Команда DELETE

Създава заявка за изтриване, която премахва записите от една или повече таблици, изброени в клаузата FROM, които удовлетворяват клаузата WHERE.

Синтаксис

DELETE [таблица.*]
FROM таблица
WHERE критерии

Командата DELETE има следните части:

Част

Описание

таблица

Незадължителното име на таблицата, от която се изтриват записи.

таблица

Името на таблицата, от която се изтриват записи.

критерии

израз, който определя кои записи да се изтрият.


Забележки

Командата DELETE е особено полезна, когато искате да изтриете много записи.

За да премахнете цяла таблица от базата данни, можете да използвате метода Execute с командата DROP. Ако обаче изтриете таблицата, структурата й се загубва. За разлика от това, когато използвате DELETE, се изтриват само данните; структурата на таблицата и всичките й свойства, например атрибути на полета и индекси, остават незасегнати.

Можете да използвате DELETE, за да премахнете записи от таблици, които са в релация "един към много" с други таблици. Операциятакаскадно изтриване причинява изтриване на записите в таблиците, които са от страната "много" на релацията, когато съответният запис от страната "един" се изтрие в заявката. Например в релацията между таблиците Customers и Orders таблицата Customers е от страната "едно", а таблицата Orders е от страната "много" на релацията. Ако е зададена опцията за каскадно изтриване, изтриването на един запис от Customers води до изтриване на съответните записи в Orders.

Една заявка за изтриване изтрива цели записи, а не само данни в конкретни полета. Ако искате да изтриете стойности в конкретно поле, създайте заявка за актуализиране, която променя стойностите в Null.

Важно : 

  • След като премахнете записи с помощта на заявка за изтриване, не може да отмените операцията. Ако искате да знаете кои записи са изтрити, първо прегледайте резултатите от заявка за избиране, която използва същите критерии, и след това изпълнете заявката за изтриване.

  • Винаги поддържайте архивни копия на вашите данни. Ако изтриете неправилно записи, можете да ги извлечете от вашите архивни копия.Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×