Клауза IN

Идентифицира таблици във външна база данни, с която ядрото за управление на бази данни на Microsoft Access може да се свърже, например база данни на dBASE или Paradox или външна база данни на Microsoft Access.

Синтаксис

За да се идентифицира таблица местоназначение:

[SELECT | INSERT] INTO местоназначение IN
{път | ["път" "тип"] | ["" [тип; DATABASE = път]]}

За да се идентифицира таблица източник:

FROM израз_за_таблици IN
{път | ["път" "тип"] | ["" [тип; DATABASE = път]]}

Команда SELECT, съдържаща клауза IN, има следните части:

Част

Описание

местоназначение

Името на външната таблица, в която се вмъкват данни.

израз_за_таблици

Името на таблицата или таблиците, от които се извличат данни. Този аргумент може да бъде име на отделна таблица, записана заявка или съставен обект, получен в резултат на INNER JOIN, LEFT JOIN или RIGHT JOIN.

път

Целият път до директорията или файла, съдържащи таблица.

тип

Името на типа на базата данни, използвана за създаване на таблица, ако базата данни не е на Microsoft Access (например dBASE III, dBASE IV, Paradox 3.x или Paradox 4.x).


Забележки

Можете да използвате IN, за да се свържете едновременно само с една външна база данни.

В някои случаи аргументът път препраща към директорията, съдържаща файловете на базата данни. Например, когато работите с таблици на база данни на dBASE, Microsoft FoxPro или Paradox, аргументът път задава директорията, съдържаща .dbf или .db файлове. Името на таблицата на файл е получено от аргумента местоназначение или израз_за_таблици.

За да зададете база данни, която не е на Microsoft Access, добавете точка и запетая (;) към името и го поставете в единични (' ') или двойни (" ") кавички. Например, допуска се 'dBASE IV;' или "dBASE IV;".

Можете също да използвате запазената дума DATABASE, за да зададете външната база данни. Например следните редове задават една и съща таблица:

... FROM Table IN "" [dBASE IV; DATABASE=C:\DBASE\DATA\SALES;];

... FROM Table IN "C:\DBASE\DATA\SALES" "dBASE IV;"

Забележка : 

За по-голяма производителност и за удобство използвайте свързана таблица вместо IN.

Можете също да използвате запазената дума IN като оператор за сравнение в израз.Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×