Команда GRANT

Предоставя определени привилегии на съществуващ потребител или група.

Синтаксис

GRANT {привилегия[, привилегия, …]} ON
{TABLE таблица |
OBJECT обект|

CONTAINER контейнер } TO {име_за_оторизиране[, име_за_оторизиране, …]}

Командата GRANT има следните части:

Част

Описание

привилегия

Привилегията или привилегиите, които искате да предоставите. Привилегиите се задават с помощта на следните ключови думи:

SELECT, DELETE, INSERT, UPDATE, DROP, SELECTSECURITY, UPDATESECURITY, DBPASSWORD, UPDATEIDENTITY, CREATE, SELECTSCHEMA, SCHEMA и UPDATEOWNER.

таблица

Валидно име на таблица.

обект

Може да съдържа всякакъв нетабличен обект, например съхранена заявка, (изглед (обект) или процедура).

контейнер

Име на валиден контейнер.

име_за_оторизиране

Име на потребител или група.Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×