Команда CREATE PROCEDURE

Създава съхранена процедура.

Забележка : Ядрото на базата данни на Microsoft Access не поддържа команди CREATE PROCEDURE или Език за дефиниране на данни (DDL) с бази данни, които не са с ядро на Microsoft Access.

Синтаксис

CREATE PROCEDURE процедура (параметър1 тип_данни[, параметър2 тип_данни][, ...]) AS sql_команда

Командата CREATE PROCEDURE има следните части:

Част

Описание

процедура

Име за процедурата.

параметър1, параметър2

От едно до 255 имена на полета или параметър.

тип_данни

Един от първичните типове данни на Microsoft Access SQL или техните синоними.

sql_команда

SQL команда, например SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT, CREATE TABLE, DROP TABLE и т. н.


Пример

CREATE PROCEDURE Sales_By_CountryRegion ([Beginning Date] DateTime, [Ending Date] DateTime) AS SELECT Customer, [Ship Address] WHERE [Shipped Date] Between [Beginning Date] And [Ending Date]

Забележки

Една SQL процедура се състои от клауза PROCEDURE, задаваща името на процедурата, незадължителен списък с дефиниции на параметри и една SQL низ/команда.

Името на процедура не може да съвпада с името на съществуваща таблица.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×