Конфигуриране на разширено интегриране на телефона

В тази тема

Автоматично конфигуриране

Ръчно конфигуриране

Автоматично конфигуриране

 • Автоматично конфигуриране     Щракнете, за да позволите на Communicator и на Microsoft Office Communications Server да конфигурират интегрирането на телефона.

Най-горе на страницата

Ръчно конфигуриране

 • Ръчно конфигуриране     Щракнете, за да конфигурирате ръчно интегрирането на телефона.

  • URI за отдалечено повикване (sip)     Въведете URI (еднозначен идентификатор на ресурса – uniform resource identifier) на компютърния сървър за интегриране на телефона, който ще управлява телефонните услуги, вместо вас. Ако не знаете URI за отдалечено управление на повикванията, се свържете със системния администратор.

   Съвет : URI е във формата на SIP (Session Initiation Protocol – Протокол за иницииране на сесии) адрес. За допълнителна информация относно съвместими със SIP протокола URI вж. темата “RFC 4458 – Съвместими със SIP протокола URI за приложения, като например за такива за гласова поща и за интерактивен гласов отговор”, достъпна на адрес http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4458.txt. Този URI за отдалечено управление на повиквания ще изглежда подобно на: sip:+13165551465@ELDORADO-LCSCTI-02.corp.contoso.com

  • URI на телефона (tel)     Въведете URI на телефона за управление. Ако не знаете URI на телефона, се свържете със системния администратор.

   Съвет : Има няколко стандартни формата за URI на телефони. За допълнителна информация вж. темата "RFC: 3966 – URI за телефонни номера”, която е достъпна на адрес http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3966.txt. Телефонният URI ще изглежда подобно на: тел.:+13165551465;ext=51459

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×