Конфигуриране на база данни за работа офлайн в Business Contact Manager

За да имате възможност да работите офлайн, Business Contact Manager за Outlook създава копие на база данни за Business Contact Manager на вашия преносим компютър.

Когато използвате това локално копие на базата данни и не сте свързани към споделена база данни на отдалечения компютър, вие работите в офлайн база данни. В офлайн базата данни може да извършвате повечето от задачите, изпълнявани при използване на база данни, която не е офлайн.

Забележка : Когато работите в офлайн базата данни, не може да създавате дефинирано от потребителя поле и стойности в списъците с полета във формулярите.

В страницата Конфигуриране на база данни за използване офлайн, в отговор на въпроса Искате ли да използвате Business Contact Manager на преносимия си компютър, когато сте извън офиса?, щракнете върху една от следните опции:

Да      Щракнете върху тази опция, за да създадете копие на вашата база данни за Business Contact Manager.

Не      Щракнете върху тази опция, ако не искате да направите следното:

  • Да създадете копие на базата данни.

  • Да вземете базата данни за Business Contact Manager със себе си на преносимия компютър.

Офлайн настройки     Щракнете върху този бутон, за да създадете настройки за следните параметри и ситуации:

  • Честота на синхронизиране на базите данни.

  • Действия, които да се предприемат, когато базата данни се превключва в режим офлайн, при загубване на връзката между базите данни.

  • Коя база данни да се използва, когато няколко души са променили една и съща информация.

Забележка : За достъп до този формуляр в менюто Business Contact Manager посочете Офлайн и след това щракнете върху Разреши/забрани офлайн.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×