Копиране на таблица на Word в Excel

Когато искате да преместите данни от таблица на Microsoft Office Word в Microsoft Office Excel, можете да избегнете повторното въвеждане на тези данни, като ги копирате от Word направо в Excel. Когато копирате данни от таблица на Word в работен лист на Excel, данните във всяка една клетка на таблицата на Word се поставят в отделна клетка на работния лист.

Важно : След поставянето на данните, може да се наложи да ги изчистите, така че да можете да се възползвате от изчислителните възможности в Excel. Може например да има нежелани допълнителни интервали в клетки, числата може да са поставени като текст, вместо като числови стойности, които да можете да изчислите, или дати да не се показват правилно.

За повече информация вижте Десетте най-добри начина да изчистите данните си.

 1. В документ на Word изберете редовете и колоните на таблицата, която искате да копирате в работен лист на Excel.

 2. За да копирате селекцията, натиснете CTRL+C.

 3. В работния лист на Excel изберете горния ляв ъгъл на областта от работния лист, където искате да поставите таблицата на Word.

  Забележка : Преди да поставите данните, се уверете, че областта за поставяне е празна. Данните в клетките на таблицата на Word ще заместят всички съществуващи данни в клетки на работния лист в областта за поставяне. Ако е необходимо, прегледайте първо таблицата в Word, за да проверите размерите й.

 4. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Постави Изображение на бутон .

  Групата "Клипборд" в раздела "Начало"

  Клавишна комбинация Можете също да натиснете CTRL+V.

 5. За да настроите форматирането, щракнете върху Опции за поставяне Изображение на бутон до данните, които сте поставили, а след това направете следното:

  • За да използвате форматирането, което е приложено към клетките на работния лист, щракнете върху Съгласувай с форматирането на местоназначението.

  • За да използвате форматирането на таблицата на Word, щракнете върху Запази форматирането на източника.

Забележка : Excel поставя съдържанието на всяка клетка от таблицата на Word в отделна клетка. След като сте поставили данните, можете да ги разпределите в допълнителни клетки в колона (за да разделите например собственото и фамилното име, така че да се показват в отделни клетки), като използвате командата Текст в колони (раздел Данни, група Инструменти за данни).

За повече и информация вижте Разделяне на съдържанието на клетка в съседни колони.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×