Команда CREATE TABLE

Създава нова таблица.

Забележка : Ядрото за управление на бази данни на Microsoft Access не поддържа CREATE TABLE или Език за дефиниране на данни (DDL) команди с бази данни, които не са с ядро на Microsoft Access. Използвайте вместо това методите Create на DAO.

Синтаксис

CREATE [TEMPORARY] TABLE таблица (поле1 тип [(размер)] [NOT NULL] [WITH COMPRESSION | WITH COMP] [индекс1] [, поле2тип [(размер)] [NOT NULL] [индекс2] [, ...]] [, CONSTRAINT съставен_индекс [, ...]])

Командата CREATE TABLE има следните части:

Част

Описание

таблица

Името на таблицата, която искате да създадете.

поле1, поле2

Името на поле или полета, които искате да бъдат създадени в новата таблица. Трябва да създадете поне едно поле.

тип

Типът данни на поле в новата таблица.

размер

Размерът на полето в знаци (само за текстови и двоични полета).

индекс1, индекс2

Клауза CONSTRAINT, дефинираща индекс на единично поле.

съставен_индекс

Клауза CONSTRAINT, дефинираща съставен индекс.


Забележки

Използвайте командата CREATE TABLE, за да дефинирате нова таблица и нейните полета и ограничения. Ако за едно поле е зададено NOT NULL, новите записи трябва да съдържат валидни данни в това поле.

Клаузата CONSTRAINT задава различни ограничения в полето и може да бъде използвана, за да зададе първичен ключ. Можете също да използвате командата CREATE INDEX, за да създадете първичен ключ или допълнителни индекси в съществуващи таблици.

Можете да използвате NOT NULL за единично поле или в именувана клауза CONSTRAINT по отношение на единично или съставно поле. Можете обаче да приложите ограничението NOT NULL към поле само веднъж. Опитът за прилагане на това ограничение повече от веднъж води до в грешка по време на изпълнение.

Когато се създаде таблица TEMPORARY, тя се вижда само в сесията, в която е създадена. Тя се изтрива автоматично, когато сесията завърши. Временните таблици може да бъдат достъпни за повече от един потребител.

Атрибутът WITH COMPRESSION може да се използва само с типове данни CHARACTER и MEMO (наричан още TEXT) и техни синоними.

Атрибутът WITH COMPRESSION е добавен за колони CHARACTER поради промяната на формата за представяне на Unicode знаци. Unicode знаците като правило изискват два байта за всеки знак. За съществуващи бази данни на Microsoft Access, съдържащи предимно данни от знаци, това може да означава, че файлът на базата данни почти ще удвои размера си, когато се преобразува във формат на Microsoft Access. При Unicode представянето на много набори от знаци тези, които са обявени като набори от еднобайтови символи (SBCS), могат да лесно да се компресират в единичен байт. Ако дефинирате колона CHARACTER с този атрибут, данните ще се компресират автоматично при съхраняването им и ще се възстановяват при извличането им от колоната.

Колоните MEMO също може да се дефинират за съхраняване на данни в компресиран формат. Има обаче едно ограничение. Ще бъдат компресирани само екземпляри от колони MEMO, които след компресиране се побират в 4096 или по-малко байта. Всички други данни от MEMO колоните ще останат некомпресирани. Това означава, че в дадена таблица и в дадена MEMO колона някои данни може да бъдат, а други да не бъдат компресирани.Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×