Команда ALTER TABLE

Променя структурата на таблица след създаването й с командата CREATE TABLE.

Забележка :  Ядрото за управление на бази данни на Microsoft Access не поддържа използването на ALTER TABLE или други команди от Език за дефиниране на данни (DDL) с бази данни, които не са на Microsoft Access. Вместо това използвайте методите за създаване на Обекти за достъп до данни (DAO).

Синтаксис

ALTER TABLE таблица {ADD {COLUMN тип поле[(размер)] [NOT NULL] [CONSTRAINT индекс] |
ALTER COLUMN тип поле[(размер)] |
CONSTRAINT съставен_индекс} |
DROP {COLUMN поле I CONSTRAINT име_на_индекс} }

Командата ALTER TABLE има следните части:

Част

Описание

таблица

Името на таблицата, която искате да бъде променена.

поле

Името на полето, което искате да бъде добавено или изтрито от таблица, или името на полето в таблица, което искате да бъде променено.

тип

Типът на данните на поле.

размер

Размерът на полето в знаци (само за текстови и двоични полета).

индекс

Индексът за поле.

съставен_индекс

Дефиницията на индекс, съставен от няколко полета, който искате да бъде добавен към таблица.

име_на_индекс

Името на съставния индекс, който искате да бъде премахнат.


Забележки

С помощта на командата ALTER TABLE можете да променяте съществуваща таблица по няколко начина. Можете:

  • Да използвате ADD COLUMN, за да добавите ново поле към таблицата. Задава се името на полето, типа на данните и (за текстови и двоични полета) незадължителен размер. Например следната команда добавя 25-знаково текстово поле с име Notes към таблицата Employees:

ALTER TABLE Employees ADD COLUMN Notes TEXT(25)

Можете също да дефинирате индекс в това поле.

Ако зададете NOT NULL за някое поле, новите записи в това поле трябва да съдържат валидни данни.

  • Да използвате ALTER COLUMN, за да промените типа на данните на съществуващо поле. Задава се името на полето, новият тип на данните и незадължителен размер за текстови и двоични полета. Например следната команда променя в 10-знаково текстово поле типа на данните на поле в таблицата Employees, наречено ZipCode (първоначално дефинирано като Integer):

ALTER TABLE Employees ALTER COLUMN ZipCode TEXT(10)

  • Да използвате ADD CONSTRAINT, за да добавите съставен индекс.

  • Да използвате DROP COLUMN, за да изтриете поле. Задава се само името на полето.

  • Да използвате DROP CONSTRAINT, за да изтриете съставен индекс. Задава се само името на индекса след запазената дума CONSTRAINT.

Забележка : 

  • Не може да добавяте или изтривате едновременно повече от едно поле или един индекс.

  • Можете да използвате командата CREATE INDEX, за да добавите единичен или съставен индекс в таблица и да използвате команда ALTER TABLE или DROP, за да изтриете индекс, създаден с ALTER TABLE или CREATE INDEX.

  • Можете да използвате NOT NULL за единично поле или в именувана клауза CONSTRAINT по отношение на единично поле или съставно поле с име CONSTRAINT. Можете обаче да приложите ограничението NOT NULL към поле само веднъж. Опитът за прилагане на това ограничение повече от веднъж води до грешка по време на изпълнение.Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×