Команда DROP

Изтрива съществуваща таблица, процедура или изглед от база данни или съществуващ индекс от таблица.

Забележка : Ядрото за управление на бази данни на Microsoft Access не поддържа използването на DROP или други команди от Език за дефиниране на данни (DDL) с бази данни, които не са на Microsoft Access. Вместо това използвайте метода Delete на Обекти за достъп до данни (DAO).

Синтаксис

DROP {TABLE таблица | INDEX индекс ON таблица | PROCEDURE процедура | VIEW изглед}

Командата DROP има следните части:

Част

Описание

таблица

Името на таблицата, която искате да бъде изтрита, или на таблицата, от която искате да бъде изтрит индекс.

процедура

Името на процедурата, която искате да бъде изтрита.

изглед

Името на изгледа, който искате да бъде изтрит.

индекс

Името на индекса, който искате да бъде изтрит от таблица.


Забележки

Трябва да затворите таблицата, преди да можете да я изтриете или да премахнете индекс от нея.

За да изтриете индекс от таблица, можете също да използвате ALTER TABLE

Можете да използвате CREATE TABLE, за да създадете таблица, и CREATE INDEX или ALTER TABLE, за да създадете индекс. За да модифицирате таблица, използвайте ALTER TABLE.Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×