Команда CREATE VIEW

Създава нов изглед (обект).

Забележка :  Ядрото за управление на бази данни на Microsoft Access не поддържа CREATE VIEW или Език за дефиниране на данни (DDL) команди с бази данни, които не са с ядро на Microsoft Access.

Синтаксис

CREATE VIEW изглед [(поле1[, поле2[, ...]])] AS команда_select

Командата CREATE VIEW има следните части:

Част

Описание

изглед

Името на изгледа, който искате да бъде създаден.

поле1, поле2

Имената на поле или полета, съответстващи на полетата, зададени в команда_select.

команда_select

SQL команда SELECT.


Забележки

Командата SELECT, която определя изгледа, не може да бъде команда SELECT...INTO.

Командата SELECT, която определя изгледа, не може да съдържа параметри.

Името на изглед (обект) не може да съвпада с име на съществуваща таблица.

Ако заявката, дефинирана с командата SELECT, е обновяема, изгледът също е актуализируем. В противен случай изгледът е само за четене.

Ако две полета в заявката, дефинирана от командата SELECT, имат едно и също име, дефиницията на изгледа трябва да съдържа списък с полета, задаващ уникални имена за всяко от полетата в заявката.Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×