Къде отидоха моите бутонни табла?

В Microsoft Office Access 2007, когато отваряте база данни, създадена в по-ранна версия на Access – и тази база данни съдържа бутонно табло (формуляр с бутони или връзки, които ви позволяват да обхождате базата данни) – някои команди в това бутонно табло може да не работят. По-конкретно, командите за показване на прозореца за база данни вече не функционират.

Office Access 2007 предоставя нова възможност, наречена "Навигационен екран". Екранът замества прозореца за база данни и можете да използвате екрана вместо бутонни табла. Навигационният екран работи с новия модел потребителски интерфейс, възприет от Office Access 2007. Този модел (наречен модел на интерфейс с единствен документ) поставя всички отворени обекти – формуляри, отчет и т. н. – в единствен прозорец и отбелязва всеки обект с раздел. Когато отворите повече от един обект, вие използвате тези раздели, за да превключвате между отворените обекти. Следващата фигура показва типичен набор от раздели:

Раздели на обект в база данни на Access 2007

За разлика от бутонните табла, навигационният екран остава видим, освен ако го скриете. Можете да скривате или показвате екрана с помощта на бутона Бутон за отваряне/затваряне на областта на преходите Бутон за отваряне/затваряне на областта на преходите в навигационния екран или натискайки клавиша F11. Ако искате да предотвратите подразбиращото се показване на навигационния екран при отваряне на база данни, задавате опция на програмата.

В тази статия

Опции за използване на бутонни табла

Създаване на потребителска група от обекти в навигационния екран

Отваряне и затваряне на навигационния екран

Изключване на навигационния екран

Използване на диспечера на бутонни табла за създаване или променяне на бутонно табло

Опции за използване на бутонни табла

Можете да направите едно от следните неща с бутонни табла в Office Access 2007:

 • Създаване на потребителски категории и групи от обекти в навигационния екран    Можете да създадете потребителски групи, които включват само таблиците, формулярите, отчетите и другите обекти, които искате да използвате в даден момент, или с дадена база данни. Можете да създадете потребителски групи без да е необходимо изграждането на макроси или писането на код на Visual Basic for Applications (VBA). Информацията по-нататък в тази статия обяснява как се създават потребителски групи от обекти в навигационния екран.

  За повече информация относно използването на навигационния екран вижте статията Ръководство за навигационния екран.

 • Изпълняване на вашите съществуващи бутонни табла както обикновено    Ако изберете да продължите да използвате бутонни табла, помислете за забраняването на всички неподдържани действия, като например показването на прозореца за база данни. Ако конфигурирате база данни да показва бутонно табло при стартиране, това бутонно табло по правило ще се покаже и изпълни, с изключение на всички команди, които Office Access 2007 вече не поддържа. Освен това можете да продължите да използвате диспечера на бутонни табла, за да създавате, променяте и изтривате бутонни табла, и стъпките по-нататък в тази статия обясняват как да използвате диспечера на бутонни табла.

 • Ръчно създаване на формуляр, който действа като бутонно табло    Можете да добавите бутони и вградени макроси, когато е необходимо, за да стартирате вашите компоненти на база данни, и след това да настроите формуляра да се появява при стартиране.

  За информация относно изграждането на вградени макроси вижте статията Основи на макросите в Access 2007. За повече информация относно настройката на формуляр за стартиране вижте опцията Показване на формуляр в раздела Опции на приложение на статията Категорията "Текуща база данни" (Опции на Access).

Най-горе на страницата

Създаване на потребителска група от обекти в навигационния екран

Потребителските групи са еквивалента и замяната в Office Access 2007 както на бутонните табла, така и на прозореца за база данни. Процесът на създаване на потребителска група се състои от следните общи стъпки:

 • Първо създавате потребителска категория. Access ви осигурява една: По избор. Можете да преименувате тази категория и след това да добавите или премахнете групи, за да съответстват на нуждите ви, или пък можете да създадете нова категория по всяко време.

 • След като създадете нова категория, вие създавате една ли повече групи за тази категория.

 • Затваряте диалоговия прозорец Опции за навигация и в навигационния екран плъзгате или копирате и поставяте обектите на базата данни, които искате да присвоите на вашата потребителска група. Целият набор от обекти се намира в група, наречена Свободни обекти. Access създава тази група за вас, когато създавате ваша потребителска категория.

  Забележка : Когато добавяте обект на база данни в потребителска група, Access създава пряк път до този обект. Вие не премествате и не копирате самия обект. Ако преименувате или изтриете пряк път в потребителска група, тези промени не засягат самия обект, а само прекия път до него.

 • След като попълните вашата потребителска група или групи, можете да скриете групата Свободни обекти и всички други групи, които не искате да показвате.

Създаване на потребителска категория

 1. Щракнете с десния бутон в горната част на навигационния екран и щракнете върху Опции за навигация.

 2. В диалоговия прозорец Опции за навигация под екрана Категории щракнете върху Добавяне на елемент. В списъка се появява нова секция. Следващата фигура изобразява екрана Категории с нова потребителска категория:

  нова потребителска категория в навигационния екран

 3. Въведете име за новата категория и натиснете клавиша ENTER.

  Ако е възможно, опитайте да създадете име, което има смисъл за хора, които ползват вашата база данни. Обърнете внимание, че след като създадете името, надписът за секцията Групи за се променя, за да отговаря на това име. Ако например именувате новата категория с "Моето бутонно табло", надписът гласи Групи за "Моето бутонно табло". Забележете също така, че секцията Групи за съдържа група, наречена Свободни обекти. Access създава тази група по подразбиране. Тя съдържа всички обекти във вашата база данни, а вие използвате обектите в тази група, за да попълните вашата потребителска група.

След като създадете ваша потребителска категория, вие създавате една ли повече групи за новата категория. Можете да създадете толкова групи, от колкото се нуждаете. Задръжте отворен диалоговия прозорец Опции за навигация и следвайте останалите стъпки.

Създаване на потребителска група

 1. Под секцията Групи за щракнете върху Добавяне на група и след това въведете име за групата и натиснете клавиша ENTER. Можете да повторите този процес, когато е необходимо. Например, Моето бутонно табло би могло да съдържа три групи – Формуляри за въвеждане на данни, Отчети и Заявки. Групите, които добавяте на този етап, зависят от нуждите на вашите потребители и от вашите собствени предпочитания.

 2. Оставете отметнато квадратчето до Свободни обекти и щракнете върху OK. Access затваря диалоговия прозорец Опции за навигация и добавя вашата нова потребителска група в навигационния екран, но вие не можете да видите новата група.

 3. Придържайте се към следващия набор от стъпки, за да направите новата група видима и да добавите обекти към групата.

Добавяне на обекти към потребителска група

 1. Щракнете върху менюто в горната част на навигационния екран и след това щракнете върху вашата нова категория. Групата или групите, които сте създали за вашата категория, се появяват в менюто, заедно с групатаСвободни обекти.

 2. В групата Свободни обекти изберете елементите, които искате да използвате във вашата потребителска група, и след това ги преместете в тази група. Access осигурява няколко начина за преместване на избраните елементи. Можете:

  • Да плъзгате и пускате елементи един по един.

  • Да натиснете и задържите клавиша CTRL, да щракнете върху няколко елемента и след това да ги плъзнете към вашата потребителска група.

  • Да щракнете с десния бутон върху един от избраните елементи, да посочите Добави към групата, а после да щракнете върху името на вашата потребителска група.

След като завършите, можете да оставите групата Свободни обекти видима в навигационния екран или пък можете да я скриете.

Скриване на групата "Свободни обекти"

 1. Щракнете с десния бутон върху менюто в горната част на навигационния екран и след това щракнете върху Опции за навигация.

 2. В екрана Групи закатегория изчистете отметката от квадратчето Свободни обекти.

Създаване на нова потребителска група с помощта на обект в съществуваща потребителска група

Забележка : За да използвате тази техника, трябва първо да създадете потребителска категория и след това група от обекти, следвайки стъпките в предишните секции.

 1. При отворена потребителска категория и група в навигационния екран, щракнете с десния бутон върху обект, който искате да поставите в нова група.

 2. Посочете Добавяне към група и след това щракнете върху Нова група.

  В навигационния екран се появява нова група. Следващата фигура показва типична нова група:

  Нова потребителска група в навигационния екран

 3. Въведете име за новата група и натиснете клавиша ENTER, а след това при необходимост плъзнете допълнителни преки пътища към новата група.

Най-горе на страницата

Отваряне и затваряне на навигационния екран

По подразбиране навигационният екран се показва, когато отваряте база данни в Office Access 2007, включително бази данни, създадени в по-ранни версии на Access. Следващите набори от стъпки обясняват как се предприема всяко действие.

Скриване или показване на екрана

 • Щракнете върху бутона Бутон за отваряне/затваряне на областта на преходите в навигационния екран.

  Бутон за отваряне/затваряне на областта на преходите в навигационния екран

  Клавишна комбинация  Натиснете клавиша F11.

Забележка : Когато навигационният екран е скрит, можете да го покажете и чрез щракване върху вертикалния текст Навигационен екран:

Най-горе на страницата

Изключване на навигационния екран

Забележка : Препоръчваме да скривате навигационния екран само ако имате формуляр, наследено бутонно табло или друг метод за стартиране на обектите във вашата база данни.

Предотвратяване на показването на навигационния екран по подразбиране

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Опции за достъп.

  Появява се диалоговият прозорец Опции на Access.

 2. Щракнете върху Текуща база данни и под Навигация отметнете или изчистете квадратчето Покажи навигационния екран. Опцията е избрана по подразбиране.

Още информация

За повече информация относно използването на навигационния екран вижте статията Ръководство за навигационния екран.

Най-горе на страницата

Използване на диспечера на бутонни табла за създаване или променяне на бутонно табло

Използвате диспечера на бутонни табла, когато се нуждаете от по-бързо и по-лесно създаване на бутонно табло. Запомнете, че бутонните табла не остават видими непрекъснато (други прозорци могат да ги засенчат) и, за разлика от навигационния екран, те не поддържат новия работен модел с единствен документ.

Стъпките в следващите раздели обясняват как да създавате, персонализирате и изтривате бутонно табло.

Създаване на бутонно табло

 1. В раздела Инструменти за база данни, в групата Инструменти за база данни щракнете върху Диспечер на бутонни табла.

  Забележка : Ако Microsoft Access ви попита дали желаете да създадете бутонно табло, щракнете върху Да.

 2. Щракнете върху Създай.

  Появява се диалоговият прозорец Създай нов.

 3. Въведете името на новото бутонно табло и щракнете върху OK.

  Microsoft Access добавя бутонното табло към списъка в полето Страници на бутонното табло.

 4. Щракнете върху новото бутонно табло и след това щракнете върху Редактиране.

  Показва се диалоговият прозорец Редактиране на страница от бутонно табло.

 5. Щракнете върху Създай.

  Показва се диалоговият прозорец Редактиране на елемент от бутонно табло.

 6. Въведете име за първото бутонно табло в полето Текст и след това изберете команда от списъка Команда.

  Въведете например Данни за клиент в полето Тексти след това в списъка Команда изберете Отвори формуляр в режим на добавяне.

  Забележка : За да създадете бутонно табло, което се разклонява към други бутонни табла, щракнете върху командата Отиди на бутонното табло в полето Команда и след това или изберете бутонно табло от списъка, или въведете името на другото бутонно табло.

 7. В зависимост от избраната от вас команда, Access показва друг списък под списъка Команда. Ако например изберете командата Отвори отчета, в отворената база данни се показва списък с отчетите. Ако е необходимо, изберете елемент от този списък.

 8. Повтаряйте стъпките от 5 до 7, докато не добавите всички елементи към бутонното табло, а когато завършите създаването на бутонното табло, щракнете върху Затвори.

Забележка : 

 • За да накарате бутонното табло да се отваря, когато отваряте базата данни, щракнете върху името на бутонното табло в диалоговия прозорец Диспечер на бутонни табла и след това щракнете върху Направи по подразбиране.

 • Когато създавате бутонно табло с диспечера на бутонни табла, Access създава таблица "Елементи на бутонно табло", която описва какво показват и правят бутоните на формуляра. Ако промените ръчно вашето бутонно табло, приложението може да престане да работи.

Промяна на бутонно табло

 1. В раздела Инструменти за база данни, в групата Инструменти за база данни щракнете върху Диспечер на бутонни табла.

 2. В диалоговия прозорец Диспечер на бутонни табла изберете бутонното табло, което искате да редактирате, и след това щракнете върху Редактиране.

 3. Щракнете върху елемента на бутонното табло, който искате да промените, и след това направете едно от следните неща:

  За да промените текста на елемента, командата изпълнявана от елемента или обекта, който се отваря или изпълнява при щракване върху него, щракнете върху Редактиране.

  За да добавите елемент, щракнете върху Създай, въведете текста за елемента и след това щракнете върху команда в полето Команда. В зависимост от това, върху коя команда щраквате, Microsoft Access показва друго поле под полето Команда. Ако е необходимо, щракнете върху елемент в това поле. Ако например щракнете върху една от командите за формуляри в полето Команда, щракнете върху името на формуляра, който искате да отворите.

  За да изтрие елемент, щракнете върху Изтрий.

  За да преместите елемент, щракнете върху Премести нагоре или Премести надолу.

 4. Когато завършите промяната на вашето бутонно табло, щракнете върху Затвори.

Изтриване на бутонно табло

 1. В раздела Инструменти за база данни, в групата Инструменти за база данни щракнете върху Диспечер на бутонни табла.

 2. В диалоговия прозорец Диспечер на бутонни табла изберете бутонното табло, което искате да изтриете, и натиснете Изтрий.

 3. Щракнете върху Затвори.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×