Клавишни комбинации

Тази тема описва клавишните комбинации за често срещани задачи в Microsoft Office SharePoint Server 2007 или Microsoft Office Forms Server 2007 сайт. Тези клавишни комбинации се отнасят за американската подредба на клавиатурата. Клавишите на други клавиатурни подредби може да не отговарят точно на клавишите в американската клавиатура.

За клавишните комбинации, при които натискате два или повече бутони едновременно, клавишите са отделени със знак плюс (+). За клавишните комбинации, при които натискате един клавиш, незабавно следван от друг, клавишите са отделени със знак за запетая (,).

Клавишните комбинации са предназначени да работят с поддържани браузъри.

За да отпечатате тази тема, натиснете клавиша TAB, за да изберете Покажи всички, натиснете ENTER и след това натиснете клавишите Ctrl+P.

Забележка : Поведението на клавишните комбинации се различава в зависимост от уеб браузъра, който използвате. Например в Windows Internet Explorer клавишната комбинация, която се определена за хипервръзка, поставя активния фокус в тази хипервръзка. След това трябва да натиснете клавиша ENTER, за да проследите хипервръзката. Във Firefox натискането на клавишната комбинация проследява автоматично връзката.

В тази статия

Всички страници

Често срещани задачи

Получаване на помощ

Сродни теми

Всички страници

Всички страници

За да направите това

Натиснете

Включване или изключване на "По-достъпен режим".

По-достъпният режим променя начина, по който съдържанието се рендира в Office SharePoint Server 2007 или Office Forms Server 2007 сайт, оптимизирайки го за помощни технологии като екранни четци.

TAB (Натиснете няколко пъти, незабавно след отваряне на страницата в браузър.)

За да активирате или поставите фокуса върху връзката Прескачане до основното съдържание.

ALT+J

За да активирате или поставите фокуса върху връзката Преглед на цялото съдържание на сайта.

ALT+3

За да активирате или поставите фокуса върху менюто Действия на сайта.

ALT+/

За да активирате или поставите фокуса върху връзката Търсене.

ALT+S

За да активирате или поставите фокуса върху връзката Помощ.

ALT+6

За да активирате или поставите фокуса върху връзката Начало.

ALT+1

За да активирате или поставите фокуса върху менюто Добре дошли.

ALT+L

За да активирате или поставите фокуса върху менюто Изглед.

ALT+V

Разгъване на менюта като менюто Действия на сайта.

SHIFT+ENTER

Разгъване на падащи списъци като менюто Обхват на търсене до полето Търсене в горния край на повечето страници.

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване на селекцията от уеб компонент на уеб компонент в страници като началната страница, които използват много уеб компоненти.

ALT+W

Най-горе на страницата

Често срещани задачи

Редактор на RTF

За да активирате или поставите фокуса върху

Натиснете

Бутона Посока на текста отдясно наляво

CTRL+SHIFT+<

Бутона Посока на текста отляво надясно

CTRL+SHIFT+>

Бутона Получер

CTRL+B

Бутона Копиране

CTRL+C

Бутона Цвят на текста

CTRL+SHIFT+C

Бутона Центрирано

CTRL+E

Бутона Номериран списък

CTRL+SHIFT+E

Менюто Шрифт

CTRL+SHIFT+F

Бутона Курсив

CTRL+I

Бутона Подравни отляво

CTRL+L

Бутона Списък с водещи символи

CTRL+SHIFT+L

Бутона Увеличи отстъпа

CTRL+M

Бутона Намали отстъпа

CTRL+SHIFT+M

Менюто Размер на шрифта

CTRL+SHIFT+P

Бутона Подравни отдясно

CTRL+R

Бутона Подчертано

CTRL+U

Бутона Постави

CTRL+V

Менюто Цвят на фона

CTRL+SHIFT+W

Бутона Изрежи

CTRL+X

Добавяне или редактиране на елемент, документ, коментар на обсъждане или отговор на проучване

За да направите това

Натиснете

Бутона Отказ (отменя промените и връща в списъка, библиотеката, таблото за обсъждания или проучването)

ALT+C

Бутона OK (записва промените и затваря страницата)

ALT+O

Страница със списък или библиотека

За да направите това

Натиснете

За да активирате или поставите фокуса върху менюто Създай в лентата с инструменти за списък или библиотека

ALT+N (За да активирате менюто, натиснете клавишите SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете клавиша СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

За да активирате или поставите фокуса върху менюто Качване в лентата с инструменти за списък или библиотека

В зависимост от типа на библиотеката менюто Качване съдържа командите Качване на документ и Качване на множество документи.

ALT+U (За да активирате менюто, натиснете клавишите SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете клавиша СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

За да активирате или поставите фокуса върху менюто Действия в лентата с инструменти за списък или библиотека

В зависимост от типа на списъка или библиотеката менюто Действия съдържа командите Редактиране в листа с данни, Отваряне с Windows Explorer, Експортиране в електронна таблица, Преглед на RSS канал и Предупреждавай ме.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете клавишите SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете клавиша СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

За да активирате или поставите фокуса върху менюто Настройки в лентата с инструменти за списък или библиотека

В зависимост от типа на списъка или библиотеката менюто Настройки съдържа командите Създаване на колона, Създаване на изглед и Тип библиотека Настройки на библиотеката.

ALT+I (За да активирате менюто, натиснете клавишите SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете клавиша СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Създаване на Нов документ

Тази команда се намира в менюто Нов.

ALT+N (За да активирате менюто, натиснете клавишите SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете клавиша СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Създаване на Нова папка

Тази команда се намира в менюто Създай.

ALT+N (За да активирате менюто, натиснете клавишите SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете клавиша СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Качване на документ

Тази команда се намира в менюто Качване.

ALT+U (За да активирате менюто, натиснете клавишите SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете клавиша СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

В стандартен изглед, Редактиране в листа с данни

Тази команда се намира в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете клавишите SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете клавиша СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Разгъване на менюто от опции за документ в библиотека.

SHIFT+ENTER

Филтриране на колона в списък. Това изисква активният фокус да е в заглавката на колоната (натиснете клавишите ALT+J, за да отидете до областта на основното съдържание и след това натиснете клавиша TAB няколко пъти, докато заглавката бъде избрана).

SHIFT+ENTER

Страница за библиотека с картини

За да направите това

Натиснете

Редактиране

Тази команда се намира в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете клавишите SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете клавиша СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Изтрий

Тази команда се намира в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете клавишите SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете клавиша СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Изтегляне

Тази команда се намира в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете клавишите SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете клавиша СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Изпрати до

Тази команда се намира в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете клавишите SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете клавиша СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Преглед на слайдшоу

Тази команда се намира в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете клавишите SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете клавиша СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Отваряне с Windows Explorer

Тази команда се намира в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете клавишите SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете клавиша СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Страница за проучване

За да направите това

Натиснете

За да активирате или поставите фокуса върху менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете клавишите SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете клавиша СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

За да активирате или поставите фокуса върху бутона Отговор на това проучване

ALT+N

Експортиране на резултати в електронна таблица

Тази команда се намира в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете клавишите SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете клавиша СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Връзка Показване на графично резюме на отговорите

ALT+R

Във формуляр за редактиране на отговор на проучване изберете бутона Запиши и затвори

ALT+S

За да активирате или поставите фокуса върху връзката Показване на всички отговори.

ALT+U

За да активирате или поставите фокуса върху менюто Настройки.

ALT+I

За да активирате или поставите фокуса върху бутона Следваща страница.

ALT+N

Страница с разрешения

За да направите това

Натиснете

Премахване на потребителски разрешения

Тази команда се намира в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете клавишите SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете клавиша СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Редактиране на потребителски разрешения

Тази команда се намира в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете клавишите SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете клавиша СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Наследяване на разрешения

Тази команда се намира в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете клавишите SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете клавиша СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Страница с цялото съдържание на сайт

За да направите това

Натиснете

За да активирате или поставите фокуса върху бутона Създаване.

ALT+N

Дъска за обсъждания

За да направите това

Натиснете

За да активирате или поставите фокуса върху бутона Ново обсъждане.

ALT+N

За да активирате или поставите фокуса върху командата С потоци (когато използвате изгледа по подразбиране Неструктуриран)

Тази команда се намира в менюто Изглед.

ALT+W (За да активирате менюто, натиснете клавишите SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете клавиша СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

За да активирате или поставите фокуса върху командата Плосък (когато използвате изгледа С нишки)

Тази команда се намира в менюто Изглед.

ALT+W (За да активирате менюто, натиснете клавишите SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете клавиша СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Изглед "Календар"

За да направите това

Натиснете

За да активирате или поставите фокуса върху връзката Ден

ALT+точка

За да активирате или поставите фокуса върху връзката Седмица

ALT+знак минус

За да активирате или поставите фокуса върху връзката Месец

ALT+знак за равенство

Преместване към предишния ден, седмица или месец в изглед

ALT+[

Преместване към следващия ден, седмица или месец в изглед

ALT+]

В контрола на избор на дата, преместване към предишния месец

ALT+<

В контрола на избор на дата, преместване към следващия месец

ALT+>

Списък с контакти

За да направите това

Натиснете

Свързване с Outlook

Тази команда се намира в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете клавишите SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете клавиша СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Страница с уеб компоненти

За да направите това

Натиснете

Преместване до следващия уеб компонент или екран с инструменти.

ALT+W

Отваряне на менюто Уеб компонент. (Това изисква уеб компонентът да има активния фокус. Натиснете клавишите ALT+W няколко пъти, докато изберете заглавието на уеб компонента, който искате, и след това натиснете клавиша TAB.)

ALT+ENTER

Модифициране на уеб компонент. (Това изисква менюто Уеб компонент да има активния фокус. Натиснете клавишите ALT+W няколко пъти, докато изберете заглавието за уеб компонента, който искате, натиснете клавиша TAB и след това ALT+ENTER.)

СТРЕЛКА НАДОЛУ (натиснете няколко пъти)

Записване на промените на свойствата в екрана с инструменти Уеб компонент и след това затваряне на екрана с инструменти.

ALT+O

Записване на промените на свойствата в екрана с инструменти Уеб компонент и запазване на екрана с инструменти отворен.

ALT+Y

Отмяна на промените на свойствата в екрана с инструменти Уеб компонент и след това затваряне на екрана с инструменти.

ALT+C

Добавяне на избраната уеб част от прозореца "Добавяне на уеб компоненти" в страница с уеб компонент.

ALT+O

Преместване към предишния елемент в падащ списък, меню или подменю.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване към следващия елемент в падащ списък, меню или подменю.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Затваряне на подменю и връщане към предишното меню или подменю.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Отваряне на следващото подменю.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Редактор на RTF на уеб компонента за редактор на съдържание

Лентата с инструменти Стандартни

За да направите това

Натиснете

Изрязване на селекцията в клипборда.

CTRL+X

Копиране на селекцията в клипборда.

CTRL+C

Поставяне на съдържанието на клипборда в текущото местоположение.

CTRL+V
SHIFT+INSERT

Отмяна на последната команда.

CTRL+Z

Връщане на последно отменената команда.

CTRL+Y

Намиране на текст.

CTRL+F

Превключване между скриване и показване на помощната мрежа.

CTRL+SHIFT+G

Създаване на хипервръзка за селекция или редактиране на съществуваща хипервръзка.

CTRL+L

Вмъкване на изображение.

ALT+CTRL+I

Вмъкване на таблица.

ALT+SHIFT+T

Вмъкване на ред в таблица.

ALT+CTRL+R

Вмъкване на колона в таблица.

ALT+CTRL+C

Вмъкване на клетка в таблица.

ALT+CTRL+L

Сливане на клетки в таблица.

ALT+CTRL+M

Разделяне на клетки в таблица.

ALT+CTRL+S

Получаване на помощ.

F1

Лента с инструменти Форматиране

За да направите това

Натиснете

Промяна стила на текста.

CTRL+SHIFT+S

Промяна шрифта на текста.

CTRL+SHIFT+F

Прилагане или премахване на получерно форматиране от избрания текст.

CTRL+B

Прилагане или премахване на форматирането с курсив от избрания текст.

CTRL+I

Прилагане или премахване на подчертаването от избрания текст.

CTRL+U

Промяна на цвета на фона на текст.

CTRL+SHIFT+B

Ляво подравняване на избрания абзац

ALT+SHIFT+[

Центриране на селекцията.

ALT+SHIFT+|

Дясно подравняване на избрания абзац

ALT+SHIFT+]

Конвертиране на селекцията към ориентация отляво надясно.

CTRL+SHIFT+ >

Конвертиране на селекцията към ориентация отдясно наляво.

CTRL+SHIFT+ <

Създаване на номериран списък.

ALT+CTRL+N

Прилагане или премахване на форматиране със списък с водещи символи от избрания абзац.

ALT+CTRL+B

Премахване на отстъпа на абзац отляво.

CTRL+SHIFT+T

Прилагане на отстъп на абзац отляво.

CTRL+T

Редактиране на съдържание

За да направите това

Натиснете

Изтриване на селекцията без поставяне в клипборда.

DELETE

Превключване между вмъкване и замяна на текст.

INSERT

Изтриване на селекцията или ако няма селекция, знака преди курсора.

BACKSPACE

Изтриване на всичко от думата преди курсора, без предшестващия интервал.

CTRL+BACKSPACE

Вмъкване на нов ред (но не в елемент на HTML абзац: <P>).

SHIFT+ENTER

Навигиране в съдържанието

За да направите това

Натиснете

Преместване на курсора един знак надясно.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване на курсора един знак наляво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване на курсора един ред нагоре.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване на курсора един ред надолу.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване на курсора една дума напред.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване на курсора една дума назад.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване на курсора в началото на реда.

HOME

Преместване на курсора в края на реда.

END

Преместване на курсора един абзац нагоре.

CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване на курсора един абзац надолу.

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване на курсора една страница нагоре.

СТРАНИЦА НАГОРЕ

Преместване на курсора една страница надолу.

СТРАНИЦА НАДОЛУ

Преместване на курсора в началото на съдържанието.

CTRL+HOME

Преместване на курсора в края на съдържанието.

CTRL+END

Разширяване на селекцията от съдържание

За да направите това

Натиснете

Разширяване на селекцията с един знак надясно.

SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Разширяване на селекцията с един знак наляво.

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Разширяване на селекцията с една дума надясно.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Разширяване на селекцията с една дума наляво.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Разширяване на селекцията с един ред нагоре.

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Разширяване на селекцията с един ред надолу.

SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Разширяване на селекцията до края на реда.

SHIFT+END

Разширяване на селекцията до началото на реда.

SHIFT+HOME

Разширяване на селекцията с една страница нагоре.

SHIFT+СТРАНИЦА НАГОРЕ

Разширяване на селекцията с една страница надолу.

SHIFT+СТРАНИЦА НАДОЛУ

Разширяване на селекцията до началото на съдържанието.

CTRL+SHIFT+HOME

Разширяване на селекцията до края на съдържанието.

CTRL+SHIFT+END

Избиране на цялото съдържание.

CTRL+A

Навигиране в таблици, изображения или обекти (HTML блокови елементи)

За да направите това

Натиснете

Преместване до следващата таблица, изображение или обект (HTML блоков елемент) в съдържанието.

TAB

Преместване до предишната таблица, изображение или обект (HTML блоков елемент) в съдържанието.

SHIFT+TAB

Преместване от съдържанието до следващия блоков елемент в уеб страницата.

CTRL+TAB

Преместване до бутона Запиши.

SHIFT+CTRL+TAB

Превключване между абсолютно и относително позициониране за таблицата, изображението или обекта (HTML блоков елемент).

CTRL+K

Страница за поддръжка на уеб компоненти

За да направите това

Натиснете

Преместване до бутона Затвори.

ALT+C

Преместване до бутона Изтрий.

ALT+X

Връщане към предишната уеб страница.

ALT+G

Преместване до бутона Нулирай.

ALT+R

Превключване между споделен и личен изглед.

ALT+S

Управление на формуляри на Microsoft Office InfoPath в библиотека

За да направите това

Натиснете

Обединяване на документи. Тази команда се намира в менюто Изглед.

ALT+W (За да активирате менюто, натиснете клавишите SHIFT+ENTER.)

Редактиране в Microsoft Office InfoPath.

Това изисква менюто с опции за формуляр да има активния фокус (натиснете клавишите ALT+J, за да отидете в областта на основното съдържание и след това натиснете клавиша TAB няколко пъти, докато се покаже менюто с опции).

SHIFT+ENTER

Редактиране в браузър.

Това изисква менюто с опции за формуляр да има активния фокус (натиснете клавишите ALT+J, за да отидете в областта на основното съдържание, и след това натиснете клавиша TAB няколко пъти, докато се покаже менюто с опции).

SHIFT+F10, СТРЕЛКА НАДОЛУ (натиснете четири пъти)

Създаване на нов формуляр в библиотека (Нов документ). Тази команда се намира в менюто Създай.

ALT+N (За да активирате менюто, натиснете клавишите SHIFT+ENTER.)

Най-горе на страницата

Получаване на помощ

Използване на прозореца "Помощ"

Прозорецът "Помощ" предоставя достъп до цялото помощно съдържание за сайт на SharePoint. Прозорецът "Помощ" показва теми и друго помощно съдържание.

В прозореца "Помощ"

За да направите това

Натиснете

Отваряне на прозореца "Помощ".

ALT+6

Затваряне на прозореца "Помощ".

ALT+F4

Превключване между прозореца "Помощ" и активната програма.

ALT+TAB

Извършване на действието по подразбиране за избрания елемент.

ENTER

В прозореца "Помощ и статии "как да", избиране на следващия или предишния елемент съответно.

TAB или SHIFT+TAB

В прозореца "Помощ", разгъване или сгъване на избрания елемент съответно.

ENTER

Избиране на следващия скрит текст или хипервръзка, включително Покажи всичко или Скрий всичко в началото на тема.

TAB

Избиране на предишния скрит текст или хипервръзка.

SHIFT+TAB

Извършване на действието за избраните Покажи всичко, Скрий всичко, скрит текст или хипервръзка.

ENTER

Връщане към предишния прозорец "Помощ" (бутон Назад).

ALT+СТРЕЛКА НАЛЯВО или НАЗАД

Преместване напред към следващия прозорец "Помощ" (бутон Напред).

ALT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Превъртане на малки стъпки съответно нагоре или надолу в текущо показания прозорец "Помощ".

СТРЕЛКА НАГОРЕ, СТРЕЛКА НАДОЛУ

Превъртане на по-големи стъпки съответно нагоре или надолу в текущо показания прозорец "Помощ".

СТРАНИЦА НАГОРЕ, СТРАНИЦА НАДОЛУ

Спиране на последното действие (бутон Спри).

ESC

Обновяване на прозореца (бутон Обнови).

F5

Отпечатване на текущата тема от помощта

Забележка : Ако текущата помощна тема не е активният прозорец, натиснете клавиша F6 и след това натиснете CTRL+P.

CTRL+P

Въвеждане на текст в полето за търсене.

TAB (натиснете няколко пъти)

Избиране на предишната хипервръзка.

SHIFT+TAB

Отпечатване на текущата тема от помощта

CTRL+P

Най-горе на страницата

Сродни теми

Функции за достъпност

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×