Копиране на файл в друга библиотека

Може да използвате командата Изпрати до, за да копирате файл в друга библиотека и след това да управлявате различните копия на файла източник, след като бъдат създадени. Повече информация за това как се задава местоположение по избор "Изпрати до" за библиотека може да намерите на Задаване на местоназначение "Изпрати до" за библиотека.

В тази статия

Как работи командата Изпрати до?

Копиране на файл в предварително определено местоназначение

Копиране на файл в зададено местоназначение

Актуализиране копията на файл

Промяна на настройките за копието, за да подканва за актуализации

Изтриване на копие

Премахване на връзката между копието и файла източник

Как работи командата Изпрати до?

Командата Изпрати до се появява на контекстното меню за всеки файл в библиотеката. Администраторите на сайта или диспечерите на списъци може да зададат местоназначение за "Изпращане до" по избор за библиотеката, така че това местонахождение да се показва на контекстното меню за хората, които използват библиотеката. Също така може да използвате командата Изпрати до, за да копирате файла на зададеното местоназначение.

Използвайте командата Изпрати на, за да копирате файловете от библиотеката, в която са създадени, в друга библиотека. Когато се копира така, копието запазва връзка с файла източник и може да изберете да актуализира копието с промените, направени на файла източник. Също така, ако копието и файлът източник споделят общи колони или полета, те се актуализират при актуализиране на копието.

Командата Изпрати до улеснява хората в организацията да споделят информация с други екипи или да публикуват информация в централно място. Например екипът по маркетинг може да запише работните чернови на публикациите за изследване на пазара в библиотеката с документи на екипния сайт на отдела. Когато бъдат завършени публикациите за изследване на пазара, екипът може да използва командата Изпрати до, за да копира документите в друга библиотека с документи, която е налична за търговците в областта и до други екипи във фирмата. Когато член на екипа по маркетинг използва командата Изпрати до, за да копира документ в местоназначението, може да избере подканване за актуализации на съществуващите копия винаги когато първоначалният документ бъде върнат обратно. Ако е подходящо, членът на екипа по маркетинг може след това да избере актуализиране на съществуващите копия при всяко актуализиране на файла източник.

Командата Изпрати до улеснява поддръжката на файловете в библиотеките и сайтовете в организацията, тъй като когато се копират файлове с командата Изпрати до, сървърът проследява връзката между файла източник и всичките му копия. Потребителите може да разглеждат и управляват всички копия на елемента централно от страницата "Управление на копия", където може да видят копията, които подканват за актуализации, да променят настройките за актуализиране на копия или да създадат нови копия.

Забележки : 

 • По подразбиране може да използвате командата Изпрати на, за да копирате файловете в библиотеките в рамките на колекцията със сайтове. Ако копирате файлове от клиентски компютър, който има програма, съвместима с Windows SharePoint Services 3.0, например Microsoft Office Word 2007 и браузър, който поддържа Microsoft ActiveX контроли, например Microsoft Internet Explorer, може да използвате командата Изпрати до, за да копирате файлове не само между библиотеките в рамките на колекцията със сайтове, но и между различни уеб приложения. Ако копирате файлове от браузър на клиентски компютър, който не поддържа ActiveX контроли, ще може да копирате файловете само в библиотеките в рамките на колекциите със сайтове, които споделят едно и също име (име на сайт от високо ниво) като първоначалната библиотека.

 • Ако трябва да копирате файлове в сайт, който има или разрешено удостоверяване на формуляри или е защитен сайт (например сайт, чийто URL адрес започва с https://), трябва да добавите местоназначението на копието към списъка на надеждни сайтове в браузъра ви.

Най-горе на страницата

Копиране на файл в предварително определено местоназначение

Ако местоназначението "Изпрати до" е вече зададено за вашата библиотека, може да копирате файловете от библиотеката в друга, като използвате командата Изпрати до.

 1. Ако библиотеката, която съдържа файла, който искате да копирате в друго местоназначение, не е още отворен, щракнете върху името му в "Бързо стартиране".

  Ако не се появи името на вашата библиотека, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта, а след това изберете името на вашата библиотека.

 2. Посочете към името на файла, който искате да копирате, щракнете върху стрелката, която се показва, посочете към Изпрати до и след това изберете името на местоназначението, където искате да копирате документа или елемента.

  Забележка : Ако не видите име на местоназначението "Изпрати до", това може да означава, че местоназначението "Изпрати до" не е зададено за тази библиотека или че нямате ниво на разрешение "Сътрудничество" за библиотеката на местоназначението.

  Предварително определено място за ''Изпрати до'' в контекстното меню

 3. Ако искате да преименувате копието на файла, в раздела Местоназначение под Име на файла за копието въведете ново име.

 4. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Копиране на файл в зададено местоназначение

Може да използвате командата Изпрати до, за да копирате файла в зададената библиотека. Трябва да имате ниво на разрешение "Сътрудничество" за библиотеката, за която искате да копирате документа.

 1. Обърнете внимание на URL адреса за SharePoint библиотеката, в която искате да копирате файла.

 2. Ако библиотеката, която съдържа файла, който искате да копирате в друго място, не е още отворен, щракнете върху името му на "Бързо стартиране".

  Ако не се появи името на вашата библиотека, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта, а след това изберете името на вашата библиотека.

 3. Посочете към името на файла, който искате да копирате, щракнете върху стрелката, която се показва, посочете към Изпрати до и след това изберете Друго местоположение.

  Изпращане в зададено местоположение

 4. В раздела Местоназначение под Библиотека с документи или папка на местоназначение въведете URL адреса за библиотеката на SharePoint, в която искате да копирате документа. Например за да копирате в дадена библиотека с документи или папка в рамките на библиотеката с документи, въведете: http://servername/sitename/libraryname или http://servername/sitename/libraryname/foldername.

  Важно : Не копирайте и поставяйте URL адреса за целевата библиотека на SharePoint директно от браузъра в текстовото поле, тъй като тази версия на URL адреса ще съдържа допълнителни знаци, които може да предотвратят възможността ви успешно да копирате файл в целевата библиотека.

 5. Ако искате да преименувате копието на документа, под Име на файла за копието въведете ново име.

  В раздела Актуализация направете едно от следните неща:

  • Ако искате да бъдете питани за актуализирането на копия при появата на нови версии на файла източник от браузъра, щракнете върху Да.

   Ако изберете тази опция, копието, което създадете, ще бъде отбелязано като копие, което пита за актуализации, и то ще бъде актуализирано, когато изберете да актуализирате съществуващите копия на файла източник.

   Забележка : Ако вкарате файловете от програма, съвместима с Windows SharePoint Services 3.0, като например Microsoft Office Word 2007, няма да бъдете питани за актуализирането на копията в клиентската програма.

  • Ако искате да бъдете предупреждавани, когато файлът източник бъде актуализиран, сложете отметка на Създай предупреждение за мен на документа източник.

   Забележка : Няма да получавате имейл предупреждения, когато файлът източник бъде актуализиран, освен ако имейлът не е разрешен на сървъра. Ако не сте сигурни дали това е така, попитайте сървърния администратор.

 6. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Актуализиране копията на файл

По два начина може да актуализирате копията на елемент:

 • От файла източник може да използвате командата Изпрати до, за да актуализирате съществуващите копия на елемента.

 • От копието на елемента може да отидете на страницата Управление на копия и да разгледате всички съществуващи копия и след това да изберете тези, които искате да актуализирате.

Актуализиране на копия от файла източник

 1. Ако библиотеката, която съдържа файла, за който искате да актуализирате копия, не е още отворена, щракнете върху името й на "Бързо стартиране".

  Ако не се появи името на вашата библиотека, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта, а след това изберете името на вашата библиотека.

 2. Посочете към името на файла, щракнете върху стрелката, която се показва, посочете към Изпрати до и след това изберете Съществуващи копия.

  Забележка : Командата Съществуващи копия се показва само ако изберете да бъдете подканвани за актуализации, когато първо използвахте командата Изпрати до, за да копирате файла източник на друго място.

 3. В раздела Местоназначения под Копия изберете отметките за копията, които искате да копирате, и след това щракнете върху ОК.

Актуализиране на копия от страницата Управление на копия

Ако файлът е копиран в една или повече библиотеки, може да актуализирате всичките копия от едното място на страницата Управление на копия, която е достъпна от всяко копие на елемента.

 1. Ако библиотеката, която съдържа копието, което искате да актуализирате, не е още отворена, щракнете върху името й на "Бързо стартиране".

  Ако не се появи името на вашата библиотека, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта, а след това изберете името на вашата библиотека.

 2. Посочете към името на копието, което искате да актуализирате, щракнете върху стрелката, която се показва, и след това изберете Отидете към елемент на източника.

 3. Щракнете върху Управление на копия.

 4. За да актуализирате всички копия, които подканват за актуализации, щракнете върху Актуализиране на копия.

 5. В раздела Местоназначения под Копия изберете копията, които искате да копирате, и след това щракнете върху ОК.

  Забележка : Ако искате да актуализирате копията, включени в страницата Управление на копия под Копия, които не подканват за актуализации, първо трябва да промените настройките за актуализация на тези копия. За повече информация как става това вж.Промяна на настройките за копието, за да подканва за актуализации.

Най-горе на страницата

Промяна на настройките за копието, за да подканва за актуализации

Ако създадете копие на файла с командата Изпрати до и не изберете да бъдете подканван за актуализации, копието не може да получава актуализации от файла източник. Може да промените настройката и да направите копието налично за актуализации.

 1. Ако библиотеката, която съдържа копието, което искате да актуализирате, не е още отворена, щракнете върху името й на "Бързо стартиране".

  Ако не се появи името на вашата библиотека, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта, а след това изберете името на вашата библиотека.

 2. Посочете към името на копието, което искате да актуализирате, щракнете върху стрелката, която се показва, и след това изберете Отидете към елемент на източника.

 3. Щракнете върху Управление на копия.

 4. Щракнете върху Редактиране до елемента и след това изберете Да под Искате ли да подканите автора да изпрати актуализации, когато документът е извлечен? в раздела Актуализиране.

 5. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Изтриване на копие

Ако искате изцяло да изтриете елемент, който е копие на друг елемент, трябва първо да се уверите, че елементът е премахнат от списъка на файла източник с елементите за актуализиране. В противен случай елементът може да се създаде отново, когато някой избере да се актуализират съществуващите копия на файла източник. Препоръчва се да премахнете връзката между копието и неговия файл източник. След като напълно махнете връзката между файла източник и копието му, може да изтриете копието.

 1. Премахване на връзката между файла източник и копието му.

  Как?

 2. В библиотеката, която съдържа копието, което искате да изтриете, посочете към името на копието, щракнете върху стрелката, която се появява, изберете Изтриване и след това щракнете върху ОК.

Най-горе на страницата

Премахване на връзката между копието и файла източник

За да премахнете напълно връзките между файла източник и неговото копие, премахнете връзката между файла източник и неговото копие и по двата начина:

 • Премахнете връзката на копието от източника, така че копието да не пази повече връзката си към файла източник. Ако направите това, файлът източник запазва връзка към копието, а копието все още може да бъде актуализирано, ако някой избере да актуализира съществуващите копия от файла източник.

 • Премахнете връзката на копието от неговия източник, така че файлът източник да не актуализира повече копието.

 1. В библиотеката, съдържаща копието, чиято връзка искате да премахнете от файла източник, посочете името на копието, щракнете върху стрелката, която се появява, след което щракнете върху Отиди на елемент източник.

 2. Щракнете върху Диспечер на копия

 3. Щракнете върху Редактиране до копието, чиято връзка искате да премахнете от файла източник.

 4. Щракнете върхуПремахни връзката, след което щракнете върху OK

  Това действие премахва копието от списъка с копия, които могат да бъдат актуализирани от файла източник.

 5. Върнете се в библиотеката, съдържаща копието, чиято връзка искате да премахнете от файла източник.

 6. Посочете към името на копието, чиято връзка искате да премахнете , щракнете върху стрелката, която се появява, след което щракнете върху Преглед на свойства.

 7. В горната част на страницата, щракнете върху Премахни връзката, след което щракнете върху OK.

  Това действие премахва връзката на копието към файла източник.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×