Команда TRANSFORM

Създава кръстосана заявка.

Синтаксис

TRANSFORM агрегатна_функция
команда_select
PIVOT поле_за_заглавия [IN (стойност1[, стойност2[, ...]])]

Командата TRANSFORM има следните части:

Част

Описание

агрегатна_функция

SQL агрегатна функция, която се прилага върху избраните данни.

команда_select

Команда SELECT.

поле_за_заглавия

Полето или израз, които искате да използвате за създаване на заглавия на колони в набора от резултати от заявката.

стойност1, стойност2

Фиксирани стойности, използвани за създаване на заглавия на колони.


Забележки

Когато обобщавате данни с помощта на кръстосана заявка, изберете стойности от зададени полета или изрази като заглавия на колони, така че да можете да покажете данните в по-компактен формат, отколкото със заявка за избиране.

Командата TRANSFORM не е задължителна, но когато присъства, е първата команда в SQL низ/команда. Тя предшества командата SELECT, която задава полетата, използвани като заглавия на редове, и клаузата GROUP BY, която задава групиране на редове. По желание може да съдържа други клаузи, например WHERE, задаващи допълнителни критерии за селекция или сортиране. Можете също да използвате подзаявка като предикати – по-конкретно тези в клаузата WHERE – в кръстосана заявка.

Стойностите, върнати в поле_за_заглавия, се използват като заглавия на колони в набора резултати от заявката. Например стойностите на продажбите за месеца на продажбата в кръстосана заявка ще създаде 12 колони. Можете да ограничите поле_за_заглавия да създава заглавия от фиксирани стойности (стойност1, стойност2 ), изброени в незадължителната клауза IN. Можете също да включите фиксирани стойности, за които не съществуват данни за създаване на допълнителни колони.Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×