

 • Общия брой минути, прекарано в аудио- и равнопоставен достъп и (набиране-в/набиране-out) конференции

Общия брой минути, прекарано в сесии за аудио и видео към равноправен е мигрирана в Skype за бизнеса онлайн равнопоставен достъп дейност отчета.

Общия брой минути, прекарано в набиране в/набиране извън конференции е мигрирана в Skype за бизнеса онлайн конференция участник дейност и Skype за бизнеса онлайн конференция организирана дейност отчети.

Skype за бизнеса онлайн равнопоставен достъп дейност отчета ви показва как потребителите използват Skype за бизнеса за комуникация чрез незабавни съобщения, аудио повиквания, видеоразговори, приложение за споделяне и файл на прехвърлянето.

Skype за бизнеса онлайн конференция участник дейност и Skype за бизнеса онлайн конференция организирани дейност отчети показва информация на как организаторите и участниците използват Skype за бизнеса за комуникация чрез незабавни съобщения, аудио повиквания, видеоразговори, споделяне на приложения, уеб конференции и набиране в/извън (PSTN) конференции, които са организирани.

Потребителски дейности

 • Skype за бизнеса дейности определен потребител участвали в

Този отчет се мигрират в Skype за бизнеса онлайн дейност отчета.

СФБ отчета ви предоставя информация за използването на СФБ, включително подробности за минути в Skype, организирани среща, равнопоставен достъп дейността, например незабавни съобщения и разговори, събрания и участие за събрание. Проверка на Skype за бизнеса онлайн дейност отчета.

Сесии с равноправен достъп

 • Равнопоставен достъп сесии, който включва аудио, видео, споделяне на приложения и файл прехвърляне.

Този отчет се мигрират в Skype за бизнеса онлайн равнопоставен достъп дейност отчета.

Skype за бизнеса онлайн равнопоставен достъп дейност отчета ви показва как потребителите използват Skype за бизнеса за комуникация чрез незабавни съобщения, аудио повиквания, видеоразговори, приложение за споделяне и файл прехвърляне.

Използване на PTSN

 • PSTN употребата на повикване

Този отчет е мигриран към PSTN отчетите за използване

Можете да стигнете до PSTN отчетите за използване в падащото на таблото за отчета. Ако имате PSTN разрешени за вашата организация, връзката отваря отчета, които се намират в центъра за администриране на Skype.

Конференции

 • Общ брой на конференции, които включват незабавни съобщения, аудио, видео приложение за споделяне, прехвърляне на файлове и набиране-в/набиране извън.

Този отчет се мигрират в Skype за бизнеса онлайн конференция организирана дейност отчета.

Skype за бизнеса онлайн конференция организирани дейност отчетите ви показва информация на как организаторите и участниците използват Skype за бизнеса за комуникация чрез незабавни съобщения, аудио повиквания, видеоразговори, споделяне на приложения, уеб конференции и набиране в/извън (PSTN) конференции, които са организирани.

Блокираните потребители

 • Блокираните потребители разблокиране за Skype за бизнеса

Този отчет има мигрирани в центъра за администриране на Skype.

Този отчет е достъпен в центъра за администриране на Skype.

Клиентски устройства

 • Брой на потребители с помощта на конкретно устройство, като Windows, Windows Phone, Android, iPhone или iPad.

Съдържанието в този отчет ще бъдат мигрирани приложението Skype за бизнеса клиенти използват отчет.

Skype за бизнеса клиенти използват отчет ще бъдат достъпни скоро.

Клиентски устройства за потребител

 • Броят на клиентски устройства, използвани от потребители на Office 365

Съдържанието в този отчет ще бъдат мигрирани приложението Skype за бизнеса клиенти използват отчет.

Skype за бизнеса клиенти използват отчет ще бъдат достъпни скоро.

OneDrive за бизнеса

Стария център за администриране

Новият център за администриране

Бележки

OneDrive за бизнеса сайтове разположени

 • Брой на OneDrive за бизнеса сайтове разполага

Този отчет е мигрирана в OneDrive за бизнеса употребата отчета.

OneDrive за бизнеса употребата отчет показва място за съхранение и споделяне на дейността между OneDrive за бизнеса, включително броя и размера на файлове, съхранени в обединение и на потребител.

OneDrive за бизнеса за съхранение

 • Място за съхранение, използвани за OneDrive за бизнеса сайтове

Този отчет е мигрирана в OneDrive за бизнеса употребата отчета.

OneDrive за бизнеса употребата отчет показва място за съхранение и споделяне на дейността между OneDrive за бизнеса, включително броя и размера на файлове, съхранени в обединение и на потребител.

Използване на SharePoint

Стария център за администриране

Новият център за администриране

Бележки

Клиент за съхранение метрики

 • Място за съхранение, използвани за целия клиент

 • Място за съхранение, използвани за OneDrive за бизнеса

 • Място за съхранение, използвани за екипни сайтове

Този отчет се мигрират в отчета за използването на сайта на SharePoint .

Отчет за използването на сайта на SharePoint ви дава разходване на подробности за съхранение в всички сайтове на SharePoint. Отчетът ви помага да видите дейност в сайтове, колко място за съхранение е налична на сайта и как се използват сайтовете за съхраняване на файлове.

Екипен сайт за съхранение

 • Място за съхранение, използвани за екипни сайтове

Този отчет се мигрират в отчета за използването на сайта на SharePoint .

Отчет за използването на сайта на SharePoint ви дава подробности за съхранение потреблението през всички сайтове на SharePoint. Отчетът ви помага да видите дейност в сайтове, колко място за съхранение е налична на сайта и как се използват сайтовете за съхраняване на файлове.

Защита и съответствие

Стария център за администриране

Новият център за администриране

Бележки

Достъп до пощенската кутия от собствениците

 • Собственик на стаи за достъп на потребители от или извън вашата организация

Този отчет е дадена под раздела защита и съответствие в раздела отчети.

Откриване на спам

 • Нежелана поща, открити в изпратено или получено имейл, групирани по тип за филтриране на нежелана поща:

  • Съдържанието на филтрирани, SMTP блокирани, блокирани IP и директория с блокирани

Този отчет е дадена под раздела защита и съответствие в секцията отчети.

Най-злонамерен софтуер за поща

 • Най-важни 10 злонамерен софтуер в получени и изпратени имейл

Този отчет е дадена под раздела защита и съответствие в раздела отчети.

Изпращане и получаване на поща

 • Групирани по тип трафик:

  • Добра поща – съобщения, които са получени и не са идентифицирани като нежелана поща или злонамерен софтуер.

  • Нежелана поща – съобщения, идентифицирани като нежелана поща.

  • Злонамерен софтуер – съобщения, които съдържат злонамерен софтуер.

  • Транспортни правила – съобщения, които съответстват на поне едно правило

Този отчет е дадена под раздела защита и съответствие в секцията отчети.

Откриване на злонамерен софтуер

 • Изпратените или получените имейл преди прилагането на действието за злонамерен софтуер

Този отчет е дадена под раздела защита и съответствие в раздела отчети.

Горната правило отговаря за поща

 • Топ 10 най-уеднаквен транспортни правила за получени и изпратени имейл

Този отчет е дадена под раздела защита и съответствие в раздела отчети.

Отговаря на правилото за поща

 • Брой на транспортно правило съвпадения, групирани по правило сериозност

Този отчет е дадена под раздела защита и съответствие в раздела отчети.

Правилата за предотвратяване (DLP) на горните данни загуба отговаря за поща

 • Топ 10 най-уеднаквен DLP правила за получени и изпратени поща

Този отчет е дадена под раздела защита и съответствие в секцията отчети.

Отговаря на горните данни загуба предотвратяване (DLP) правилото за поща

 • Топ 10 най-уеднаквен DLP правила за получени и изпратени поща

Този отчет е дадена под раздела защита и съответствие в раздела отчети.

Съвпадения на DLP политика от сериозност за поща

 • Броят на DLP политика правило отговаря за поща, групирани по сериозност

Този отчет е дадена под раздела защита и съответствие в секцията отчети.

Съвпада с DLP политика, приоритети и фалшиво положителни за поща

 • Брой на DLP политика съвпадения предимство (потребителят е изпратил поща въпреки съвпадение на DLP) и невярно положителни (потребителски отчети, които отговарят на DLP е неправилен).

Този отчет е дадена под раздела защита и съответствие в раздела отчети.

Групи на Office 365

Стария център за администриране

Новият център за администриране

Бележки

Нови и изтрити групи

 • Нови групи

 • Изтритите групи

Този отчет се е прекратено.

Office 365 групи отчета ще бъдат достъпни скоро. Отчетът ще ви покаже информация на всички групи на Office 365 и дейността.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×