Клауза GROUP BY

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Комбинира в един запис записи с идентични стойности в зададения списък с полета. Ако включите SQL агрегатна функция в командата SELECT, например Sum или Count, за всеки запис се създава сумарна стойност.

Синтаксис

SELECT списък_полета
FROM таблица
WHERE критерии
[GROUP BY списък _на_полета_в_група]

Командата SELECT, съдържаща клауза GROUP BY, има следните части:

Част

Описание

списък_полета

Името на полето или полетата, за да бъдат извлечени заедно с всяко име на поле псевдоними, SQL агрегатни функции, предикати за селекция (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW или TOP), или други опции на командата Select.

таблица

Името на таблицата, от която са извлечени записите.

критерии

Критерии за селектиране. Ако командата съдържа клауза WHERE, ядрото за управление на бази данни на Microsoft Access групира стойностите след прилагане на условията WHERE към записите.

списък _на_полета_в_група

Имената на до 10 полета, използвани за групиране на записи. Редът на имената на полетата в списък _на_полета_в_група определя нивата на групиране от най-високото до най-ниското.


Забележки

Клаузата GROUP BY не е задължителна.

Сумарните стойности се пропускат, ако в командата SELECT няма SQL агрегатни функции.

Празните стойности в група от полета са групирани и не са пропуснати. Стойности Null , обаче, не се изчисляват във всяко SQL агрегатни функции.

Използвайте клаузата WHERE, за да изключите редове, които не искате да бъдат групирани, и клаузата HAVING, за да филтрирате записи, след като бъдат групирани.

Ако не съдържа данни Memo или OLE обект, поле в група от списъка на полетата може да се отнася за всяко поле във всяка таблица, изброени в клаузата FROM, дори ако полето не е включено в командата Select, при условие че командата Select включва поне един SQL агрегатни функции. База данни на Microsoft Access може да групирате по полета Memo или OLE обект.

Всички полета в списъка на SELECT трябва или да бъдат включени в клаузата GROUP BY, или да бъдат аргументи на SQL агрегатна функция.Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×