Клауза HAVING

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Задава кои групирани записи се показват в команда SELECT с клауза GROUP BY. След като GROUP BY комбинира записите, HAVING показва записите, групирани по клаузата GROUP BY, които удовлетворяват условията на клаузата HAVING.

Синтаксис

SELECT списък_полета
FROM таблица
WHERE критерии_за_избор
GROUP BY списък _на_полета_в_група
[HAVING групови_критерии]

Командата SELECT, съдържаща клауза HAVING, има следните части:

Част

Описание

списък_полета

Името на полето или полетата, за да бъдат извлечени заедно с всяко име на поле псевдоними, SQL агрегатни функции, предикати за селекция (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW или TOP), или други опции на командата Select.

таблица

Името на таблицата, от която са извлечени записите.

критерии_за_избор

Критерии за селектиране. Ако командата съдържа клауза WHERE, ядрото за управление на бази данни на Microsoft Access групира стойностите след прилагане на условията WHERE към записите.

списък _на_полета_в_група

Имената на до 10 полета, използвани за групиране на записи. Редът на имената на полетата в списък _на_полета_в_група определя нивата на групиране от най-високото до най-ниското.

групови_критерии

Израз, определящ кои групирани записи да се показват.


Забележки

Клаузата HAVING не е задължителна.

Клаузата HAVING е подобна на клаузата WHERE, която определя кои записи да се изберат. След като записите са групирани с GROUP BY, HAVING определя кои записи да се покажат:

SELECT CategoryID,
Sum(UnitsInStock)
FROM Products
GROUP BY CategoryID
HAVING Sum(UnitsInStock) > 100 And Like "BOS*";

Една клауза HAVING може да съдържа до 40 израза, свързани с логически оператори, например And и Or.Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×