Клауза PROCEDURE

Дефинира име и незадължителни параметър.

Забележка : Клаузата PROCEDURE е заменена от командата PROCEDURE. Въпреки че клаузата PROCEDURE все още се поддържа, командата PROCEDURE предоставя по-широки възможности от клаузата PROCEDURE и се препоръчва.

Синтаксис

PROCEDURE име [параметър1 тип_данни[, параметър2 тип_данни[, ...]]

Клаузата PROCEDURE има следните части:

Част

Описание

име

Име за процедурата.

параметър1, параметър2

Едно или повече имена на полета или параметри. Например:

PROCEDURE Sales_By_CountryRegion [Beginning Date] DateTime, [Ending Date] DateTime;

тип_данни

Един от първичните типове данни на Microsoft Access SQL или техните синоними.


Забележки

Една SQL процедура се състои от клауза PROCEDURE, задаваща името на процедурата, незадължителен списък с дефиниции на параметри и една SQL низ/команда. Например процедурата Get_Part_Number може да изпълни заявка, която извлича зададена част от число.

Забележка : 

  • Ако клаузата съдържа повече от една дефиниция на поле (т. е. двойки параметър – тип данни), отделете ги със запетаи.

  • Клаузата PROCEDURE трябва да бъде последвана от SQL команда (например SELECT или UPDATE).Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×