Команди, които може да бъдат забранени, когато повече от едно лице редактира един документ

Когато създавате документ в съавторство, определени части от документа може да бъдат блокирани за вас, защото някой друг работи по тях. Когато част от документа се блокира, следните команди са недостъпни в блокираната част от документа.

Разделът "Начало", групата "Клипборд"

 • Изрежи

Разделът "Начало", групата "Шрифт"

 1. Получер

 2. Смяна на регистъра

 3. Изчисти форматирането

 4. Шрифт

 5. Размер на шрифта

 6. Увеличи шрифта

 7. Курсив

 8. Намали шрифта

 9. Зачеркнато

 10. Долен индекс

 11. Горен индекс

 12. Текстови ефекти

 13. Цвят на осветяване на текста

 14. Подчертан

Разделът "Начало", групата "Абзац"

 1. Подравняване на текст отляво

 2. Подравняване на текст отдясно

 3. Долна граница

 4. Центрирано

 5. Намали отстъпа

 6. Увеличи отстъпа

 7. Двустранно

 8. Разредка на редове и абзаци

 9. Оцветяване

 10. Покажи/скрий

Разделът "Начало", групата "Стилове"

Всички стилове и набори от стилове са недостъпни. Не може да се извършват никакви промени.

Разделът "Оформление на страница", групата "Абзац"

 1. Отстъп отляво

 2. Отстъп отдясно

 3. Разредка след

 4. Разредка преди

Други действия, които не са достъпни

Следните действия са недостъпни:

 1. Изтриване на текст с натискане на клавиша DELETE

 2. Изтриване на текст с натискане на клавиша BACKSPACE

 3. Въвеждане на нов текст

 4. Вмъкване в блокираната област с помощта на команди в раздела Вмъкване

 5. Вмъкване на знак за нова страница в блокираната област

 6. Вмъкване на бележки под линия, бележки в края, цитати, надписи или таблици на фигури в блокираната област

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×