Команда SELECT...INTO

Създава заявка за създаване на таблица.

Синтаксис

SELECT поле1[, поле2[, ...]] INTO нова_таблица [IN външна_база_данни]
FROM източник

Командата SELECT...INTO има следните части:

Част

Описание

поле1, поле2

Имената на полетата, които искате да бъдат копирани в новата таблица.

нова_таблица

Името на таблицата, която искате да създадете. Ако нова_таблица съвпада с името на съществуваща таблица, възниква грешка, която може да бъде обработена.

външна_база_данни

Пътят до външна база данни. За описание на пътя вж. клаузата IN.

източник

Името на съществуваща таблица, от която се избират записи. Това може да бъде една или няколко таблици или заявки.


Забележки

Можете да използвате заявки за създаване на таблици, за да архивирате записи, да създавате архивни копия на ваши таблици или да създавате копия за експортиране в друга база данни или за използване като база за отчети, показващи данни за определен период от време. Можете например да създадете отчет за месечните продажби по области, като изпълнявате всеки месец една и съща заявка за създаване на таблица.

Забележка : 

  • Може да искате да дефинирате първичен ключ за новата таблица. Когато създавате таблицата, полетата в новата таблица наследяват тип данни и размера на всяко поле в таблиците от заявката; не се пренасят никакви други свойства на полета или таблици.

  • За да добавите данни към съществуваща таблица, използвайте командата INSERT INTO, вместо да създавате заявка за добавяне.

  • За да разберете кои записи ще бъдат избрани, преди да изпълните заявката за създаване на таблица, прегледайте резултатите от команда SELECT, използваща същите критерии за селектиране.Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×