Команда DROP USER или GROUP

Изтрива един или повече съществуващи потребители или групи или премахва един или повече съществуващи потребители от съществуваща група.

Синтаксис

Изтриване на един или повече потребители или премахване на един или повече потребители от група:

DROP USER потребител[, потребител, …] [FROM група]

Изтриване на една или повече групи:

DROP GROUP група[, група, …]

Командата DROP USER или GROUP има следните части:

Част

Описание

потребител

Името на потребител, който искате да бъде премахнат от информационен файл на работна група

група

Името на група, която искате да бъде премахната от информационен файл на работна група


Забележки

Ако ключовата дума FROM се използва в командата DROP USER, всеки потребител, споменат в командата, ще бъде премахнат от зададената група след ключовата дума FROM. Самите потребители обаче няма да бъдат изтрити.

Командата DROP GROUP ще изтрие зададените групи. Потребителите, които са членове на групите няма да бъдат засегнати, но те няма повече да бъдат членове на изтритите групи.Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×