Команда CREATE USER или GROUP

Създава един или повече нови потребители или групи.

Синтаксис

Създаване на потребител:

CREATE USER потребителпарола пид [, потребителпарола пид, …]

Създаване на група:

CREATE GROUP групапид[, групапид, …]

Командата CREATE USER или GROUP има следните части:

Част

Описание

потребител

Името на потребителя, който искате да бъде добавен към информационния файл на работната група.

група

Името на групата, която искате да бъде добавена към информационния файл на работната група.

парола

Паролата, която ще бъде асоциирана с указаното име на потребител.

пид

Персоналният идентификатор


Забележки

потребител и група не може да имат едно и също име.

За всеки създаден потребител или група се изисква парола.Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×