Команда UPDATE

Създава заявка за актуализиране, която променя стойностите в полета от зададена таблица на базата на зададени критерии.

Синтаксис

UPDATE таблица
SET нова_стойност
WHERE критерии;

Командата UPDATE има следните части:

Част

Описание

таблица

Името на таблицата, съдържащи данните, които искате да промените.

нова_стойност

израз, определящ стойността, която искате да бъде вмъкната в конкретно поле на актуализираните записи.

критерии

Израз, който определя кои записи ще бъдат актуализирани. Актуализират се само записите, които удовлетворяват израза.


Забележки

Командата UPDATE е особено полезна, когато искате да промените много записи или когато записите, които искате да промените, са в повече от една таблица.

Можете да промените няколко полета едновременно. Следващият пример увеличава стойностите на Order Amount с 10 процента и на Freight с 3 процента за стойности UK:

UPDATE Orders
SET OrderAmount = OrderAmount * 1.1,
Freight = Freight * 1.03
WHERE ShipCountryRegion = 'UK';

Важно : 

  • UPDATE не създава набор от резултати. Освен това след актуализиране на записи с помощта на заявка за актуализиране не можете да отмените операцията. Ако искате да знаете кои записи са актуализирани, първо прегледайте резултатите от заявка за избиране, която използва същите критерии, и след това изпълнете заявката за актуализиране.

  • Винаги поддържайте архивни копие копия на вашите данни. Ако актуализирате неправилно записи, можете да ги извлечете от вашите архивни копия.Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×