Кога и как да използвате изгледи в PowerPoint 2007

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

В тази статия

Общ преглед на изгледи на PowerPoint 2007

Изгледи за редактиране на вашата презентация

Изгледи за представяне на вашата презентация

Изгледи за подготовка и печат на презентация

Задаване на изглед по подразбиране

Общ преглед на изгледи на PowerPoint 2007

Изгледи в Microsoft Office PowerPoint 2007 , които можете да използвате, за да редактирате, отпечатвате и deliver вашата презентация, са:

  • Нормален изглед

  • Изглед на подреждане на слайдове

  • Изглед на страница за бележки

  • Изглед на слайдшоу (който включва изглед на представящия)

  • Изгледи на образци: ''Слайд'', ''Изложение'' и ''Бележки''

Както снимката на екрана по-долу показва, можете да намерите изгледите в PowerPoint на две места:

  • В раздела изглед , в групата Изгледи на презентации , където всички изгледи са налични.

  • В лента с лесно достъпни в долната част на прозореца на PowerPoint, където основните мнения (нормален подреждане на слайдове и слайдшоу) са налични.

.

Забележка : Ако нямате инсталиран PowerPoint на вашия компютър, можете да използвате PowerPoint Viewer 2007, за да видите презентация. За информация за изтегляне и използване на PowerPoint Viewer вижте Инсталиране и изпълнение PowerPoint Viewer.

Най-горе на страницата

Изгледи за редактиране на вашата презентация

Има много изгледи в PowerPoint, които могат да ви помогнат да създадете професионални презентации.

Нормален изглед

Нормалният изглед е основният изглед за редактиране, където може да пишете и разработвате вашите презентации. Нормалният изглед има четири работни области:

Нормален изглед

Раздел "Структура"  Това е идеалното място, от което да започнете да пишете вашето съдържание - за да заснемете вашите идеи, да планирате как искате да ги представите и да размествате слайдове и текст. Структурният раздел ни показва текста на вашия слайд в структурна форма.

Забележка : За да отпечатате копие на структура на вашата презентация, само текста (както се вижда в изглед "структура") и нито една от графика или анимация, щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , щракнете върху печат, изберете изглед "структура" под Печатайи след това щракнете върху OK.

Раздел "Слайдове"  Това е чудесно място за показване на слайдове във вашата презентация като миниатюрни по размер изображения, докато редактирате. Миниатюрите ви улесняват при обхождането на вашата презентация и виждането на ефектите от всички промени в проектирането. Тук можете също така лесно да преподредите, добавите или изтриете слайдове.

Екран за слайдове В раздела горе вдясно на прозореца на PowerPoint екрана слайд показва голям изглед на текущия слайд. С текущия слайд, показани в този изглед можете да добавите текст и да вмъквате картини, таблици, SmartArt графики, диаграми, графични обекти, текстови полета, филми, звуци, хипервръзки и анимации.

Прозорец за бележки В екрана бележки под слайда екран можете да въведете бележки, които се отнасят за текущия слайд. По-късно можете да отпечатате бележките си и да се отнасят към тях, когато изнасяте презентацията. Можете също да отпечатате бележките към ръка за аудиторията си или да включите бележките в презентация, която можете да изпращате на публиката или публикуване на уеб страница.

Можете да превключите между слайдове и структура раздели. За да увеличите или скриване на екрана, който съдържа разделите структура и слайдове, вижте Показване и скриване на раздела "структура" или "слайдове".

Забележка : За да видите линийката или линии на мрежата в нормален изглед, в раздела изглед , в групата Покажи/Скрий квадратчето линийка "или" линии на мрежата .

Най-горе на страницата

Изглед на подреждане на слайдове

Подреждане на слайдове изглед ви предоставя изглед на вашите слайдове под формата на миниатюри. Този изглед улеснява можете да сортирате и организирате последователността на вашите слайдове, по който създавате вашата презентация и след това също както подготовка на вашата презентация за печат.

Изглед на подреждане на слайдове

Най-горе на страницата

Изглед на страница за бележки

Прозорец за бележки се намира точно под прозореца на слайда. Можете да въведете бележки, които се отнасят за текущия слайд. По-късно можете да отпечатате бележките си и да се отнасят към тях, когато изнасяте презентацията. Можете също да отпечатате бележките към ръка за аудиторията си или да включите бележките в презентация, която можете да изпращате на публиката или публикуване на уеб страница.

Когато искате да виждате и работите по вашите бележки във формат на цяла страница, в раздела Изглед, в групата Изгледи на презентация, щракнете върху Страница за бележки.

Най-горе на страницата

Изгледи на образци

Изгледите на образци включват изгледите ''Слайд'', ''Изложение'' и ''Бележки''. Те са основните слайдове, които съхраняват информация за презентацията, включваща фона, цвета, шрифтовете, ефектите, размерите и разположението на контейнерите. Основното предимство на работата в изглед на образец е, че в образеца на слайд, образеца на бележки или образеца на изложение може да правите общовалидни промени във всеки слайд, страница с бележки или изложение, свързани с вашата презентация.

За повече информация относно работата с образци, вижте прилагане на един или повече образци за слайдове в нова или съществуваща презентация и Създаване и персонализиране на един или повече образци за слайдове.

Най-горе на страницата

Изгледи за представяне на вашата презентация

Изглед на слайдшоу

Използвайте изгледа "Слайдшоу", за да изнесете презентацията си пред аудиторията си. Изглед на слайдшоу заема целия екран на компютъра, като например Актуално представяне. В този изглед можете да видите презентацията си начина, по който вашата аудитория ще. Можете да видите как ще изглеждат вашите графики, времена, филми, анимационни ефекти и ефекти за преход по време на презентация.

Може да излезете от изглед на слайдшоу, като натиснете клавиша ESC.

Забележка : За да излезете от презентацията, докато сте в изглед на слайдшоу, натиснете ESC.

Най-горе на страницата

Изглед на представящия

Ключ изгледа, базиран на слайдшоу, които можете да използвате, докато изнасяте презентацията се нарича изглед на представящия. Като използвате два монитора, можете да използвате други програми и да преглеждате бележки на докладчика, че вашата аудитория не може да видите.

За да използвате изглед на представящия, проверете дали вашият компютър има възможност за работа с няколко монитора, включете поддръжката на няколко монитора и включете изглед на представящия.

За повече информация относно използването на изгледа на представящия вижте изнасяне на презентация на два монитора с помощта на изгледа на представящия.

Най-горе на страницата

Изгледи за подготовка и печат на презентация

За да спестите хартия и мастило, може да се наложи да подготвите вашето задание за печат преди самото отпечатване. PowerPoint предоставя изгледи и настройки, които да ви помогнат да зададете какво искате да отпечатате (слайдове, изложения или страници с бележки) и как искате да бъдат отпечатани тези задания (цветно, с нива на сивото, черно-бели, с рамки и други).

Най-горе на страницата

Изглед на подреждане на слайдове

Подреждане на слайдове изглед ви предоставя изглед на вашите слайдове под формата на миниатюри. Този изглед е лесно да сортирате и организирате последователността на вашите слайдове, да се подготвите за отпечатване на слайдовете.

Изглед на подреждане на слайдове

Най-горе на страницата

Визуализация на печата

Визуализацията на печата ви позволява да укажете настройките за това, което искате да отпечатате – изложенията, страниците с бележки и структура или слайдове, преди да отпечатате.

Най-горе на страницата

Задаване на изглед по подразбиране

При смяна на изгледа по подразбиране на такъв, който изглежда уместен за вашата работа, PowerPoint винаги ще отваря презентации в този изглед. Сред изгледите, които са достъпни за задаване като такива по подразбиране, са: изглед на подреждане на слайдове, само структурен изглед, изглед на бележките и вариации на нормален изглед.

По подразбиране в нормален изглед PowerPoint показва екраните, които съдържат раздела "Структура" и раздела "Слайдове". Когато правите промени в размера на екраните в изгледа или в самия изглед, промените се записват и показват отново с презентацията, в която са направени. Тези персонализации обаче не се записват извън тази презентация.

За да направите изгледът по подразбиране да се прилага всеки път, когато отворите PowerPoint, вижте Промяна на изгледа по подразбиране.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×