Клауза CONSTRAINT

Клаузата ограничение е подобна на индекс, въпреки че може да се използва и за установяване на релация с друга таблица.

Клаузата CONSTRAINT се използва в командите ALTER TABLE и CREATE TABLE за създаване или изтриване на ограничения. Има два типа клаузи CONSTRAINT: единият е за създаване на ограничение в единично поле, а другият – за създаване на ограничение в повече полета.

Забележка : Ядрото на базата данни на Microsoft Access не поддържа използването на CONSTRAINT или други команди от Език за дефиниране на данни (DDL) с бази данни, които не са на Microsoft Access. Вместо това използвайте методите за създаване на Обекти за достъп до данни (DAO).

Синтаксис

Ограничение на единично поле:

CONSTRAINT име {PRIMARY KEY | UNIQUE | NOT NULL |
REFERENCES външна_таблица [(външно_поле1, външно_поле2)]
[ON UPDATE CASCADE | SET NULL]
[ON DELETE CASCADE | SET NULL]}

Ограничение на няколко полета:

CONSTRAINT име
{PRIMARY KEY (първичен1[, първичен2 [, ...]]) |
UNIQUE (уникален1[, уникален2 [, ...]]) |
NOT NULL (не_NULL1[, не_NULL2 [, ...]]) |
FOREIGN KEY [NO INDEX] (препратка1[, препратка2 [, ...]]) REFERENCES външна_таблица [(външно_поле1 [, външно_поле2 [, ...]])]
[ON UPDATE CASCADE | SET NULL]
[ON DELETE CASCADE | SET NULL]}

Клаузата CONSTRAINT има следните части:

Част

Описание

име

Името на ограничението, който искате да бъде създадено.

първичен1, първичен2

Имената на полето или полетата, които трябва да бъдат посочени като първичен ключ.

уникален1, уникален2

Имената на полето или полетата, които трябва да бъдат посочени като уникален ключ.

не_NULL1, не_NULL2

Имената на полето или полетата, които не трябва да имат стойности Null.

препратка1, препратка2

Имената на полето или полетата, които са външен ключ и препращат към полета в друга таблица.

външна_таблица

Името на външна таблица, съдържаща полето или полетата, зададени от външно_поле.

външно_поле1, външно_поле2

Името на полето или полетата във външна_таблица, зададени от препратка1, препратка2. Можете да изпуснете тази клауза, ако зададеното поле е първичният ключ на външна_таблица.


Забележки

Използвайте синтаксиса за ограничение на единично поле в клаузата за дефиниция на поле на команда ALTER TABLE или CREATE TABLE непосредствено след спецификацията на типа на данните на полето.

Използвайте синтаксиса за ограничение на няколко полета винаги когато използвате запазена дума CONSTRAINT извън клауза за дефиниране на поле в команда ALTER TABLE или CREATE TABLE.

С помощта на CONSTRAINT можете да посочите за едно поле някой от следните типове ограничения:

  • Можете да използвате запазената дума UNIQUE, за да посочите полето като уникален ключ. Това означава, че никои два записа в таблицата не може да имат една и съща стойност в това поле. Можете да наложите ограничението за уникалност за всяко поле или всеки набор от полета. Ако ограничението за уникалност е за набор от полета, комбинираните стойности на всички полета в индекса трябва да бъдат уникални, дори ако два или повече записа имат една и съща стойност само в едно от полетата.

  • Можете да използвате запазените думи PRIMARY KEY, за да посочите за първичен ключ едно поле или набор от полета в таблица. Всички стойности в първичния ключ трябва да бъдат уникални и да не са Null; в една таблица може да има само един първичен ключ.

    Забележка : Не задавайте ограничението PRIMARY KEY в таблица, която вече има първичен ключ; ако го направите, възниква грешка.

  • Можете да използвате запазените думи FOREIGN KEY, за да посочите за външен ключ едно поле или набор от полета в таблица. Ако първичният ключ на външната таблица се състои от повече от един поле, трябва да използвате ограничаваща дефиниция за множество полета, изброяваща всички препращащи полета, името на външната таблица и имената на полета във външната таблица, към които са препратките, в същия ред, в който са изброени препращащите полета. Ако полетата, към които са препратките, са първичният ключ на външната таблица, не е необходимо да ги задавате. По подразбиране ядрото за управление на бази данни приема тези полета за първичен ключ.

    Ограниченията за външен ключ дефинират конкретни действия при промяна на съответната стойност на първичен ключ:

  • Можете да зададете действия, които да бъдат извършени във външната таблица на базата на съответно действие, извършено върху първичен ключ в таблицата, в която е дефиниран CONSTRAINT. Вижте например следната дефиниция за таблицата за клиенти Customers:

CREATE TABLE Customers (CustId INTEGER PRIMARY KEY, CLstNm NCHAR VARYING (50))

Вижте също следната дефиниция на таблицата за поръчки Orders, която дефинира релация на външен ключ, препращащ към първичния ключ на таблицата Customers:

CREATE TABLE Orders (OrderId INTEGER PRIMARY KEY, CustId INTEGER, OrderNotes NCHAR VARYING (255), CONSTRAINT FKOrdersCustId FOREIGN KEY (CustId) REFERENCES Customers ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE

И двете клаузи ON UPDATE CASCADE и ON DELETE CASCADE са дефиниран върху външния ключ. Клаузата ON UPDATE CASCADE означава, че ако идентификаторът на потребител (CustId) е актуализиран в таблицата Customer, ще се извърши каскадно актуализиране в таблицата Orders. Всяка поръчка, съдържаща съответните стойности на идентификатор на клиент, ще бъде актуализирана автоматично с новата стойност. Клаузата ON DELETE CASCADE означава, че ако един клиент е изтрит от таблицата Customer, всички редове в таблицата Orders, съдържащи същата стойност за идентификатор на клиент, също ще бъдат изтрити.

Разгледайте следната различна дефиниция на таблицата Orders, използваща действието SET NULL вместо действието CASCADE:

CREATE TABLE Orders (OrderId INTEGER PRIMARY KEY, CustId INTEGER, OrderNotes NCHAR VARYING (255), CONSTRAINT FKOrdersCustId FOREIGN KEY (CustId) REFERENCES Customers ON UPDATE SET NULL ON DELETE SET NULL

Клаузата ON UPDATE SET NULL означава, че ако идентификатор на потребител (CustId) е актуализиран в таблицата Customer, съответните стойности на външните ключове в таблицата Orders ще бъдат установени автоматично на NULL. По същия начин клаузата ON DELETE SET NULL означава, че ако един клиент е изтрит от таблицата Customer, всички съответни външни ключове в таблицата Orders ще бъдат установени автоматично на NULL.

За да се предотврати автоматичното създаване на индекси за външни ключове, може да се използва модификаторът NO INDEX. Тази форма на дефиниция на външен ключ трябва да се използва само в случаи, при които получените стойности на индексите често се повтарят. Там, където стойностите в индекс на външен ключ се повтарят често, използването на индекс може да е по-малко ефективно от простото преглеждане на таблицата. Поддържането на този тип индекс с редове, вмъкнати и изтрити от таблицата, намалява производителността и няма никакви предимства.Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×